Visszatekintő

Ezen az oldalon egy összegzést talál a kedves látogató Maglód Nagyközség Önkormányzatának 2002-2006 közötti tevékenységéről, a település életében történt fontos eseményekről és a megvalósult fejlesztésekről.
 
 

2002.

Október 20-án négy polgármester-jelölt és 45 képviselőjelölt közül választ a község lakossága.

Október 31-én kerül sor az új önkormányzat alakuló ülésére, ahol Tabányi Pál polgármester, Hadnagy Zsolt alpolgármester, Almási Gyuláné, Bálintné Szabó Klára, dr. Dian Tamás, Falusi-Tóthné Koller Ilona, Fodor Tibor, Hosszú Tibor, Kérges László, Marton Zsolt, dr. Móczár István, Pandula Dezső, Vaskó Krisztián és Vavrik Tiborné képviselők leteszik az esküt.

A polgármesteri átadás-átvétel során átvettük a megoldatlan ügyeket, a kifizetetlen számlákat, a hiteleket, és a többi önkormányzati feladatot, amik még folyamatban voltak. Így került sor az Auchan áruház részére egy 60 hektáros terület értékesítésére, amit még az előző testület kezdeményezett, de az új testület is megerősített. A pénz jól jött a 2005-ös költségvetésben, mert a 2002. őszén 50 %-kal megemelt közalkalmazotti bérek fedezetét az állam elfelejtette (?) biztosítani. Az év elejével megszűntettük a kommunális adót, ami nem volt nagy bevétele az önkormányzatnak, de kellőképpen irritálta a lakosságot. Folyamatosak voltak a problémák a közműszolgáltatókkal, így a csatornát üzemeletető társasággal és a szemétszállító céggel.

 

2003.

Új célok is megfogalmazódtak már 2003. januárjában. Elvi döntés született arról, hogy egy iskolabuszt fogunk beszerezni a 2003. évi költségvetési évben, aminek előkészítéseképpen közvélemény-kutatást készíttettünk a szülők körében.

Ekkor indítottuk el a vállalkozói kataszter adatainak összegyűjtését, amit azóta a maglódi honlap vállalkozói linkjében láthatnak viszont. 2003. tavaszán kezdtük el szervezni a Polgármesteri Hivatal melletti ingatlanon az üzletház építését, kereskedők és vállalkozók bevonásával. Néhai Marton Zsolt segítségével testvértelepülésre leltünk az erdélyi Lövéte lakói és vezetői között. Ugyancsak 2003. év tavaszán fogadtuk el a PLUS Diszkont Áruházlánc letelepedését lehetővé tevő döntésünket.

Tavaszra elkészült az evangélikus templom díszkivilágítása, ami nem a beruházás nagyságrendje miatt volt fontos, hanem annak lélektani hatása miatt. Ugyancsak erre az időszakra készült el a házasságkötő terem felújítása, 13 évvel a rendszerváltás után. A PLUS áruháznak eladott terület bevételéből pedig útépítés kezdtünk a Bajcsy utcában, a Patak közben a Dózsa György utcában és a Luther utcában, az Aradi utcai óvoda előtti szakasszal kiegészítve.  

Ezen a nyáron alakítottuk át intézményből közhasznú gazdasági társasággá a Falugondnokságot, amiből Településfejlesztő és Üzemeltető Kht.-vá (röviden: TEFÜ Kht.). Az addig Ekkor vásároltuk meg a Bajcsy Zs. u. 1. szám alatti szlovák tájháznak. A rövid csipkerózsikás álomból idén őszre jutattunk neki szerepet, amikor is a Faluházzal együtt tervezzük a kialakítását. Előrébb léptünk a polgármesteri hivatal használhatóságának javításában is: a nyaktörő falépcsőt egy kellemes ívű és széles lépcsővel sikerült felcserélni. A szemétszállításban tapasztalható anomáliák miatt döntöttünk úgy, hogy a vecsési ÉKÜ Kft.-vel felbontjuk a szerződést, és az újonnan kialakított saját tulajdonú szervezettel, a TEFÜ Kht.-val láttatjuk el ezt a feladatot.

Nyáron elkészült a Patak Party Szabadidő Park első eleme a színpad és betonos pálya, amit az ősz során le is tudtunk aszfaltozni, s amiből kialakult a jégpálya. Az iskolaév kezdetére pedig megérkezett az iskolabusz is. Az év végével bankot is váltottunk, az OTP helyett az ERSTE bankhoz vittük át a számlánk vezetését. S azon kívül, hogy az új számlavezető szponzorálni is hajlandó bizonyos eseményeket, átütemezte az előző vezetés által felvett csatorna hiteleket. Az év végére elkészült a Wodiáner utca mellett a védőkorlát és viacolor járda. S mire leesett az első hó, addigra a jégpályát is egy kis fahídon keresztül lehetett megközelíteni.

2004.

Az év a szociális juttatások kibővítésével kezdődött. Azon év elejétől szemétdíj kedvezményeket állapított meg az önkormányzat, illetve ingyenessé tettük a diákok és nyugdíjasok helyi járaton történő utazását azzal, hogy egy szakmai befektető 49 %-os részesedésével, 51 %-os önkormányzati többségű céget alapítottunk Maglód-Busz Kft. néven, akik az addig jelképes viteldíj megszűntetésére tettek javaslatot, az állami támogatás igénylése mellett. (Ha felnőttek veszik igénybe a szolgáltatást, az továbbra is pénzbe kerül.)

Ekkor jelöltük a búcsú helyszínéül a nagy híd mögötti területet, aminek következményeként megszabadultak a Martinovics tér körül lakók attól a problémától, amit addig a búcsú elviselése jelentett számukra. Sőt, úgy gondoltuk, hogy nem csak tehermentesíteni kell a környéket a problémáktól, hanem a környezetet is rendbe kell tenni, ezért a területet parkosítottuk, padokkal láttuk el, stb. (Sajnos nem mindenki örömére, amit a rongálások jól mutatnak.) 2003. végén indítottuk el a MAGLÓD újság színes, új tipográfiájú próbaszámát, amit 2004. év elején véglegesítettünk. Ekkor tájt döntött úgy a képviselő-testület, hogy rendezzük a honlap (www.maglod.hu) sorsát és az addig magánszorgalomból működtetett website-ot hivatalos önkormányzati honlappá alakítottuk, amit azóta havonta majd kétezren látogatnak, ill. olvasnak.  

Már 2004 év tavaszán foglalkoznunk kellett az iskola felső tagozatának bővítésével, amit egy koncepcionális vizsgálat előzött meg, s ami arról győzött meg minket, hogy a legjobb megoldás a jelenlegi tornatermet szakaszokban tantermekkel körbeépíteni, így meghagyván a helyet a későbbiekben a Forfa helyén, ill. mellett felépítendő többfunkciós sportcsarnoknak. (Jelenleg ennek a koncepciónak az első ütemeként épül a 6 tantermes bővítés a tornaterem mögött.)  

Ugyancsak ekkor döntött arról a képviselő-testület, hogy tovább folytatja a faluközpont arculatának meghatározását és az akkor még épülő Üzletház mellé egy többfunkciós kulturális központot tervez. Ekkortájt készültek egyébként a község jelenét és jövőjét meghatározó szabályozási tervek is, amivel megalapoztuk Maglód fejlődést. Így ennek szellemében fogadtuk el az Auchan áruház és környékének területrendezési terveit, a PLUS áruház melletti területek szabályozását, a Wodiáner Ipari Park beépítési terveit. Ez utóbbinál még nyertünk 6 telket is a Rákos Mezeje Rt.-től, amit cégek letelepítésére szántunk. (Azóta 4 telek már el is kelt.)

Persze nemcsak ilyen nagy tételekben gondolkodtunk, hanem a kisebb témákban is próbáltunk előrelépni. Nem biztos, hogy egy négy éves ciklus beszámolójában meg szokták említeni, de mi fontosnak tartjuk, hogy a községi temető bejáratára egy oda méltó és míves kaput tudtunk csináltatni, ami a község ezen kicsiny részletét díszíti.  

Apró részletnek tűnik az is, hogy Ügyfélszolgálatot építettünk ki a hivatalban, pedig ez nagy változást hozott a működésben. Az eddig megszokott hétfő-szerda-pénteki fogadó napok helyett mindennap rendelkezésre állnak a kolleganők, sőt szerdánként 18 óráig meghosszabbított nyitva tartással állunk az ügyfelek rendelkezésére. Ráadásul a mi pénztári óráinkat és a Postával kialakított együttműködés keretében az ő nyitva tartásukat és pénztári óráikat is össze tudtuk hangolni, gondolva az önkormányzati csekkek feladásának fontosságára.

Az önkormányzat munkája sem mindig fenékig tejfel, így meg kellett tapasztalnunk azt is, amikor 5 millió Ft-os kifizetetlen számlák bukkantak fel az idők során az előző vezetés hagyatékából, de a legnagyobb érvágást a Pulzus per elvesztése okozta. Noha a jelenlegi önkormányzatnak semmi köze nem volt a dologhoz (1998-ban és 1999-ben megrendelt csatornázási munkák ki nem fizetése miatt indítottak pert az önkormányzat ellen), mégis minket sújtott 2004. májusában inkasszóval a számlánkról leemelt 22,5 millió Ft-os kötelem. Ugyanígy elszenvedte a község és az önkormányzat azt a döntést is, amikor átalakították – tiltakozásunk ellenére – a 31-es út temetői csomópontját a mai – nem túl szerencsés – formájára. Sokkal kellemesebb volt arról dönteni, hogy intézményeinkben – az energia megtakarításból finanszírozva – világításkorszerűsítést hajtunk végre. A beruházás eredményeként az addig 100-150 luxos megvilágítás 550 lux fölé emelkedett, ami gyerekek szemének megóvása miatt nagyon fontos lépés volt. Ugyanígy jó érzés volt dönteni a községi útépítési program beindításáról, aminek első állomásaként 2004-ben Klenován alakítottunk ki egy elkerülő utat a 31-es és a Katona J. utca között, érintve a Zrínyi utcát, a Jókai utca középső részét, a Szurony közt és a Gábor Áron utca első részét. Ebben a programban egyébként lehetőséget kaptak a magukat megszervező utcák, hogy önerős fejlesztéssel ők is részt vegyenek benne. Ezzel élt néhány utca, míg mások elvetették.

Sokszor pénz nélkül kellett belevágni a fejlesztésekbe, ami azt jelentette, hogy készpénzzel nem, esetleg csak telekkel rendelkezett az önkormányzat. Így – barterezve – tudtuk megoldani a 31-es út temetőtől Gábor Áron utcáig tartó részének belterületivé alakítását, ahova a vállalkozónak közvilágítást és járdát kellett építenie; de így épült a központban a viacolor parkoló a csapadékvíz elvezető rendszerrel. S miközben magánberuházásban, de önkormányzati irányítással épült az Üzletház, mögötte az önkormányzat is ki tudta alakítani a saját 32 beállásos parkolóját megváltoztatva ezzel a Sallai utca addig meglévő parkolási szokásait. Az év végére – lakossági kezdeményezés alapján – közlekedési lámpa került megépítésre az iskola és az ABC között, megelőzve az addig balesetveszélyes helyzeteket. (A lámpa beindítását a közlekedési vetélkedőben győztesekre bíztuk.)

A beruházások közepette nem feledkeztünk meg a civil szervezetekről, akik egyrészt gomba mód szaporodva jönnek létre, és töltik ki mindennapi életünk egy-egy szeletét. Ők azok, akik egyre színesebbé teszik Maglód kulturális, köz- és sportéletét ötleteik megvalósítása során. Munkájukat működési támogatással és pályázati úton elnyerhető pénzzel tudjuk támogatni. Be kell látni ugyanis mindenkinek, hogy mindent nem tud jól csinálni, valamit nála jobban is tudnak csinálni. Ez jól látható volt akkor, amikor a Családsegítő dolgozó – vállalkozók segítségével – pusztán elkötelezettségből felújították a Dózsa Gy. u. 20. alatti épületet és ifjúsági klubot alakítottak ki. De ilyen civil kezdeményezés volt a Határ u. közelében megkezdődött teniszpálya építés is, vagy a katolikus templom közadakozásból elindított neobarokk tornyának építése.

 

2005.

2005-ben tovább folytattuk az MO-s megépítését követően várhatóan nagyobb lendületet kapó fejlesztések előkészítését, így szabályozási terveket fogadtunk el a klenovai dülőre, ill. a Liszt Ferenc utca – Árpád vezér utca által határolt tömbre, hogyha akad befektető, annak legyen mit mutatni. Pályázati pénzből akadály mentesítettük és mozgássérült wc-vel láttuk el a hivatalt, ill. önkormányzati forrásból klimatizáltuk a házasságkötőt.

A nyár elején végleges formába öntöttük a Faluház építési és a 6 tantermes iskolabővítési programot, elindítva a tervezést, engedélyezést, ill. év végén a kivitelezést is. Anyáron sikerült a nyaralói iskola udvarát a gidres-gödrös beton helyett viacolorral leburkolni.Bár magántelken építkezett végül a SPAR, először mégis az önkormányzatnál jelentkezett területvásárlási igényével. Így módunk volt végigkísérni azt a gyors döntési folyamatot, ahogy az osztrák tulajdonos márciusi igenyét néhány hónap alatt egy új kereskedelmi egység megnyitásához vezetett. Mivel Maglód volt az építési hatóság, ezért olyan feltételeket tudtunk kialkudni, hogy a környezetet is rendezni kelljen a multicégnek. A beruházás azért is fontos volt, mert 26-28 új munkahelyet teremtett lényegében kizárólag maglódiak számára.

Az útépítés területén 2005-ben az önerős útépítés kapta a hangsúlyt, mert ekkor épült meg a Mátyás király és Széchenyi utca aszfaltcsíkja. Napi 1500 m3-rel sikerült növelni a 3 községnek a gyömrői szennyvíztisztító kapacitását, de végleges megoldást az önálló maglódi szennyvíztisztító építése jelentené, ezért egy megvalósíthatósági tanulmányt kértünk, ill. befektetőt hajtottunk fel. Ugyancsak a jövő feladatai elé nézve gondoskodtunk arról, hogy a gyógyszertár saját tulajdonú épületbe költözzön az önkormányzati bérleményből. Az épületrész átalakítására, akadály mentesítésére pályázatot nyújtottunk, amit már elfogadtak. Az eredeti tervek szerint 2 újabb orvosi rendelőt alakítanánk ki.         

                

Tabányi Pál polgármester, Hadnagy Zsolt alpolgármester

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login