2012. november havi képviselő-testületi ülés

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a soronkövetkező ülését 2012. november 29-én (csütörtökön) 8,30 órai kezdettel tartja.

Tisztelt Maglódi Polgárok!

 Tájékoztatom Maglód város polgárait, hogy Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a soronkövetkező ülését 2012. november 29-én (csütörtökön) 8,30 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

A nyilvános ülés napirendjei:

(az előterjesztés a napirend linkjére kattintva letölthető):

1. Önkormányzati rendeletek módosítása

a) A háziorvosi körzetekről szóló 8/2002. (VI. 24.)Kt. rendelet módosítása.
Előadó: dr. Visnyay Noémi aljegyző

b) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 31/2002.(II.15.)Kt. rendelet módosítása.
Előadó: Tabányi Pál polgármester

c) A telekadóról szóló 25/2010.(XII.27.)Kt. rendelet módosítása.
Előadó: Tabányi Pál polgármester

d) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelet módosítása.
Előadó: Tabányi Pál polgármester

e) A közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 10/2007.(V.25.) Kt. rendelet módosítása.
Előadó: Tabányi Pál polgármester

f) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 21/2003.(XI.3.)Kt. rendelet módosítása.
Előadó: Tabányi Pál polgármester

2. A 2012. évi költségvetés III. negyedévi teljesítése
Előadó: Tabányi Pál polgármester

3. 2013. évi költségvetési koncepció
Előadó: Tabányi Pál polgármester

4. Előzetes hozzájárulás KEOP pályázaton való részvételhez
Előadó: Tabányi Pál polgármester

5. 2013. évi folyószámlahitel felvétele
Előadó: Tabányi Pál polgármester

6. Önkéntes kormányablak létesítése
Előadó: Tabányi Pál polgármester

7. Monori TÖKT társulási megállapodás módosítása
Előadó: Margruber János jegyző

8. Tulajdoni igény bejelentése az önkormányzat javára
Előadó: dr. Visnyay Noémi aljegyző

9. Háziorvosi ügyelettel kapcsolatos változások
Előadó: Tabányi Pál polgármester

10. Volt óvodaépületek helyiségeinek használatba adása
Előadó: Kérges László alpolgármester

 Tabányi Pál polgármester

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login