Angyal szobor szentelés

Október 23-án visszatért a keresztelő angyal az evangélikus templomba.

„Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett…”

Keresztelő angyalszobor szentelés Maglódon

 Az angyalok iránti evangélikus tisztelet egyik szép példája az, hogy a Pest megyei Maglód templomában keresztelő kút helyett, angyalszobor tartotta a keresztelő tálat és kancsót. Lábainak mozdulatában, testének hajlott ívében benne volt a mennyből sietve érkezés érzete. Meghajlásában, ahogy szinte hozta magával a keresztelő edényeket, Istennek a keresztségben elénk jövő, megajándékozó szeretetének alázatát lehetett felfedezni. Az elmúlt századok során evangélikusok ezreit keresztelték kiterjesztett szárnyai alatt.

Egy évtizeden át azonban a maglódiaknak nélkülözniük kellett keresztelő angyalszobrukat. Történt ugyanis, hogy azt 2001-ben ismeretlen tettesek ellopták. Mindmáig nem került elő. Az egyháztagok határozott kérése volt, hogy az eredeti késő barokk szobor másolatával pótolják az elveszettet. A gyülekezet elnöksége múlt év elején kezdte meg az egyeztetéseket Enes Nagy Sándor helyi szobrásszal a mű nemes másolatának elkészítéséről. Ezzel egy időben kérték fel Derdák Éva restaurátort és Harmati Béla László művészettörténészt a készülő mű zsűrizésére. Ez a munka ért célba október 23-án, amikor Krámer György esperes, Blatnicky János nyugdíjas lelkész – korábban mindketten Maglódon szolgáltak - és Németh Mihály helyi lelkész szolgálatával felszentelték az elkészült alkotást. A két gyermek, Szilágyi László és Budafai Fanni keresztelésével egybekötött alkalomra Krámer György a 91. Zsoltár 11. versét hozta magával: „Megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon…” Igehirdetésében utalt a finn hagyományra, miszerint keresztelésünktől fogva őrzőangyal vigyáz ránk. Istennek erre az őrző szeretetére kell, hogy emlékeztesse az elkészült angyalszobor a gyülekezetet, valahányszor belép templomába.

A szentelést követő közgyűlésen Kérges László felügyelő elmondta, hogy az egyházközség tagjai közel 2, 5 millió forint adományt gyűjtöttek össze erre a célra.  Pályázati úton az Országos Egyház Gyűjteményi Tanácsától is nyertek 300 ezer forintot. Bak Péter egyházmegyei felügyelő és Tabányi Pál polgármester köszöntésükben méltatták a gyülekezet összetartó munkáját. A közösség előtt álló feladatok megvalósulásához kívántak erőt és gyarapodást. Erre a maglódiaknak minden reménysége megvan, ha a keresztelő angyalszobor köré gyülekezve életüket és szolgálatukat továbbra is az Úr Jézus Krisztus üdvözítő kegyelmére építik.

                                                                                                                                                                                                                   Sz M

001   002

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login