Maglód város korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 2021.február 1-től

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2016. (IX.26.) önkormányzati rendeletével, (továbbiakban: behajtási rendelet) (valamint módosító rendeleteivel)  szabályozza a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjét és a fizetendő díjakat.

E rendelet hatálya kiterjed Maglód város közigazgatási területén a korlátozással terhelt utakra, (a Maglód Város Önkormányzat kezelésében levő belterületi helyi közutak, kivéve a Sugár utca Ecseri úttól Bellus térig tartó szakasza, a Liszt Ferenc utca, valamint az Ady Endre utca Liszt Ferenc utcától Bethlen utcáig tartó szakasza.), valamint a védett utcákra. (a rendelet 1. mellékletében meghatározott azon korlátozással terhelt utak, melyekre behajtási engedély csak különösen indokolt esetekben adható)

A korlátozással terhelt önkormányzati kezelésben lévő közutakon 6 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásához behajtási hozzájárulás szükséges. A behajtási hozzájárulást a közútkezelői hozzájárulások kiadására jogosult egyetértése mellett a polgármester adja ki.

Maglód város területére történő behajtás hozzájárulásának menete:

 

A hozzájárulás kiadása iránti kérelmet – írásban - a polgármesterhez kell benyújtani. Eseti, nem éves behajtási hozzájárulás esetén a kérelmező a kérelmét elektronikusan is benyújthatja a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen keresztül.

A hozzájárulás kiadása kérelmet a gépjárművek tulajdonosa, üzembentartója, illetve a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosa, jogszerűen használója, továbbá a rendelet 1.§ (1) bekezdés szerint, az építési tevékenység jogosultja nyújthatja be az alábbi formanyomtatványokon:

Behajtási hozzájárulás iránti kérelem

Építkezés időtartamára szóló behajtási hozzájárulás iránti kérelem (maximum két évre)

A behajtási hozzájárulások kiadásáért felelős ügyintéző: Telek Tamás, Tel: (29) 526-095, 19. iroda.

Behajtási hozzájárulások ügyintézésére személyesen kizárólag ügyfélfogadási időben van lehetőség, az alábbi időpontokban:

Hétfő: 13.00-16.00

Szerda: 8.00-17.30

Péntek: 8.00-12.00

A kérelmet a polgármester és a közútkezelői hozzájárulások kiadására jogosult megvizsgálja és amennyiben a rendelet előírásainak megfelel, a hozzájárulást 5 napon belül kiadja.

A fentiekre tekintettel, kérjük, hogy a behajtási hozzájárulások iránti kérelem leadásánál, és a behajtás időpontjának megválasztásánál, legyenek tekintettel az ügyfélfogadási időre és az ügyintézési határidőre is.

A kérelmező köteles a kérelem bejelentésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatait mellékelni. Elektronikus benyújtás esetén a jogosultságot igazoló dokumentumokat elektronikus formában kell mellékelni. 

A hozzájárulás előírhatja az utak és tartozékaik védelmét biztosító feltételeket, de azt az útvonalat is, amelyen közlekedni kell. A polgármester a hozzájárulást visszavonja, ha a jogosult e feltételeket megsérti, illetve a kiadást eleve el is utasíthatja, ha a helyi közút állapota, teherbírása nem alkalmas arra, hogy azon a megengedettnél nagyobb össztömegű gépjármű közlekedjék.

A behajtási hozzájárulás az adott kérelemben megjelölt járműre, járművekre,(amelyek forgalmi engedély másolatát a kérelemmel együtt minden esetben mellékelni szükséges!) vagy építkezésre, névre, útvonalra és időtartamra szól. A behajtási hozzájárulás nem ruházható át.

 

A település korlátozással terhelt helyi közútjaira és egyéb övezeteibe történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló 20/2016. (IX. 26.) rendelet és azok módosításai (a kérelmek formanyomtatványaival) elérhető a város honlapján, a http://www.maglod.hu/index.php/dokumentumok/rendeletek-2 címen, az 5. Városüzemeltetés, közterület-felügyelet, kommunális ügyek alatt.

 

 

 

 

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login