Szeptember 1-jétől változik a behajtási engedélyekről szóló rendelet

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2016. (VI.27.) önkormányzati rendeletével megalkotta 'a település korlátozással terhelt helyi közútjaira és egyéb övezeteibe történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról’ szóló új rendeletét.

A 14/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2016. szeptember 1-jétől hatályos.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Maglód Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló 8/2007. (III.30.) Kt. rendelete.

Maglód város területére történő behajtás engedélyezésének menete az alábbiak szerint változik:

Az engedélyek kiadása iránti kérelmet – írásban - a polgármesterhez kell benyújtani. Eseti, nem éves behajtási hozzájárulás esetén a kérelmező a kérelmét elektronikusan is benyújthatja a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen keresztül.

A hozzájárulás kiadása kérelmet a gépjárművek tulajdonosa, üzembentartója, illetve a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosa, jogszerűen használója, továbbá a rendelet 1.§ (1) bekezdés szerint, az építési tevékenység jogosultja nyújthatja be az alábbi formanyomtatványokon:

Behajtási hozzájárulás iránti kérelem

Építkezés időtartamára szóló behajtási hozzájárulás iránti kérelem (maximum két évre)

A kérelmező köteles a kérelem bejelentésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatait mellékelni. Elektronikus benyújtás esetén a jogosultságot igazoló dokumentumokat elektronikus formában kell mellékelni.

A kérelmet a polgármester és a közútkezelői hozzájárulások kiadására jogosult megvizsgálja és amennyiben a rendelet előírásainak megfelel, úgy a befizetést követően a hozzájárulást 5 napon belül kiadja.

A hozzájárulás előírhatja az utak és tartozékaik védelmét biztosító feltételeket, de azt az útvonalat is, amelyen közlekedni kell. A polgármester a hozzájárulást visszavonja, ha a jogosult e feltételeket megsérti, illetve a kiadást eleve el is utasíthatja, ha a helyi közút állapota, teherbírása nem alkalmas arra, hogy azon a megengedettnél nagyobb össztömegű gépjármű közlekedjék.

A közútkezelői hozzájárulások kiadásáért felelős ügyintéző: Méhész Szilvia, Tel: 526-095, 14. iroda

 

DÍJAK

1.
Építkezéshez kapcsolódó behajtási hozzájárulás megszerzésé­nek díjmértéke rendeltetési egységenként:..120.000 Ft + Áfa
   
2. Telekingatlanra történő eseti áru-és anyagszállításhoz kapcso­lódó behajtási hozzájárulás megszerzésének díja naponként:
 

12 tonna össztömegig.....................................................................................................................................2.500 Ft + Áfa

12‑20 tonna össztömegig............................................................................................................................... 6.000 Ft + Áfa

20-30 tonna össztömegig............................................................................................................................. 15.000 Ft + Áfa

30 tonna össztömeg felett............................................................................................................................ 20.000 Ft + Áfa

   
3. Éves áruszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódó behajtási hozzá­járulás megszerzésének díja járművenként:
 

12 tonna össztömegig...................................................................................................................................25.000 Ft + Áfa

12‑20 tonna össztömegig..............................................................................................................................50.000 Ft + Áfa

20‑30 tonna össztömegig.............................................................................................................................100.000 Ft + Áfa

30 tonna össztömeg felett............................................................................................................................300.000 Ft + Áfa

 

A település korlátozással terhelt helyi közútjaira és egyéb övezeteibe történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló 14/2016. (VI. 27.) rendelet teljes szövege (a kérelmek formanyomtatványaival) elérhető a város honlapján, a http://www.maglod.hu/index.php/dokumentumok/rendeletek-2 címen, vagy az alábbi linkre kattintva:

14/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelet a település korlátozással terhelt helyi közútjaira és egyéb övezeteibe történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login