KÖZLEMÉNY

KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Értesítés - Az MVM Émász Áramhálózati Kft. által Pécel - Sülysáp - Nagykáta közötti 132 kV-os távvezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás ügyében tájékoztatás kérése (Az ügy kapcsán érintett Maglódi ingatlanok HRSZ -e: 0141, 0135, 0127,

KÖZLEMÉNY: Környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

A FINEXT GLOBAL 2. PEDCO Ingatlanforgalmazó Zártkörű Esernyőalap (1082 Budapest, Futó u. 43-45.) kérelmére előzetes vizsgálati eljárás indult a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálynál (1072 Budapest, Nagydiófa utca 10-12) a 2234 Maglód 4280/1-3 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett logisztikai csarnokok építésére vonatkozóan.

A fenti eljárás kapcsán a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében az alábbi KÖZLEMÉNY kerül közhírré:

Közlemény környezeti hatósági eljárás megindításáról

 - HelloParks MG2, MG3, MG4 logisztikai csarnoképületek létesítése Maglód 4280/1-3 hrsz, előzetes vizsgálat

A dokumentumokba történő betekintésre Maglód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján van lehetőség ügyfélfogadási időben, előre egyeztett időpontban a 06 29 326 217-es telefonszámon.

Az ügy iktató száma : Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály: PE-06/KTF/18375/2021, Maglód Város Önkormányzata: I/158/2021

HIRDETMÉNY - ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ MAGLÓD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVÉRŐL

 

MAGLÓD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2018

Maglód Településképi arculati kézikönyve az alábbi linken megtekinthető:

MAGLÓD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2018

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítására vonatkozó másodfokú döntés

Tisztelt Érdeklődök!

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítására vonatkozó PE/KTFO/172-1/2018ügyiratszámú másodfokú döntésről hirdetmény kerül kifüggesztésre a közigazgatásihatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80 § (4) pont alapján 2018. 04. 18. napján Maglód Város Önkormányzatának hirdetőtábláján és hivatalos honlapján.

Az ügyhöz tartozó tervdokumentáció megtekinthető Maglód Város Önkormányzatának Igazgatási és Műszaki Irodájában (20. szoba).

HATÁROZAT

 

Kifüggesztés napja: 2018. 04. 18.

Levétel tervezett napja: 2018. 04. 24.

Maglód, 2018. 04. 18.

 

                  Dr. Takács Béla

   Aljegyző nevében és megbízásából

 

              Palotásné Tóth Orsolya

                műszaki ügyintéző

 

Közhírré tétel - körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

 

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 89.§ (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM

hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelési és Erdőgazdálkodási Főosztálya megkezdte a Csévharaszt-Felső-Tápió-vidéki erdőtervezési körzet körzeti erdőtervezését, melyre vonatkozó tájékoztató a közzététel mellékleteként megtekinthető illetve a http://portal.nebih.gov.hu címen az AKTUALITÁSOK fülön a HATÓSÁGI HIRDETMÉNYEK között a KÖRZETI ERDŐTERVEZÉS gyűjtőben is elérhető.

Kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2018. 04. 03.

Levétel tervezett napja: 2018. 04. 18.

Maglód, 2018. 03. 28.

Dr. Takács Béla

a Aljegyző nevében és megbízásából

Palotásné Tóth Orsolya

műszaki ügyintéző

                                  

                                                                            

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login