KÖZLEMÉNY: Környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

A FINEXT GLOBAL 2. PEDCO Ingatlanforgalmazó Zártkörű Esernyőalap (1082 Budapest, Futó u. 43-45.) kérelmére előzetes vizsgálati eljárás indult a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálynál (1072 Budapest, Nagydiófa utca 10-12) a 2234 Maglód 4280/1-3 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett logisztikai csarnokok építésére vonatkozóan.

A fenti eljárás kapcsán a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében az alábbi KÖZLEMÉNY kerül közhírré:

Közlemény környezeti hatósági eljárás megindításáról

 - HelloParks MG2, MG3, MG4 logisztikai csarnoképületek létesítése Maglód 4280/1-3 hrsz, előzetes vizsgálat

A dokumentumokba történő betekintésre Maglód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján van lehetőség ügyfélfogadási időben, előre egyeztett időpontban a 06 29 326 217-es telefonszámon.

Az ügy iktató száma : Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály: PE-06/KTF/18375/2021, Maglód Város Önkormányzata: I/158/2021

Tájékoztató építésügyi és építésfelügyeleti hatáskör változásáról

Tisztelt Ügyfelek!

A Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala tájékoztatja Önöket, hogy az építésügyi és építésfelügyeleti hatáskört 2020. március 1-től kizárólag a megyei kormányhivatalokban felállított építésügyi osztályok gyakorolják az adott megye egész területére kiterjedő illetékességgel.

A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeként kialakításra került az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, amely az örökségvédelmi, építésügyi és építésfelügyeleti hatáskört megyei szinten gyakorolja. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály kilenc építésügyi osztályt foglal magában. A feladatellátás területi megosztással történik.

A Vecsési Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó települések feladatellátás tekintetében a 6. számú Építésügyi Osztályhoz tartoznak, melyek vezetője Rontó Zoltán osztályvezető úr.

A fent említett Építésügyi Osztály június 1-jével elköltözött.

Cím: 2360 Gyál, Kőrösi u. 54.

Telefonszám: (29) 541-051

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HIRDETMÉNY - ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ MAGLÓD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVÉRŐL

 

MAGLÓD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2018

Maglód Településképi arculati kézikönyve az alábbi linken megtekinthető:

MAGLÓD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2018

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítására vonatkozó másodfokú döntés

Tisztelt Érdeklődök!

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítására vonatkozó PE/KTFO/172-1/2018ügyiratszámú másodfokú döntésről hirdetmény kerül kifüggesztésre a közigazgatásihatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80 § (4) pont alapján 2018. 04. 18. napján Maglód Város Önkormányzatának hirdetőtábláján és hivatalos honlapján.

Az ügyhöz tartozó tervdokumentáció megtekinthető Maglód Város Önkormányzatának Igazgatási és Műszaki Irodájában (20. szoba).

HATÁROZAT

 

Kifüggesztés napja: 2018. 04. 18.

Levétel tervezett napja: 2018. 04. 24.

Maglód, 2018. 04. 18.

 

                  Dr. Takács Béla

   Aljegyző nevében és megbízásából

 

              Palotásné Tóth Orsolya

                műszaki ügyintéző

 

Közhírré tétel - körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

 

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 89.§ (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM

hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelési és Erdőgazdálkodási Főosztálya megkezdte a Csévharaszt-Felső-Tápió-vidéki erdőtervezési körzet körzeti erdőtervezését, melyre vonatkozó tájékoztató a közzététel mellékleteként megtekinthető illetve a http://portal.nebih.gov.hu címen az AKTUALITÁSOK fülön a HATÓSÁGI HIRDETMÉNYEK között a KÖRZETI ERDŐTERVEZÉS gyűjtőben is elérhető.

Kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2018. 04. 03.

Levétel tervezett napja: 2018. 04. 18.

Maglód, 2018. 03. 28.

Dr. Takács Béla

a Aljegyző nevében és megbízásából

Palotásné Tóth Orsolya

műszaki ügyintéző

                                  

                                                                            

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítása tárgyú beruházással érintett ingatlanok végleges más célú hasznosítása

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítása tárgyú fejlesztési beruházás kapcsán az érintett ingatlanok végleges más célú hasznosítása ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatala Földhivatali Osztály 10111/2018 ügyiratszámon kiadott végzéséről hirdetmény kerül kifüggesztésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80 § (4) pont alapján 2018. 01.29. napján Maglód Város Önkormányzatának hirdetőtábláján.

Kifüggesztés napja: 2018. 01.29.

Levétel tervezett napja: 2018.02.14.

A végzés az alábbi linkre kattintva olvasható:

Végzés

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítására vonatkozó környezetvédelmi engedély kiegészítése

A NIF Zrt. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítására vonatkozó PE-06/KTF/26261-96/2017 számú környezetvédelmi engedély határozatot kiegészítő PE-06/KTF/655-1/2018 ügyiratszámú döntséről hirdetmény került kifüggesztésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80 § (4) pont alapján 2018.01.12. napján Maglód Város Önkormányzatának hirdetőtábláján és hivatalos honlapján.

Az ügyhöz tartozó tervdokumentáció megtekinthető Maglód Város Önkormányzatának Igazgatási és Műszaki Irodájában (20. szoba).

 

Kifüggesztés napja: 2018.01.12.

Levél tervezett napja: 2018. 01.19.

Határozat

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login