Jegyzői hatáskörbe tartozó meglévő kutakkal kapcsolatos szabályok

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak vonatkozásában meghosszabbodott az engedélyezési határidő, mely alapján az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási, illetve vízjogi üzemeltetési engedélyezésére 2023. december 31-ig van lehetőség.

 

Az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak nagy száma a magyarországi vízkészleteket jelentősen veszélyezteti. Ezért a hatályos vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7) bekezdése alapján:

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a fenti jogszabályhelyre alapozott akár média, akár piaci szereplők által történő riogatás - mely szerint 2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kell kérni minden kútra, mert jön a bírság - csak azokra a kutakra vonatkozik, melyekre a létesítésük időpontjában vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni! 

 

A 2018. novemberében kiadott Belügyminisztériumi Tájékoztató alapján:

Ásott kút esetében:

1.) 1965.07.01. napja előtt létesült, akkor nem kellett vízjogi létesítési engedély

2.) 1965. 07.01. – 1992. 02. 15. között nem kellett vízjogi létesítési engedélyt kérni ásott kút megépítéséhez és átalakításához, ha:

„a) annak mélysége az első vízadó réteget követő záró réteget nem haladja meg;

b) élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legalább húsz méter, a környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési előírásokban meghatározott távolságban van;

c) a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel történik, amelynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket.” Belügyminisztériumi Tájékoztató

Továbbá, ha az ásott kutat nem fúrták meg és alakították át rejtett fúrt kúttá!

(Mindegyik feltételnek teljesülnie kell!)

3.) 1992. 02. 15. napja után minden ásott kútra kell vízjogi létesítési engedély

Fúrt kút esetében:

1.) 1960.08.08. napja előtt létesült, akkor nem kellett vízjogi létesítési engedély

2.) 1960.08.08. -1992. 02. 15 között nem kellett vízjogi létesítési engedélyt engedély fúrt kút megépítéséhez és átalakításához, ha:

„10 méternél sekélyebb, illetve

kézi kiemelésű vagy 1,5 LE alatti teljesítményű szivattyúval működtetett,

kizárólag háztartási célokra használatos” Belügyminisztériumi Tájékoztató

(Mindegyik feltételnek teljesülnie kell!)

3.) 1992. 02. 15. napja után minden fúrt kútra kell vízjogi létesítési engedély

Az 1.) ill. 2.) pont szerint létesült ásott ill. fúrt kutak esetében – Maglód jelentős részén ilyen kutak vannak - nem fennmaradási engedélyt, hanem vízjogi üzemeltetési (használatbavételi) engedélyt kell kérni. Ezen esetekben azonban ezek elmaradása esetén sem helyezhető kilátásba bírság 2020. december 31-e után, mert jogszerűen létesültek engedély nélkül!

Minden egyéb meglévő kútra, melyre létesítésekor is engedélyhez kötött volt, fennmaradási engedélyt kell kérni!

 

Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy 1992. február 15 után engedély nélkül létesült kutakra (akár ásott, akár fúrt kút) 2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kell kérni. Amennyiben ez nem történik meg, a határidő lejárta után bírság helyezhető kilátásba.

 

Amennyiben bizonytalan valaki a kút besorolását illetően vagy biztosan tudja, hogy engedélyköteles lett volna és fennmaradási engedélyt kell kérnie, javasoljuk, keressen fel egy jogosultsággal rendelkező kútfúrót. Ezt megteheti például a következő honlapokon:

https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html   (Tevékenység: kútfúrás) vagy

http://www.vizkutfurok.hu/tagjaink.html

Hivatalunk kútfúrót vagy mérnököt, egyaránt bármilyen gazdasági szereplőt konkrétan erre a feladatra nem ajánlhat, mivel ebben a tekintetben is és továbbiakban is pártatlanul, részrehajlás nélkül kíván működni. A lakossági postaládákba bedobált ilyen tematikájú szórólapok igazságtartalmának megítélése nem a Polgármesteri Hivatal feladata, ezért ezekről nem is kívánunk véleményt alkotni.

 

Illeték, dokumentumok

Jegyzői hatáskörbe tartozó kutak esetében a jogalkotó 2019. 01. 01-vel illetékmentessé tette

-        Helyszínrajz a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)

-        Fényképfelvétel a kútról, és annak környezetéről. (min. 2 db)

-        Tulajdonos/tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata

Fúrt kút esetén fennmaradási engedélyt:

-        Kérelmező és kútfúró által kitöltött, aláírt, dátummal ellátott kérelem nyomtatvány

-        Helyszínrajz a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)

-        Fényképfelvétel a kútról, és annak környezetéről. Fényképfelvétel a kútról, és annak környezetéről. Fényképfelvétel a kútról, és annak környezetéről. (min. 2 db)

-        Tulajdonos/tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata

-        Kútfúró oklevelének/bizonyítványának másolata

 

Maglód, 2020. június 10.

                                                                                                                   

                                                                                                                                           dr. Takács Béla

                                                                                                                                                   aljegyző

 

 

 

A vízjogi engedély benyújtásához szükséges dokumentumok

Kérelem kút üzemeltetési és fennmaradási engedélyéhez 2020

Egyéb a kérelem kitöltését segítő adatlap:

Adatlap ásott kúthoz

Adatlap fúrt kúthoz

 

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login