Felhívás partnerségi egyeztetésre (2)

Maglód Város Településrendezési Eszközei módosításával kapcsolatban Önkormányzatunk által 2020.04.02-én megkezdett partnerségi és lakossági tájékoztatás és véleménynyilvánítás határideje 2020. április 30. helyett május 8-ig meghosszabbodik - „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról” szóló 143/2020. (IV. 22.) Kormányrendelete – országos jogszabálymódosítás okán:

Maglód Város Önkormányzata megbízásából a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft hozzálátott a város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához, melynek keretében a hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció céljaival összhangban eseti módosításra kerül a Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv.

A tervezett változásokról a partnerségi egyeztetés szabályairól 4/2017.(III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján partnerségi egyeztetést kezdeményez az önkormányzat.

 

 

      1.

Maglód város településrendezési eszközeinek módosítása

a Wodiáner Ipari Park területére

 

A tervmódosítás készítésének célja a Wodiáner Ipari Park területének a fejlesztő tulajdonában lévő területrészére vonatkozó beépítési paraméterek (kialakítható telekterület, beépítésintenzitás, épületmagasság, zöldfelületmérték) módosítása. Területfelhasználási változást a terület hatályos rendezési eszközökben „egyéb iparterületként” - Gip-e, Gip-e/F -, illetve „fejlesztési” területként - Gksz/Fszabályozott részei „kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület” – Gksz – területfelhasználási besorolásba kerülnek.

 

Az elkészült terv az alábbi linken érhető el:

1. melléklet: Maglód TRE módosítása a Wodiáner ipari park területére

 

      2.

HÉSZ eseti módosítása

a Maglód, Sugár út – Ulicska köz – Petőfi tér –

Luther Márton utca – 581 hrsz.-ú út

által határolt terület vonatkozásában

 

A tervezési folyamat célja a Maglód nyugati részén található, Sugár út – Ulicska köz – Petőfi tér – Luther Márton utca – 581 hrsz.-ú út által határolt kertvárosias besorolású terület övezeti rendszerének, meglévő telekstruktúrájának felülvizsgálata, melynek során az 588/1 és 588/2 hrsz.-ú ingatlanokon jelentkezett fejlesztési szándék megvalósíthatóvá válik.

 

Az elkészült terv az alábbi linken érhető el:

2. melléklet: Maglód HÉSZ eseti módosítása a Maglód, Sugár út – Ulicska köz – Petőfi tér – Luther Márton utca – 581 hrsz.-ú út által határolt terület vonatkozásában

 

Az Ör. 2. §-a alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek vehetnek részt:

  • a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult személy
  • valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható maglódi székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet és maglódi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  • valamennyi maglódon működő civil szervet,
  • valamennyi Maglódon működő elismert egyház.

Kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban legkésőbb

2020. május 8-ig

tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

  • papíralapon, postai úton Maglód Város Önkormányzat Polgármesterének címezve (2234 Maglód, Fő utca 12.), vagy
  • elektronikus levélben a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre.
  • A Kormány „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról” szóló 143/2020. (IV. 22.) Kormányrendelete 3.§ (2) bekezdése szerint a lakossági tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az az önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül, azaz 2020. május 8-ig lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

Maglód, 2020. április 24.

             Tabányi Pál
            polgármester

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login