Tájékoztató a kedvezménnyel elszámolt földgázmennyiség igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállításáról

Tájékoztató

a kedvezménnyel elszámolt földgázmennyiség jogszerű igénybevételéhez felhasználható hatósági bizonyítvány kiállításáról

2022. szeptember 10-től a jegyző hatásköre kiadni hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

Bővebben: Tájékoztató a kedvezménnyel elszámolt földgázmennyiség igénybevételéhez szükséges hatósági...

Tűzifa program

Magyarország kormánya hatósági áras tűzifaprogramot hirdetett, melynek keretében az állami erdőgazdaságoktól kedvezményesen lehet beszerezni háztartásonként maximum 10 erdei köbmétert.

Bővebben: Tűzifa program

Képviselő-testületi ülés 2022-09-22

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2022. szeptember 22-én (csütörtökön), du. 14.00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében.

Meghívó

 

Szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kiosztásának folytatása

 Tisztelt Lakosok!

A hulladék gyűjtő edények kiosztása a jövő hét folyamán a mellékletben látható utcai ütemezés szerint folytatódik, a nagyhíd mögötti területen.

A Baross és Hunyadi utcai lakosok, lakóhelyük szomszédságában a Vörösmarti utca 14 szám alatt tudják átvenni a szelektív gyűjtő edényüket, reggel 8 és 10 óra, valamint délután 17 és 18.30 óra között.

A Bajza, Határ, Báthori Tinódi utcai lakosok, szintén a könnyebb megközelítés miatt a Báthori utca 15 szám alatt tuják átvenni a gyűjtőedényeiket.

SZELEKTÍV KUKA KIADÁSA - PÓTNAP 

SZOMBAT - 2022. szeptember 24.

8.00 - 15.00

Az alábbi linken tekinthetik meg a szelektív kuka kiadásánák körzetenkénti beosztását:

SZELEKTÍV KUKA KIADÁSA 2022. SZEPTEMBER 19 – 23.

Az átvétel pótnapján nincsenek körzetek!

Minden olyan maglódi lakost várunk, akiknek az ütemezés szerinti időpont nem volt megfelelő.

Aki bármilyen okból nem tudta, tudja átvenni a szelektív gyűjtőedényét a megadott időpontokon, azok érdeklődhetnek szeptember 24.-e után a 325-111 -es önkormányzati telefonszámon.

Az edényzetet az adott ingatlan tekintetében érvényes bejelentéssel/szerződéssel rendelkező személy (akinek a nevére szól a számla) veheti át.

Az átvételhez szükséges:

Személyi igazolvány és lakcímkártya

Az átvétel menete:

Adatok egyeztetése

Szerződés aláírása (Használati szerződés szelektív gyűjtőedény átvételéhez)

Gyűjtőedény átvétele

Amennyiben más személyt bíznak meg az ügyintézéssel, úgy az alábbi elérhetőségen található meghatalmazást szíveskedjenek kitölteni (www.dtkh.hu/Ügyfélszolgálat Meghatalmazás formanyomtatvány) és magukkal hozni.

Az edényzet mérete 92 x 48 x 53 cm, ennek megfelelően szíveskedjenek szállító eszközről is gondoskodni.

A koruk vagy egészségi állapotuk miatt akadályozott lakosaink, akik az átvételt és a szállítást nem tudják megoldani (nincs rokon, vagy esetleg szomszéd, aki átvenné és eljuttatná hozzá az edényt), kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a terület önkormányzati képviselőjével, aki segíteni fog ennek megoldásában (elérhetőségek a hivatal honlapján https://www.maglod.hu/index.php/kepviselotestulet).

A zökkenőmentes átvétel érdekében kérünk mindenkit, hogy adott napon CSAK A MEGJELÖLT UTCA lakosai menjenek az edényzetért!

Az átvétel helye: 2234. Maglód, Lovassy u 9.

(a nagyhíd mögött, jobbra fordulva és egyenesen tovább haladva, a RÁM-GÉSZ Kft. telephelye (a volt TSZ területén)

minden nap  9.00 – 16.00 óra között

Az át nem vett szelektív hulladékgyűjtő edények az Önkormányzat tárolásában maradnak, és a későbbiekben is biztosítjuk az átvételi lehetőséget mindenkinek.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Kérges László

Maglód város Önkormányzat

alpolgármester

Varga Krisztina

Maglód Projekt Kft.

ügyvezető

Kitűntető címek átadása

Államalapító Szent István királyunk tiszteletére és az új kenyér megáldására rendezett városi ünnepségen Jenei Péter alpolgármester köszöntője után Mádi Piroska és Nagy Péter János színművészek színvonalas és emelkedett hangulatú ünnepi műsora következett.

Bálint Klára református lelkész, Németh Mihály evangélikus lelkész és Pálfalvi Tamás katolikus plébános ökumenikus hálaadás keretében megszentelte és megáldotta az új kenyeret, melyet az ünnepség végén a vendégek el is fogyasztottak.

A nap fénypontjaként pedig átadásra kerültek a városi kitűntetések. 

Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

"MAGLÓDÉRT EMLÉKÉREMMEL" fejezte ki elismerését a WILLIAMS TELEVÍZIÓ MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK a város hírnevének öregbítését elősegítő tevékenységéért. 

SEREG GYULA díjat adományozott kimagasló oktató-nevelő munkájáért HOLKÓ ÁGNES és MARGRUBERNÉ BARNA ILDIKÓ pedagógusoknak. 

MAGLÓDI DOMJÁN EDIT díjjal jutalmazta BARTA LÁSZLÓT, Maglód kulturális életében kifejtett kimagasló tevékenységéért.

DÓRA TIVADAR díjjal ismerte el BEKŐ JÓZSEF és BUCSI GÁBOR a város biztonságos ivóvízellátása érdekében kifejtett, több évtizedes munkáját.  

DOBOZI ISTVÁN díjjal köszönte meg KOLTAI JÓZSEFNÉ több évtizedes, odaadó ügyfélszolgálati munkáját. 

Gratulálunk és köszönjük a kitűntettetek eddigi munkáját! Sok sikert kívánunk az elkövetkező időkre. 

 

 

 

 

Képviselő-testületi ülés 2022-08-25

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2022. augusztus 25-én (csütörtökön) du. 14.00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében.

 Meghívó

Lakossági tájékoztatás

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Maglód központjában, 2022. augusztus 10-én szerda reggel 07.00 órától 16.00 óráig lezárásra kerülnek a következő parkolók:

Fő utcai parkolók a templom oldalában az iskolától a plébániáig

Magház előtti parkolók

Az üzletház mögötti parkoló (kivéve vállalkozóké)

A Polgármesteri Hivatal épületének Sallai utcai oldala

Tájékoztatjuk a Tisztelt Közlekedőket, hogy Barotai Péter Endre érdemes esperest, püspöki tanácsost, plébánost 2022. augusztus 10-én 17.00 órától kísérjük utolsó útjára a maglódi katolikus temetőbe a Fő utca - Wodiáner utca – Sugár út – Ecseri utca útvonalon, félpályás útlezárás mellett.

Kérjük Önöket, a torlódások elkerülése érdekében válasszanak alternatív útvonalat.

Köszönjük a megértésüket!

Gyászjelentés - Barotai Péter Endre

 „Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!” (Mt 5,16)  

   

                        A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk,

BAROTAI PÉTER ENDRE

érdemes esperes, püspöki tanácsos, plébános 2022. július 29-én, életének 87., papságának 64. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2022. augusztus 10-én, 16 órakor mutatjuk be a

maglódi Rózsafüzér Királynője templomban, ahonnan gyalogosan kisérjük utolsó útjára és a helyi katolikus temetőbenhelyezzük örök nyugalomra.

Paptestvérünk 1936 február 2-án született Kispesten. 1959 június 21-én Vácon szentelték pappá. Káplán: Kispest-Munkástelepen (Wekerletelep) 1959, Lajosmizsén 1959–1962. Expositus káplán Kígyóspusztán 1962 –1964. Káplán: Tóalmáson 1964, Szentes-Jézus Szíve Plébánián 1964–1966.

Plébános: Táborfalván 1966–1970. Kisegítő lelkész: Kecskeméten 1970–1972. Káplán: Hódmezővásárhelyen a Szent István Plébánián 1972–1973. Plébános: Szelevényben 1973–1974, Nógrádsápon 1974–1977, Lakiteleken 1977–1979, Heréden 1979–1988, Lőrinciben 1988–1993, Mendén 1993–1994, Gyömrőn 1994–1995, Szolnok-Belvárosban 1994–1999. Plébániai kormányzó Tápiósápon 2000–2007, Ecseren 2007–2018. Oldallagosan plébános: Heréd 2006, Héhalom 2010, Palotás 2010. Plébános Maglódon 1999–2022. Püspöki tanácsos 1989, kállói megbízott kerületi esperes 1990, az Ecsegi kerület esperese 1992, Szolnok kerületi esperese 1994–1999.

A Wekerle-telepi népes tisztviselő-családból három fivér vállalta a papi hivatást. Urbán bátyja ferences szerzetes lett, Imre bátyjával együtt a Váci Egyházmegyében kezdték szolgálatukat. Mindhárman halálukig hűséges és állhatatos szolgái voltak Krisztus Urunknak. Életük középpontjában a lelkipásztorkodás állt. Eredményes munkájuk miatt nem voltak kedvesek az 1989 előtti állami hatóságok előtt. Barotai Imrét az 1961-es házkutatás is érintette, Endrét a megyei pártahatalom egy ideig kitiltotta a maga területéről. De bárhová helyezték hosszú élete során, engedelmesen és találékonyan, bátran művelte az Úr szőlőjét. Mindegyik szolgálati helyén maradandó nyomot hagyott maga után, továbbélő közösségek építésében és az egyházközség anyagi javainak gyarapításában egyaránt. Mindig a lényegről beszélt. Így is élt: puritán módon, egyszerűen, derűsen, dolgosan. Születési és papi évfordulóin volt hívei – barátai – messze vidékekről is eljöttek őt köszönteni. Maglódi plébánossága során például a templom felújítása és eredeti terv szerinti tornya készült el az ő kezdeményezése, tevékeny szervező munkája nyomán. Példájával vonzó, tartásával követésre indító, világító egyéniség volt.

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az atyai ház örömében!

R.I.P.

Barotai Péter Endrét a Váci Egyházmegye, a Maglódi Katolikus Egyházközség és Maglód Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.

 

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login