FELHÍVÁS A NÉPSZÁMLÁLÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZÁMLÁLÓBIZTOSOK JELENTKEZÉSÉRE.

NÉPSZÁMLÁLÁS - 2022

FELHÍVÁS A NÉPSZÁMLÁLÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZÁMLÁLÓBIZTOSOK JELENTKEZÉSÉRE

A Maglódi Polgármesteri Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz.

A számlálóbiztos feladata 2022. október 17. és 2022. november 20-a között a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, címek pontosítása és esetleges új címek felvétele. A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 130-150 címen kell kérdőívet elektronikus formában kitöltenie.

Díjazás: A díjazás mértéke a számlálóbiztos által a terepen végzett adatgyűjtés alapján lakásonként és személyenként külön jogszabályban meghatározottak szerint változik. A konkrét díjtételeket a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Bővebben: FELHÍVÁS A NÉPSZÁMLÁLÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZÁMLÁLÓBIZTOSOK JELENTKEZÉSÉRE.

Álláspályázat (művelődési ház vezető)

Álláspályázat: Művelődési Ház vezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

Maglód Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94.§ (3) bekezdésében, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: Rendelet), továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján pályázatot hirdet a maglódi művelődési ház  intézményvezetői munkakör betöltésére

Bővebben: Álláspályázat (művelődési ház vezető)

Újabb info a szelektív hulladék gyűjtésről

A DTKH Kft-vel folytatott többszöri egyeztetést követően az alábbi hírről tudok beszámolni:

 

A szolgáltató az elmaradt zöld hulladék begyűjtését 2022. július 2-án szombaton reggel 5 órakor megkezdi. A gyűjtés befejezése azonban áttolódhat a vasárnapi napra.

 

2022. július 4-én a korábban meghirdetett időpontban elkezdődik a csomagolási hulladék (sárga zsák) begyűjtése. Itt is az a szolgáltató kérése, hogy a zsákok a nagy hőségre való tekintettel előző este kerüljenek ki a házak elé, mert a gyűjtés kora hajnalban indul.

 

A DTKH vállalása szerint július 4-től helyreáll a szelektív gyűjtés folytonossága, mivel sikerült úrrá lenniük a humánerőforrás hiány okozta nehézségeken. A kezdetben, amíg az új személyzet megismeri a várost egy-egy utca kimaradhat, de kérik az elmaradást az ügyfélszolgálat felé jelezni, hogy mielőbb pótolni tudják a szállítást.

 

Tabányi

polgármester

2022. július 1-jén a Polgármesteri Hivatal zárva tart

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy

2022. július 1-jén, pénteken

a Polgármesteri Hivatal

ZÁRVA TART.

Szelektív hulladékgyűjtés felfüggesztése

Tisztelt Maglódiak!

 
Sajnálattal vehettük tudomásul, hogy a hétvégén  gazdagabbak lettünk egy újabb beváltatlan ígérettel. Továbbra is kint vannak városszerte a sárga zsákok. Hétfőn ráadásul már a zöld zsákokat is vinnie kellene a szolgáltatónak. Jelen helyzetben környezetünk védelme és a közterület tisztaságának visszaállítása érdekében nem látok más esélyt, mint a szelektív gyűjtés időleges felfüggesztését mindaddig, amíg  nem normalizálódik a hulladékgyűjtési szolgáltatás.
 
Ennek érdekében hangsúlyozottan kérem városunk lakóit, hogy további tájékoztatásig ne tegyenek ki sem kerti, sem csomagolási hulladékot a közterületre. A frissen levágott növényeket, (füvet, leveleket) ne zsákolják be, hanem a kertekben szárítsák meg és tárolják.
A csomagolási hulladékot tömörítést követően helyezzék el a normál kukákba. A DTKH-nak ez a szolgáltatása egyelőre még működik.
 
Tisztában vagyunk vele, hogy ezen intézkedések visszalépést jelentenek de egyelőre nincs jobb megoldás.
 
Tabányi Pál 
polgármester 

Elmarad az ügyfélfogadás a főépítészi irodán

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket,

hogy a főépítészi irodán,

Komlóssy Márta ügyintéző

 telefonos és személyes ügyfélfogadása

2022. június 22-től június 24-ig

elmarad. 

--------

2022. június 22-én szerdán,

15.00-17.00 óra között

Rupp Zoltán főépítész tart ügyfélfogadást.

 

Megértésüket köszönjük!

Elmarad a főépítészi ügyfélfogadás 06.29-én és 07.06-án

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy

Rupp Zoltán főépítész 

2022. 06. 29-i és 07. 06-i  

ügyfélfogadása elmarad.

Megértésüket köszönjük!

Képviselő-testületi ülés 2022-06-23

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2022. június 23-án (csütörtökön) du. 14.00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében. 

Meghívó

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login