2017. 10 éve város Maglód

Ígéreteinkhez híven

Három év telt el a 2014-es önkormányzati választások óta, itt az ideje az összegzésnek, a visszatekintésnek és a még előttünk álló bő két év célkitűzései előkészítésének. A Maglódi Polgári Kör és a FIDESZ-KDNP jobb oldali választási szövetsége három fő vállalást fogalmazott meg a kampány során, új óvoda, bölcsőde, és új iskola építésére tettünk ígéretet.

A maglódi polgárok akaratából neki láthattunk a nagyszabású ígéretek megvalósításának, melyben teljes értékű partnereink a más színekben politizáló képviselőtársaink is. Az elmúlt időszakban pályázatok sorozatát készítettük el, melyek nélkül csak az üres szólamok maradtak volna utánunk. Az eredményességhez a jó pályázatokon kívül azonban támogató szövetségesekre is szükség van. Gyümölcsöző együttműködést tudtunk kialakítani többek között körzetünk országgyűlési képviselőjével és a monori tankerület vezetőjével.

2015-ben pályázati pénzből megépült városunk harmadik óvodája a klenovai városrészben. A beruházás révén sikerült megszüntetnünk az óvodai férőhelyhiányt településünkön. A tavalyi évben két pályázat előkészítésén dolgoztunk, mindkettőn eredményesen. 249.000.- Ft pályázati támogatásból megújult a nyaralói iskola épületegyüttese és a központi iskola régi szárnya, amelynek teljes megfiatalítása a  jövő évi tetőhéjazat cserével fejeződik be.

Nagy sikerként könyveljük el, hogy bölcsőde építési pályázatunk is támogatást nyert, így az év végén kiírásra került a kivitelezés közbeszerzési eljárása, melynek lezárását követően a jövő év elején megkezdődik az építkezés is a Szivárvány Óvoda melletti telken. A beruházás várható befejezésére a jövő év végén kerül sor.

Az idén plusz vállalásként elkészítettük negyedik pályázatunkat, melyből új egészségügyi komplexumot szeretnénk megvalósítani a központban. Terveink szerint a pályázatból megvalósuló új épület fogadná be felnőtt háziorvosainkat és fogorvosainkat, a Rákóczi utcai épületben pedig bővítenénk a védőnői szárnyat és a gyermekorvosi részleget.

Bővebben: 2017. 10 éve város Maglód

2013.

A költségvetési törvény számadatainak megismerésével világossá vált, hogy 2013. a túlélés éve lesz. Szűkös forrásaink a város üzemeltetési költségeit, az önkormányzat kötelező feladatait is alig fedezték. A 30 milliós fejlesztési előirányzat is csupán jelzés értékűen szerepelt költségvetésünkben, bizonyságául annak, hogy a képviselőtestület ebben a nehéz helyzetben sem mond le a fejlesztésekről.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy újra egy elsős osztállyal növekedett az iskola tanulói létszáma. Szükségtantermek kialakításával igyekeztünk orvosolni a problémát. A szolgálati lakás megüresedését követő átalakítással az év végére sikerült növelnünk az alsó tagozatos étkező befogadóképességét.

A kötelező költségcsökkentés keretében új szerződést kötöttünk a helyi orvosi ügyelet ellátására. A váltással egyúttal Maglódra került a házi orvosi ügyelet központja. Kormányablak létesítését kezdeményeztük az illetékes minisztériumban – sikertelenül. További erőfeszítésünket a helyi közigazgatási szolgáltatás bővítésére azonban eredménnyel járt, megkaptuk az engedély egy járási kirendeltség létesítésére.

Fa ültetéssel, sétány építésével szépítettük az Árpád parkot. A Maglódi Polgári Kör anyagi áldozat vállalással, közösségi munkával, rengeteg vállalkozói segítséggel felújították az I. világháború maglódi hőseinek emlékművét.

Megújultak templomaink. A református templombelső új faburkolatokkal, nyílászáró cserével, új járófelülettel vált otthonosabbá. A katolikus templom új tetőfedést kapott és fűtési rendszer kiépítésével tették komfortosabbá. Az evangélikus templom tetőszerkezete megerősítésre került, a szószéket szakértő kezek restaurálták.

Karácsonyra elkészült a város főtere. Új útcsatlakozás létesítésével, parkolók építésével, felszín alatti vízelevezetéssel helyi vállalkozók és az önkormányzat összefogása révén alakult ki a korábban csak papíron létező Szent István tér az óvoda-templom-művház közötti háromszögben. A civilek karácsonyi vásárral, Mindenki Karácsonya rendezvényeivel vették birtokba az új közösségi teret.

2012.

A közigazgatási rendszer átszervezésének keretében Maglód Ecserrel és Üllővel közösen az újonnan létrehozott Vecsési Járáshoz került. Szintén Vecsés lett a központja a járási tankerületnek, ahová átkerült az általános iskola fenntartása. A képviselőtestület döntése értelmében a működtetési feladatok az önkormányzatnál maradtak.

Ez az év sem maradt ki az iskolai fejlesztésekből. Pályázati forrás felhasználásával műfüves sportpálya létesült az alsó tagozatos telephelyen. Szintén itt új tálaló konyha létesült a megnövekedett gyermek létszám minél színvonalasabb kiszolgálása érdekében.

A Maglódi Torna Club júniusban ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Nagyszabású ünnepség keretében avatták fel a sporttelep új, 600 ülőhelyes lelátórendszerét.

Kezdetét vette a Szent István tér rekonstrukciója. A katolikus egyháztanáccsal történt megállapodás alapján önkormányzati használatba került a templomkert egy része, cserébe új kerítést kapott a templom.

Tavasszal elkészült a város második közlekedési jelzőlámpás gyalogátkelője. Ősszel aszfaltot kapott az Aradi utca hiányzó szakasza. Az önkormányzat és a MÁV együttműködésének eredményeképpen felújították a nagy állomás épületét, Nyaralón pedig a régi lebontásával új, modern állomásépületet

Maglód több napos városnapi ünnepségsorozat keretében emlékezett meg az elmúlt 660 évről. Ennek keretében pályázati forrás segítségével felújításra került a használaton kívül Petőfi téri iskolaépület, amelyben helytörténeti gyűjteményt alakítottunk ki.

Megújult a patakpart környéke is. Faragott szobrokkal és Maglód történetét feldolgozó tablókkal egy történelmi sétány került kialakításra.

Bevezetésre került a város teljes területén a házi szelektív hulladékgyűjtés. Az önkormányzati szektort érintő adósságkonszolidáció részeként Maglód hosszútávú adósságállományát 70 %-ban vállalta át az állam.

2011 - az átszervezés éve

 • 2011-ben egy új úton elindult önkormányzat ésszerűsítő intézkedéseit követő eredményeinek örülhettünk. Az átszervezésre került önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban rejlő előnyök, a korábbinál körültekintőbb hitelpolitika, a sokkal költségtakarékosabb gazdálkodás és egy hatékonyabb adórendszer együttese újra sikeres esztendőt eredményezett.
 • Megkezdte működését a helyi háziorvosi ügyelet, újra indult a mezőőri szolgálat, két fővel erősödött a közterület felügyelet, a vecsési és monori körzeti tv csatornákon maglódi tájékoztató műsorok sugárzása vette kezdetét, a helyi képviselők tiszteletdíj nélkül végezték munkájukat. Programjainkat, rendezvényeinket a mértékletesség elvét szem előtt tartva szerveztük az önkormányzat, a Magház és a civil szervezetek együttműködésével. Az első ízben megrendezett városnapok keretében ünnepélyes állampolgársági eskütételt szerveztünk lövétei testvértelepülésünk polgárai számára.
 • Folytattuk középületeink felújítását, bővítését. A nyaralói iskola két tanteremmel, vizesblokkal, parkolóval bővült, kialakításra került egy orvosügyeleti szárny egészségügyi intézményünkben, felújítottuk a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épületét, új bútorokat kapott a Napsugár Óvoda.Vállalkozói beruházásban új lakó, kereskedelmi épületegyüttessel gazdagodott a városközpont.
 • A nyáron újabb fejezetéhez érkezett az M0 melletti kereskedelmi központ fejlesztése. Az Auchan és a Decathlon után harmadikként megnyitotta kapuit a maglódi Bauhaus áruház.
 • Ősszel elkészült a Liszt Ferenc utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója, mely az utca teljes felújításával és burkolt vízelvezető árok építésével járt együtt. Járda felújításra került sor a Wodianer utcában, új járdát és új aszfalt réteget kapott a Sugár út külső része. A TEFÜ Kft tájékoztató és irányító táblarendszer telepített a város főútvonalai mentén.

Bővebben: 2011 - az átszervezés éve

2010 - a civilek éve

 • Városunk jövője szempontjából kedvező jelként értékeltük, hogy ország első újszülöttje egy maglódi kislány lett. 2010-ben is változatlan maradt a korábbi tendencia – Maglód lélekszáma továbbra is fokozatosan növekszik. A létszám növekedés azonban magával hozza a minőségi fejlődést is. Erről a Napsugár Óvoda apróságai tettek ékes tanubizonyságot, amikor az Országos Tehetségfesztivál első helyét hozták el hagyományőrző táncaikkal.
 • 2010-ben másik óvodánk a Hétszínvirág is ünnepelt. Áprilisban EU-s pályázat révén új épületbe költözött a korábbi majd évszázados vizes falak közül. Az új Rákóczi utcai otthon mind belső, mind külső kialakításával a város büszkesége, a városközpont ékessége lett.
 • Az első őszi napok meghozták egy több éves önkormányzati és civil küzdelem gyümölcsét. A 31-es főút felújítása keretében végre elkészült a rég várt körforgalom Maglód kapujában a temető mellett. Az önkormányzat házatáján az év harmadik örömteli eseménye a nyertes bölcsőde építési pályázat volt.
 • Civil szervezeteink példás összefogással álltak az önkormányzat mögé, a háttérből segítve céljaik megvalósítását vagy önálló kezdeményezéseikkel gazdagították lakókörnyezetüket, erősítették a lokálpatrióta szemléletet. A Civil Szervezetek Maglódi Szövetsége kezdeményezésére megszületett a város első eseménynaptára, megszervezték és megrendezték a városi majálist tehermentesítve az önkormányzat költségvetését. Az árvíz és az iszaplavina károsultjai részére gyűjtést, az erdélyi árvák megsegítésére jótékonysági előadást, a helyi rászorultak számára ajándékosztást szerveztek.
 • A Maglódi Polgári Kör közadakozásból Trianon 90. évfordulóján Ereklyés Országzászlót állított a város központjában, melyet nagyszabású, méltó ünnepség keretében szenteltek fel.
 • A maglódi választóknál a korábbi tettek a kampányígéreteknél nagyobb súllyal estek latba, így valamennyi civil jelöltet mandátumhoz juttattak a helyhatósági választáson.

Bővebben: 2010 - a civilek éve

2009 - a kereskedelem fejlesztés éve

 • Maglód történetének egyik legsikeresebb évét tudhatja maga mögött a képviselő-testület 2009-ben.
 • Hosszas előkészítő munkát követően átadásra került az Auchan hipermarket az M0 mellett kialakított kereskedelmi parkban. A tavaszi kezdést az év végén a második áruház megnyitása követte. Decembertől megkezdte működését az első sportáruházunk, a Decathlon is.
 • Ősszel a klenovai rész is gazdagabb lett egy üzletházzal, a Gál és Társa Kft beruházásában felépült egy több funkciós kereskedelmi központ a Lövéte utcában.
 • Az önkormányzat felújíttatta a rendőrségi épületet, járdát épített a Sugár úton a temetőig, pályázati pénzből új udvari játékokat kapott a Napsugár Óvoda. A tanévkezdésre átadásra került az EU-s pályázat keretében a Forfát kiváltó új iskolaszárny. Ezzel együtt megújult az iskola környéke - járdák, parkolók épültek.
 • Elkészült az Ófalut a 31-es úttal összekötő út a temető mögött. Új buszjáratok indultak a településen. Maglódról megközelíthetővé vált Kőbánya-Kispest, megérkezett egy BKV járat a kereskedelmi központba és az Auchan is új helyi járatot indított.
 • A Petőfi Kör Maglódért Egyesület emlékművet készíttetett a Petőfi szülőknek a patakparton, városunk táncegyüttese, a Kacamajka arany minősítést kapott az amatőrök országos megmérettetésén.

Bővebben: 2009 - a kereskedelem fejlesztés éve

2008 - a nagy útépítések éve

 • 2008-ban két ütemben önkormányzati kötvénykibocsátással és Európa Uniós pályázattal megvalósult az önkormányzat eddigi legnagyobb beruházása.
  A projekt keretében aszfaltot kapott az Erzsébet körút, József Attila krt, Kossuth Lajos utca, Rákóczi út, Dózsa György út, Luther utca, Horváth Mihály út, Bethlen utca, Dobó utca, Damjanich utca, Kinizsi utca, Thököly utca, Linné utca, Apafi utca, Wekerle utca, Bajza utca Eötvös utca, Majláth utca,Perczel Mór utca és a Határ út. Maglód egész területén több mint 2000 facsemetét is ültetett a kivitelező.
 • Az év végére elkészült az M0 körgyűrű keleti szektorának négyes és hármas autópálya közötti szakasza.
 • Az Auchan finanszírozása mellett új ivóvíz kút épült, valamint megújult a patakpart környéke.
 • Az önkormányzat saját céget alapított a csatorna hálózat üzemeltetésére.
 • A Maglódi Polgári Kör emlékművet állított az Aradi Vértanúk tiszteletére az Ófaluban. A katolikus egyházközség márvány Jézus szoborral díszítette templomát.

Bővebben: 2008 - a nagy útépítések éve

2007 - a várossá válás éve

 • Jelentős diplomáciai sikerként 2007-ben a 655 éves Maglód városi címet kapott!
 • Júniusban átadásra került új kulturális központunk, a Maglódi Művelődés Háza. A színháztermet, könyvtárat, kiállítótermet és dísztermet magában foglaló épület együttes PPP konstrukcióban került megvalósításra.
 • A nagyszabású városavató ünnepségek keretében játszóteret avattunk, fogadtuk az Árpád lovastúra küldöttségét, helytörténeti kiállítást rendeztünk és ízelítőt adtunk a helyi komoly- és népzenei kultúrából.
 • Felújításra került a szilárd burkolatú Nap utca, a Szekfű utca valamint a Kossuth Lajos és Sugár út alsó szakasza.
 • Mácsai Rudolf, városunk megbecsült polgára egy gyönyörű székelykapuval ajándékozott meg bennünket.

Bővebben: 2007 - a várossá válás éve

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login