Szeretettel köszöntjük honlapunkon!

Taányi Pál - Maglód város polgármestere

Szeretettel köszöntöm Önt Maglód Város hivatalos honlapján. Az itt található oldalakon közelebbi ismeretségbe kerülhet egy dinamikusan fejlődő, 12000 fős Budapest melletti településsel. Maglódot 1352 óta jegyzik lakott településként, amelynek neve a honfoglalás korában gyakori személynévből Maglót, Moglout  (jelentése termékeny) származik. Ez a termékenység határozza meg mind a mai napig az egykori  nagyközség - 2007. óta város - gazdasági, szellemi, kulturális életét, ennek köszönhető a helyi hagyományok gazdagsága és sokszínűsége.

A város földrajzi elhelyezkedése, kiváló közlekedési kapcsolatai, kertvárosias jellege, kiépített közműhálózata együttesen igen kedvező feltételeket biztosítanak a letelepedni szándékozó magánszemélyek és vállalkozások számára egyaránt. A helyi önkormányzat kiszámítható adópolitikával, átgondolt területfejlesztési koncepcióval támogatja az új beruházások létrehozását.

Bízom benne, hogy az internetes barangolás után kedvet kap egy valódi kirándulásra is, és a valóságban is meggyőződik az itteni emberek vendégszeretetéről, Maglód valódi értékeiről.

Tabányi Pál
       polgármester

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

Értesítjük Maglód város lakosságát, hogy az egyik Iveco kibusz helyi járata baleset és műszaki meghibásodás miatt a mai napon biztosan nem fog közlekedni!

A járatokat a menetirányítók megpróbálják egy buszra összesűríteni, és igyekeznek mindent megtenni, hogy a fennmaradó buszokkal, amennyire lehetséges, megoldják a közlekedést.

A közlekedésben fennakadások lehetségesek, emiatt megértésüket, türelmüket kérjük.

Tisztelettel:

Kérges László

alpolgármester

 

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete április ülésén módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletét, miszerint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki ingatlanáról a csapadékvizet önkormányzati vagy közútkezelői hozzájárulás nélkül -az utcai járdaszint alatti, zártszelvényű vezetékben történő nyílt vízelvezető vagy szikkasztó árokba történő kivezetés kivételével- közterületre vezeti.

2023. január 1-jén lépett hatályba az egyszerűsített helyi iparűzési adóalap-megállapítás új rendszere. Bár a jogszabályhoz terjedelmes indokolás társul, ami az alapvető működési szabályokat tartalmazza, a norma hatálybalépése óta több részletkérdés is felmerült. A Tájékoztató ezen felvetések alapján, példákkal és megjegyzésekkel kiegészítve mutatja be az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás rendjét.

A tájékoztató az alábbi linkre kattintva olvasható:

Tájékoztató egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás szerinti adózásról

Tisztelt Ebtulajdonosok!

Maglód Város Önkormányzata az állatvédelmi törvény előírása alapján 2023. április 1. és 2023. június 30. között a városban tartott kutyák összeírását végzi.

Az összeírás célja:

  • a városban tartott kutyák adatainak, valamint tulajdonosaik, illetve tartóik elérhetőségének nyilvántartása,
  • a veszettség elleni védekezés,
  • az állatok tulajdonosai, tartói és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint
  • állatvédelmi feladatok ellátása érdekében.

Az adatszolgáltatás teljesíthető az alábbi linken letölthető adatlap kitöltésével: Ebösszeíró adatlap vagy az ügyfélszolgálaton papír alapon igényelhető.

Az ebösszeírás során az ebtulajdonosok és -tartók számára az adatszolgáltatás kötelező, aki azt nem teljesíti, 150.000 Ft összegű állatvédelmi bírsággal sújtható figyelemmel az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1b) bekezdésében és az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. számú melléklet d) pontjában foglaltak alapján. A korábbi ebösszeírások során már bejelentett kutyákról is kell adatszolgáltatást teljesíteni, abban az esetben is, ha az adatokban nem történt változás.

Kérjük, a Maglód közigazgatási területén tartott kutyák tulajdonosait, hogy az ebösszeíráshoz szükséges adatlapot töltsék ki, és azt legkésőbb 2023. június 30-ig juttassák el:

  • levélben (2234 Maglód, Fő u. 12., borítékra írják rá „Ebösszeírás”), vagy
  • személyesen ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton történő leadással (2234 Maglód, Fő u. 12., hétfő: 13-16, szerda: 8-12 és 13-17:30, péntek 8-12), vagy
  • e-mailben (az aláírt adatlapot beszkennelve) az ebosszeiras@maglod.hu címre, vagy
  • e-papír formájában (https://epapir.gov.hu/), vagy
  • E-önkormányzat [https://ohp-20.asp.lgov.hu] felületén Ebösszeíró adatlap elnevezésű űrlap beküldésével.

Az ebösszeírás során megvalósuló adatkezelésről szóló adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás letölthető dokumentumból ismerhető meg.

Adatvédelmi tájékoztató

 

Maglód, 2023.03.30.

dr. Takács Béla aljegyző sk.

Maglód Város Önkormányzat Képviselő testülete új rendeletet alkotott a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról. Kérem a civil szervezeteket, hogy a Maglód honlapról töltsék le az új rendeletet, amely március 1-jén lépett hatályba, és így az új rendelet szerint van lehetőségük a civil szervezeteknek pénzügyi támogatásra pályázniuk.

Kérdés esetén várom szíves megkeresésüket.

Kérges László alpolgármester

70-3372745

kerges.laszlo@maglod.hu

 

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerint:

„(1) Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.  

Tisztelt Adózóink!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2023. év január 1. napjától a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését.

A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető.

Tisztelt Lakosok!

A hulladék gyűjtő edények kiosztása - azok részére, akik nem tudták átvenni a meghatározott időben és a pótnapon-, a jövőben a Polgármesteri Hivatal portáján folytatódik. (Információ: +36 29 325 111)

A hulladékgyűjtú edényeket ügyfélfogadási időben tudják átvenni:  

H: 13.00-16.00 

Sz: 8.00-17.30 (ebédidő: 12.00-13.00)

P: 8.00-12.00

Az edényzetet az adott ingatlan tekintetében érvényes bejelentéssel/szerződéssel rendelkező személy (akinek a nevére szól a számla) veheti át.

Az átvételhez szükséges:

Személyi igazolvány és lakcímkártya

Az átvétel menete:

Adatok egyeztetése

Szerződés aláírása (Használati szerződés szelektív gyűjtőedény átvételéhez)

Gyűjtőedény átvétele

Amennyiben más személyt bíznak meg az ügyintézéssel, úgy az alábbi elérhetőségen található meghatalmazást szíveskedjenek kitölteni (www.dtkh.hu/Ügyfélszolgálat Meghatalmazás formanyomtatvány) és magukkal hozni.

Az edényzet mérete 92 x 48 x 53 cm, ennek megfelelően szíveskedjenek szállító eszközről is gondoskodni.

A koruk vagy egészségi állapotuk miatt akadályozott lakosaink, akik az átvételt és a szállítást nem tudják megoldani (nincs rokon, vagy esetleg szomszéd, aki átvenné és eljuttatná hozzá az edényt), kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a terület önkormányzati képviselőjével, aki segíteni fog ennek megoldásában (elérhetőségek a hivatal honlapján https://www.maglod.hu/index.php/kepviselotestulet).

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Kérges László

Maglód város Önkormányzat

alpolgármester

Varga Krisztina

Maglód Projekt Kft.

ügyvezető

 

Az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak nagy száma a magyarországi vízkészleteket jelentősen veszélyezteti. Ezért a hatályos vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7) bekezdése alapján:

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a fenti jogszabályhelyre alapozott akár média, akár piaci szereplők által történő riogatás - mely szerint „2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kell kérni minden kútra, mert jön a bírság” -

csak azokra a kutakra vonatkozik, melyekre a létesítésük időpontjában vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni! Ezek nagyrészt a 1992. után létesült ásott ill fúrt kutak.

Maglód Város önkormányzata a közbiztonság erősítése érdekében mobil telefont vásárolt a helyi rendőrörs számára.

Ha közrendet zavaró vagy büncselekményre utaló cselekményt tapaszal hívja az alábbi számot:

06-20-9507534

 

A mobiltelefont a 17-i közmeghallgatás alkalmával adta át a járási kapitánynak Tabányi Pál polgármester. Az önkormányzat célja a szolgálatban lévő járőrők azonnali elérhetőségével a lakosság biztonságérzetének fokozása és a büncselekmények azonnali felderítésének elősegítése.

A képviselőtestület köztéri kamerarendszer létesítésére pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz a büncselekmények visszaszorítása érdekében, ezzel is segíteni kívánja a helyi rendőrség munkáját.

 

 

 

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a jövőben már NEMCdc Network Hungary Kft. foglalkozik a maglódi közvilágítás meghibásodásokkal, kérjük őket NE keressék ezzel kapcsolatban.

Lakossági bejelentéseiket a Maglód Projekt Kft. honlapján, az alábbi közvetlen linken tudják megtenni:

 

Közvilágítás hibabejelentés

 

Ezen túlmenően az Önkormányzat a közvilágítási hibát  a 06-29/325-111-es központi, valamint a Műszaki osztály 06-29/526-095 számán is fogadja, abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre számítógép vagy okostelefon.

2023 Június
Ke Sze Cs Szo Va
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Elvira - MÁV menetrend    VOLÁN menetrend    BKV menetrend   Helyi busz menetrend   Williams TV és Rádió   Maglód város Önkormányzatának hivatalos Facebook oldala

 

Látogatóink száma: - Ma: 163 | - Tegnap: 165 | - Ezen a héten: 825 | - Ebben a hónapban: 163 | - Összesen: 518081

39 vendég és 0 tag van jelen

RizVN Login