APEH Közlemények

Egyszerűsített bevallás
Kérdés - felelet

Határidő előtt kézhez kapják az adózók az APEH ajánlatát

A határidőhöz képest (árpilis 30-a) két héttel korábban kezdte meg kiküldeni az adóhatóság az egyszerűsített bevallási ajánlatokat az adózóknak. Az APEH-hoz majdnem 240 ezer érvényes nyilatkozat érkezett vissza a február 15-ei nyilatkozattételi határidőig, amelyben az adózók kérték, hogy az adóhatóság készítse el számukra a személyi jövedelemadó bevallásukra szolgáló ajánlatot az egyszerűsített bevallás keretében. A beérkezett 0953Ny nyilatkozatok feldolgozását követően eddig 220 723 magánszemély részére készítette el a bevallási ajánlatot az adóhatóság, amelyeket már a napokban postáz.


A 2009. adóévre vonatkozóan az egyszerűsített bevallás adóhatóság által történő elkészítéséhez szükséges 0953Ny nyilatkozatok feldolgozása megtörtént. A nyilatkozatok postára adásának határideje 2010. február 15-e volt, de a mai napig érkeznek nyilatkozatok az adóhatósághoz. A jogvesztő határidőt követően, késve benyújtott nyilatkozatok érvénytelenségéről az adóhatóság már levélben értesítette a magánszemélyeket, valamint felhívta a figyelmüket arra, hogy a bevallás benyújtási kötelezettségüket a 0953-as bevalláson teljesíthetik.

Az adóhatósághoz összesen 244 ezer 319 darab 0953Ny nyilatkozat érkezett. Ebből a benyújtási határidőt követően beküldött, érvénytelen nyilatkozatok száma 5 ezer 668. Nem volt jogosult a nyilatkozattételre 422 magánszemély, aki egyéni vállalkozó, vagy áfa fizetésre kötelezett, ezért a törvény alapján az egyszerűsített bevallás választásának lehetőségéből kizárt. 113 magánszemély a nyilatkozattételt követően elhunyt.
Érkeztek az adóhatósághoz hibásan benyújtott nyilatkozatok is, és ha azt a magánszemély az adóhatóság felszólítása ellenére, a megadott határidőben nem javította, a nyilatkozata érvénytelen. Az említett esetekben az adózók levélben kaptak értesítést a nyilatkozatuk érvénytelenségéről, valamint a 0953-as személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségükről.

A törvények változásának köszönhetően a tavalyi évhez képest bővült azon adózói körök száma, akik a 2009. adóévre vonatkozóan az egyszerűsített bevallást választhatják.
• Ha a magánszemély az Ekho törvény rendelkezéseinek megfelelően, jogszerűen választotta a bevételének adózására ezt a módot és a kifizető a magánszemélyt terhelő adót levonta.
• Ha a magánszemély olyan jövedelmet szerzett, amelyet 11%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terhel és azt a munkáltató/kifizető teljes egészében megfizette, vagy ha csak a bevallásával egyidejűleg köteles a magánszemély az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére.

Az elmúlt évben az egyszerűsített bevallás ajánlat elkészítéséből, a törvényben meghatározott jövedelem adatok alapján közel 30 ezer magánszemély került elutasításra, míg a 2009. évi jövedelemre vonatkozóan a kedvező változásoknak köszönhetően a kizártak köre jelentősen csökkent, 7 354 magánszemély nem felelt meg a jövedelem adatok alapján az egyszerűsített bevallás ajánlat készítésének. 945 magánszemély a nyilatkozat megtétele után benyújtotta a 0953-as személyi jövedelemadó bevallását, így eleget tett az előírt bevallási kötelezettségének, ezért nem készíthető el a nyilatkozata alapján az egyszerűsített bevallás.

A bevallási ajánlatok a hibátlan nyilatkozatok, a munkáltatók és kifizetők adatai, valamint a kontroll adatok alapján készültek el.
A tavalyi évhez képest kisebb számban kapnak értesítést azon magánszemélyek, akik kérték az egyszerűsített bevallás elkészítését, azonban az adóhatóság nyilvántartásában nem szerepel a munkáltatók/kifizetők által lejelentett jövedelem, ez 8 316 magánszemélyt érint. Ebben az esetben is segítséget ajánl fel az adóhatóság. Amennyiben a magánszemély a levelünkkel és a kapott igazolásaival felkeresi az adóhatóság bármelyik ügyfélszolgálati irodáját, úgy segítséget kap a 0953-as személyi jövedelemadó bevallása elkészítéséhez.

A beérkezett 0953Ny nyilatkozatok feldolgozását követően eddig 220 723 magánszemély részére készítette el a bevallási ajánlatot az adóhatóság, amelyeket a napokban postáz.

A 2008. évhez képest a duplájára emelkedett azoknak a magánszemélyeknek a száma, akik a bevallási ajánlatukat elektronikus formában kérték. A 2008. évben 22 322, míg 2009. évben 40 573 magánszemély élt az elektronikus küldés lehetőségével.

Kérdés - felelet

Az APEH-tól kértem, hogy készítsék el a bevallásomat. Megérkezett az ajánlatuk, de azon a nyugdíjam összege nem szerepel, pedig a nyilatkozaton jelöltem, hogy nyugdíjat is kapok.

Ha a kapott bevallási ajánlat valamely jövedelmét – például a nyugdíjat - nem tartalmazza, akkor azt az ajánlaton az „adózó javítása” sorba be kell írni. Ezt követően - május 20-ig -  a bevallási ajánlatot aláírva kell visszaküldeni az adóhatóságnak. Az APEH az adózói javítás figyelembe vételével újraszámítja a jövedelmet, és az adófizetési kötelezettséget, melyről az tértivevényes értesítést küld. Az esetleges adófizetési kötelezettséget ennek kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni.

Kitöltöttem a bevallásomat, és 120 ezer forint adót kell még befizetnem, amit nem tudok egyben befizetni, csak 5-6 havi részletben. Hogyan lehet részletfizetést kérni?

A fizetendő adót május 20-áig kell megfizetnie. Ha fizetési nehézsége van, részletfizetést vagy fizetési halasztást kérhet. A kérelemre 2200 Ft illetéket kell megfizetni. A kérelem mellé csatolni kell az APEH honlapjáról letölthető adatlapot  (http://www.apeh.hu/bevallasok/adatlap/adatlap_m.html). Az esedékességig meg nem fizetett adóra a benyújtott kérelemtől függetlenül késedelmi pótlékot számítanak fel.

Könnyebb helyzetben lenne, ha a bevallásban megállapított fizetendő adója 100 ezer forint alatt lenne. Az a magánszemély, aki nem folytat vállalkozási tevékenységet, és általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett, pótlékmentes részletfizetést kérhet a személyi jövedelemadó bevalláson. Az adó legfeljebb 4 részletben történő megfizetését június 20-ától számított négy hónapon belül kell teljesíteni.

Most fejezem be a középiskolát, és már a nyáron szeretnék elhelyezkedni dolgozni. Igényelhetek-e Start kártyát most, vagy csak ha az iskoláról megkaptam a bizonyítványt:

Start kártyát az a pályakezdő fiatal igényelhet, aki a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be, és a tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és tanulmányai befejezését követően először lép munkaviszonyba vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyba. Kizárja a Start kártyára való jogosultságot, ha az első munkaviszony előtt megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján, vagy egyéni vállalkozóként végzett munkát.
A Start kártyát nem érdemes előre kiváltani, hanem közvetlenül a munkaviszony létrejötte előtt.

Van-e még arra lehetőségem, hogy az adóhatóságtól kérjem személyi jövedelemadó bevallásom elkészítését?

A magánszemélyeknek a 2009. adóév vonatkozásában is lehetőségük volt arra, hogy a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségüket az önadózás keretén belül az állami adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallással teljesítsék. Akik élni kívántak ezzel a lehetőséggel, a bevallási egységcsomagban megkapott egyszerű kérdésekből álló nyilatkozatot kellett kitölteniük, és aláírva február 15-ig visszaküldeniük az adóhatóságnak.

A február 15-ig visszaküldött nyilatkozatok és az adóhatóságnál rendelkezésre álló adatok alapján az APEH elkészítette a bevallási ajánlatot, melyet április 30-ig kézhez kaptak az adózók. A február 15-ei határidő jogvesztő, így ha Ön nem élt ezzel a lehetőséggel, vagyis nem nyilatkozott arról, hogy az adóhatóságot kéri fel az adóbevallása elkészítésére, abban az esetben a 2009. évről történő személyi jövedelemadó bevallás esetében erre nincs módja, hanem ezirányú kötelezettségüket a 0953 számú személyi jövedelemadó bevallás benyújtásával teljesíthetik, melynek benyújtási határideje 2010. május 20.

Benyújtottam az egyszerűsített bevallás adóhatóság által történő elkészítéséhez rendszeresített 0953Ny jelű nyilatkozatot. A bevallási ajánlatot elektronikus úton, e-mailben kaptam meg annak ellenére, hogy postai formában szerettem volna. Mi ennek az oka, illetve mi ilyenkor a teendő?

A 0953NY jelű nyilatkozat kitöltése során valószínűleg az azonosításra szolgáló adatok után az e-mail címét és a postai címét adta meg. Amennyiben az e-mail elérhetőségét is megadta, akkor elsődlegesen a megadott e-mail címen veszi (vette) fel Önnel a kapcsolatot az adóhatóság. Ebben az esetben a megadott e-mail címre egy nyolcjegyű biztonsági kódot kellett kapnia. Ön a küldött biztonsági kód és az adóazonosítója megadása után tudja megnyitni/letölteni az adóhivatal által elkészített bevallás ajánlatát. A letöltés feltétele, hogy a felhasználó gépére legyen telepítve az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram, valamint  a 0953-1042-es bevalláskitöltő program. Fenti "e-mail" kapcsolat azonban egyirányú, a 0953E bevallást csak kinyomtatva lehet visszaküldeni az adóhatóság részére! A kinyomtatott, aláírt 0953E bevallást az illetékes regionális igazgatóság címére kell visszaküldenie.

Abban az esetben, ha a nyilatkozatában megjelölte az e-mailes elérhetőségét, és az adóhivatal sikeresen kézbesítette Önnek elektronikusan az ajánlatát, ismételt, postai úton történő megküldésre nincsen mód. Azonban az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához tartozó bármely ügyfélszolgálatunkon – április 30. napját követően – kérheti személyesen illetve meghatalmazottja útján a bevallási ajánlat (0953E) kinyomtatását, amit ezt követően áttekinthet, aláírhat és akár helyben le is adhat.

Akkor is kell-e adóbevallást beadnom, ha magyar illetőségű magánszemélyként az elmúlt évben kizárólag külföldön dolgoztam?

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 2. §-ában foglaltak alapján a belföldi illetőségű magánszemély adókötelezettsége összes bevételére kiterjed. A nemzetközi szerződés előírását kell alkalmazni, amennyiben törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés e törvénytől eltérő előírást tartalmaz. Abban a kérdésben tehát, hogy melyik állam adóztathatja a jövedelmet, az adott állammal kötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezéseit kell figyelembe venni. Általánosságban a Magyar Köztársaság által, fenti tárgyban kötött egyezményekről elmondható, hogy a munkabért (nem önálló tevékenységből származó jövedelem) a munkavégzés államában rendeli adóztatni. Ebből következően főszabály szerint külföldön történő munkavégzés esetén az ebből származó jövedelmet a külföldi államban kell bevallani és megfizetni.

A kettős adóztatást elkerülő egyezmények többségét figyelembe véve, amennyiben a magánszemélynek fentiek mellett Magyarországról egyáltalán nem származik jövedelme, úgy idehaza bevallást sem kell benyújtania, míg ha a külföldi munkavégzés mellett Magyarországról származó jövedelme is van, akkor azt be kell vallania, míg a külföldi jövedelmet adóterhet nem viselő járandóságként kell a bevallásban feltüntetnie. Az adókötelezettség pontos megállapításához azonban minden esetben vizsgálni szükséges a nemzetközi egyezményt, mert az adott esetben fentiektől eltérést tartalmazhat.

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login