Polgármesteri tájékoztató 2016. augusztus

Az augusztusi Képviselő-testületi ülés központi feladata a félévi pénzügyi beszámolók áttekintése, megvizsgálása volt.

Az Önkormányzat félévi pénzügyi jelentéséből kiderült, hogy az első féléves önkormányzati gazdálkodás, várakozásaink szerint alakult. Néhány első félévre számított adóbevétel átcsúszik a második félévre, illetve a kiadási oldalon a pályázatokhoz (iskola energiahatékonysági felújítása, bölcsőde pályázat, 56-os emlékmű pályázat) kapcsolódó, előre megfizetendő költségek lettek átcsoportosítva, de ettől eltekintve az önkormányzat bevételi és kiadási oldalán jelentős eltérés nincs az előirányzotthoz képet. A Képviselő - testület megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 2016. első félévi költségvetésének végrehajtását.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. augusztus

Polgármesteri tájékoztató 2016. június

Jelentősen nő a helyi egészségügyi ellátás színvonala a június 23-i képviselő-testületi ülés nyomán. A kórházi, de a gyömrői szakorvosi rendelésekre is rendkívül nehéz időpontot kérni. Ezért az önkormányzat július 1-jétől ingyenes helyi diabetológiai, neurológiai, kardiológiai és sebész szakorvosi szűrővizsgálatokat indít, ahová háziorvosi beutalóval lehet bejelentkezni. A testület erre a célra havi 650 ezer Ft forrást biztosított. A szakrendelések egyelőre a Rákóczi utcai, II. sz. háziorvosi körzet rendelőjében kapnak helyet. Sürgősségi előterjesztés nyomán arra is egyhangú és határozott felhatalmazást kapott a polgármester, hogy az ellátási szerződésekről szóló tárgyalások nyomán napi 6 órás fogászati rendelés megteremtésével zárja le a hónapok óta tartó, a fogorvosi rendelések körül kialakult anomáliákat és vitákat. Jelenleg sem pénteken, sem esténként nincs ellátás, pedig többnyire csak munka után tudnánk fogorvoshoz menni. 

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. június

Polgármesteri tájékoztató 2016. május

A  testület a 2015 évi költségvetési rendelet módosításáról döntött egyhangú szavazással.  Az év végi rendező tételek, az államkincstári előirányzat-változások, illetve az év során hozott önkormányzati döntések indokolták a változtatást.

A 2015-ös költségvetési évben az önkormányzati javak gyarapodtak (pl. a Szivárvány Óvodával és felújítások révén is), emellett 5 millió forint pénzmaradvánnyal zárt a mérleg. 1 398 e Ft bevételünk és 1 393 e Ft kiadásunk volt. A Maglódi Önkormányzat a feladatait megközelítőleg 50-50%-os arányban látja el állami és saját forrásokból. Saját bevételeink évről évre folyamatosan növekednek, köszönhetően a kedvező gazdasági folyamatok eredményeként gyarapodó céges nyereségnek és az iparűzési adónak. Saját forrásaink tehát jelentősen hozzájárulnak feladataink ellátásához és fejlesztéseinkhez is.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. május

Polgármesteri tájékoztató 2016. április

Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 21-én, csütörtökön 14.00 órai kezdettel tartott ülést a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében.

Első napirendi pontként a testület döntött a 2016. évi közigazgatási szünetek időtartamáról. A nyári időszakban 2016. július 18–29-ig a téli időszakban pedig 2016. december 27-től 2017. január 3-ig fog tartani a szünet.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. április

Polgármesteri tájékoztató 2016. március

Március 24-i ülésén a maglódi képviselő-testület módosította a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló rendeletét. Így törvényes lehetőség nyílik a tágabb értelemben vett önkormányzati foglalkoztatottak nem szociális alapú bérleti díjának hozzájárulásához, akiknek a településen és munkahelyén való megtartása közérdek. A havi összeg független a lakás nagyságától, komfortfokozatától és a lakásfenntartási kiadásoktól is, 15–25 000 Ft-ig terjedhet, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 150 ezer Ft, egyedülállók esetében 210 ezer Ft.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. március

Polgármesteri tájékoztató 2016. február

Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én, csütörtökön tartotta idei első ülését. 15 napirendi javaslatból kettőt, a fogorvosi feladat-ellátási szerződéssel kapcsolatos változást, illetve egy önkormányzati lakásügyet zárt ülésen tárgyaltak meg. A legfontosabb napirendi pontot, az önkormányzat 2016. évi költségvetését, egyhangú szavazással fogadták el.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. február

Elindul a kivitelezés

Lezárult a Lövéte utcai óvoda építésére kiírt közbeszerzési eljárás. Legjobb ajánlattevő, és ezzel a pályázat nyertese a nyíregyházi székhelyű RTN Plusz Kft lett. Aláírásra került a kivitelezői szerződés, amely a munkaterület átadásától - 2016. április 16-tól - számított öt hónapos teljesítési határidőt biztosít a vállalkozó számára. Az óvoda megnyitására ez év szeptember végén kerülhet sor. 

Lövéte utcai óvoda

Beérkeztek a kivitelezői ajánlatok a Lövéte utcai óvoda építésére kiírt közbeszerzési eljárásban. Az ajánlatok értékelését követően márciusban eredmény hirdetésre kerül sor, és áprilisban megkezdődik az építkezés. Az óvoda megnyitása a tervek szerint szeptemberrre várható. Ezzel párhuzamosan kinevezésre került az új óvoda vezetője, aki már részt vesz az áprilisi óvodai beiratkozásban. Az óvoda munkavállalói létszámát április hónaptól pályáztatással kívánjuk feltölteni.

A képviselőtestület kialakította az új óvodai körzethatárokat, amely a mellékelt térképről megismerhető.

Hamarosan elindul az új óvoda honlapja, ahonnan naprakész információhoz juthatnak az érintett szülők

icon 10_-_Óvodai_beiratkozás-térkép

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login