Polgármesteri tájékoztató 2017. április

Az áprilisi testületi ülés első napirendi pontjaként rendeletben meghatározták az idei évi közigazgatási szüneteket.

  • a nyári igazgatási szünet:  2017.07.17. – 2017.07.28. (10 munkanap)
  • a téli igazgatási szünet: 2017.12.27. – 2017.12. 29. (3 munkanap)

Az igazgatási szünet alatt ügyeletet biztosítunk a hivatalban, melyről előre tájékoztatjuk az ügyfeleket.

Mint ismeretes, az önkormányzat 2017. évre vonatkozóan már 2 alkalommal módosította a gyermekétkeztetésre vonatkozó térítési díjak mértékét. Január 1-jei hatállyal 3%-kal, majd február 1-től további 5%-kal emelte a díjakat. Ez az összesen 8%-os emelés sok család esetében komoly anyagi problémát jelent, ezért az önkormányzat döntése alapján május elsejétől 5%-os normatív önkormányzati támogatás formájában csökkentjük a ténylegesen fizetendő térítési díjakat.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. április

Polgármesteri tájékoztató 2017. március

A március 16-i önkormányzati ülésen napirend előtt Jenei Péter kérte a képviselőket, hogy járuljanak hozzá a nyaralói iskola játszóudvarának felújításához, melynek érdekében április 22-én jótékonysági bált is rendeznek. Maga egy havi tiszteletdíját ajánlotta fel erre a célra.

Módosították az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendeletet, hogy a 4 védőnő kérésére a gondozotti létszám kiegyenlítettebb legyen: így 191–212 családot, illetve 258–286 gondozottat látnak el fejenként.

A településfejlesztési eszközök működésének garanciája az egyeztetés szabályainak hatékonysága, ennek érdekében alkotta meg a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletét a testület. A tavaly elindított HÉSZ-módosítás és a Liszt F. – Árpád vezér u. – vasút által határolt területre vonatkozó szabályozási terv véleményezési eljárását és az állami főépítész jóváhagyását követően lezárták a tervezési és engedélyezési eljárást.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. március

Polgármesteri tájékoztató 2017. február

A februári önkormányzati ülés a pénzügyek, az okosan gazdálkodás jegyében zajlott. Elfogadásra került az ez évi költségvetési rendeletet. Minimál programot készítettünk. A saját forrás 55%-ot tesz ki, a 45 %-nyi állami normatíva a működési költségeket sem fedezi az 1 362 163 000 Ft. kiadással és ugyanekkora bevétellel számoló büdzsében. Idén is 30 milliós folyószámlahitel segíti a rugalmas gazdálkodást. Bár reménykeltőek a beadott pályázatok, a pozitív elbírálásig nem számolhatunk velük, a döntések után átcsoportosítás lesz a megoldás pl. a 100 milliós útépítésnél, az 500 milliós fejlesztési vagy a 400 milliós bölcsőde-programnál. Az iskola működtetésének állami átvállalása és a járulékcsökkentés segítheti a költségvetést, a városi intézmények működtetésére többet fordíthatunk a korábbiaknál, de a bevételek várhatóan nem haladják meg a tavalyi szintet. A Pest megyei kompenzációs keret szab határt az egészségügyi fejlesztésnél:  a maglódi komplexumot egy szárny kivételével felújítottuk, és ha új építésére is lehet pályázni, a Rákóczi u.-ban bővítenénk a védőnői, gyermekorvosi részt, és enyhítenénk a parkolási gondokat. Az önkormányzati ingatlanok felújításának legnagyobb tétele az iskola két épületének tetőcseréje, ami az energetikai pályázat elbírálásától függ. A buszmegállókat környezetbe illő pavilonokkal látjuk el. A város felújítási keretösszege 155 329, a beruházásoké 26 350 millió forint. A civil pályázati keret idén is 6 milliós, ekkora támogatást kap a Maglódi Torna Club, a Kacamajka  1 milliót, a 3 történelmi egyház 1,2 milliót. Táboroztatásra 1,5 millió forintot különítettünk el a költségvetésben.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. február

Polgármesteri tájékoztató 2017. január

Soron kívüli ülést tartott január 25-én a maglódi képviselő-testület, amit a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Maglódon” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredmény-hirdetése indokolt.

Bár a munkaterv szerint januárban és júliusban nem tartanak rendes ülést, Tabányi Pál polgármester tájékoztatta az önkormányzatot, hogy lezárult és eredményes volt a közbeszerzés. A nyertes az egyetlen ajánlattevő, a ceglédi székhelyű (a jelenlegi szolgáltató Vertikál Zrt. érdekeltségi körébe tartozó) ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Kft. Máthé Márk közbeszerzési tanácsadó hozzátette, hogy ugyan egy gyáli székhelyű cég is kiváltotta a dokumentumcsomagot, végül csak az Ökovíz Nonprofit Kft. tett ajánlatot, amely valamennyi értékelési szempontnál maximális pontszámot kapott. A testület egyhangúlag felhatalmazta a polgármestert, hogy szerződést írjon alá a nyertes céggel. Az ajánlattétel szerint a jelenleg 26 településen  szolgáltatást végző ÖKOVÍZ ugyanazt a Kunépszolg Kft.-t kívánja alvállalkozóként igénybe venni, mint eddig a Vertikál Zrt. (amely egyébként tehát a nonprofit kft.-ben tag), továbbá évente 18 alkalommal vállal zöldhulladék-szállítást is, így a szolgáltatás tartalmában nem várható érdemi változás.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2017. január

Polgármesteri tájékoztató 2016. december

Zahorecz Sándor alezredes, a Monori Rendőrkapitányság parancsnoka a december 15-i képviselő-testületi ülésen mutatta be Bába János őrnagyot, aki Körmöndi Bernadett után tölti be a Maglódi Rendőrőrs vezetői tisztét.

Napirend előtt kapott szót Turcsány Zsolt. A képviselői tiszteletdíjak ütemezését kifogásolta. Számára bántóak azok a bírálatok, melyek szerint jó volna, ha „csinálnának már valamit a 200 ezres fizetésükért”. A környéken 5 városban is 150-180 ezer Ft közötti ez az összeg, Maglódon azonban bruttó 40 ezer, a bizottsági munkáért pedig 10 ezer Ft jár, ám ezt is csak késve kapják meg. Tabányi Pál polgármester is sokszor hallja: „bezzeg a szomszédban mekkora fejlődés van, mi pedig egy helyben topogunk”. Már a Helyi Építési Szabályzat elfogadása is cáfolja ezt, hiszen a nagyon sok előkészítést igénylő, fontos dokumentum hosszú távon meghatározza a településfejlesztést. Továbbá olyan komoly pályázat-alapozó munka folyt, hogy 3-4 esetben is esély van a teljes összeg elnyerésére 2017-ben: ilyen a bölcsőde- és az iskola-felújítási program is. Ezek együttesen elérik az 1 milliárd Ft értéket. Ha pedig megnézzük az iparűzési adó bevételeinek növekedését, akár Gyömrőhöz, Pécelhez képest (ami 2009-ben az előbbiben 161 millió Ft volt, az utóbbiban 220, míg itt 157 millió, 2015-ben pedig Gyömrőn 200, Pécelen 329, Maglódon 301 millió Ft), láthatjuk a fejlődés mértékét. A települések lélekszámát is figyelembe véve Maglódon a legmagasabb az 1 főre jutó ilyen bevétel. „Ez a válasz arra, hol tartunk, és mit végeztünk” – fogalmazott a polgármester.(Az ülésen elfogadták a 2017. évi munkatervet, illetve az ellenőrzési tervet szintén megszavazták a városvezetők. Tudomásul vették az Adó- és Pénzügyi Irodát vezető Bartos Gergely beszámolóját is a január és november közötti önkormányzati vagyonleltár alakulásáról.)

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. december

Polgármesteri tájékoztató 2016. november

A november 17-i testületi ülés előtt Hosszú Tibor a Vermesy Péter Általános és Művészeti Iskola igazgatója bemutatta az általános iskola diákönkormányzatát, mely Bodrogi Tamás vezetésével ismertette programját. A Nothof Barbarából, Fekete Dánielből, Kis Csabából, Majer Dorinából álló delegáció szóvá tette a buszmegállók állapotát, a kerékpárutak hiányát, a Maglód-Pécel közötti közvetlen tömegközlekedés hiányát. A diákpolgármester szerint az iskola régi épülete padjainak, székeinek állapota rossz, elavult a számítógéppark. De szívesen lefestenék a lelátót és örülnének, ha több kuka volna az udvaron. A Képviselő–testület ígéretet tett a buszmegállók rendbetételére, a buszmegállók állapotának felmérése a testületi ülést megelőzően elkezdődött, rendbetételükre már árajánlatokat gyűjt az önkormányzat, a mihamarabbi megvalósítás érdekében. A kerékpárút, illetve a Péceli átjárás jelenleg még csak álom, forráshiány miatt erre ígéretet nem tudott tenni a Képviselő-testület. A  plusz kukákat, festés ötletét egyhangúlag támogatta a képviselő testület, erre biztosítani fogják a forrást. Polgármester úr, diákpolgármester úrnak ünnepélyes keretek között át adta a város kulcsát, megőrzésre. És kérte, hogy a májusi ülésig őrizze azt, illetve, májusban ismét vegyenek részt a képviselő testületi ülésen és beszéljék meg, hogy elégedettek-e a képviselő testület munkájával, betartották-e vállalásaikat. Hosszú Tibor intézményvezető bejelentette, hogy az Eagle Industry Hungary Kft. támogatása révén 500 ezer Ft-ot fordíthatnak az iskolaudvar fejlesztésére. Majd Jenei Péter felajánlotta egy havi tiszteletdíját a december 18-i Mindenki Karácsonya javára.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. november

Polgármesteri tájékoztató 2016. október

A képviselő-testület október 27-i ülésén valamennyi döntését egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül hozta meg.

Módosították a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletet, hogy a szeptemberben elfogadott új behajtási tilalmak, korlátok szankcionálhatók legyenek.

Elfogadták a vállalkozó orvosok 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolókat. A megjelent dr. Babos Örs Levente Vanczák Csilla képviselő kérdései nyomán segített különválasztani a laborvizsgálatok keretében háziorvosi, szakorvosi beutalóval továbbra is ingyenesen igénybe vehető vérvétel lehetőségét a szeptemberben kísérletként bevezetett (épp szünetelő) pluszszolgáltatástól, amelyet egy magánlabor végez díjazásért gyorsan, kényelmesen, helyben, akár házhoz is menve.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. október

Polgármesteri tájékoztató 2016. szeptember

A Képviselő-testületi ülés a szeptemberi oktatási nevelési év kezdetével, az oktatási-nevelési intézmények beszámolóival kezdődött. Három óvodánk vezetősége tájékoztatott az előző év sikereiről, tapasztalatairól, nehézségeiről és információt kaptunk a most kezdődött 2016-17-es nevelési év főbb feladatairól. Az iskola helyzete sajnos az óvodákénál kicsit bonyolultabb, nehezebb, mert bár az intézmény maglódon van, az intézménybe járó gyermekek és a pedagógusok jó része maglódi, az irányítás január elsejétől teljesen át fog kerülni a vecsési tankerülethez. Ez a változás a művészeti oktatás fenntartásában okoz majd megoldandó feladatokat, hiszen ez egy olyan többlet az idejáró gyermekek számára, ami nem tartozik az állami alap-feladatellátás körébe, és nem tudni, ennek jelentős költségterheit, januártól milyen mértékben veszi át a KLIKK. A testület az első félévre eső térítési díj támogatást, egyhangú szavazással támogatta és elfogadta. A II. félévre nézve még nem tudni konkrétumokat, így ez a kérdés a későbbiekben ismételten a testület elé fog kerülni.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2016. szeptember

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login