Polgármesteri tájékoztató 2018. szeptember

Folyó pályázati teendőink sűrűjében beszélgettünk, összegeztük az elmúlt évek történéseit, eredményeit. A mindennapi rohanásban, jót tesz néha egy-egy nyugodt pillanatban végiggondolni, mi is az, ami már mögöttünk van, mi is az, amit már sikerült a terveink közül megvalósítani, mi az, amire figyelni kell, és mi az, ami még előttünk álló feladat. Persze feladat mindig akad, a prioritási szempont felállítása viszont nem könnyű, hiszen, mindenki a saját szemszögéből állít fel fontossági sorrendeket. A polgármester és a képviselő-testület dönti el, és határozza meg ezt a sorrendet anyagi lehetőségeinket is figyelembe véve a sok más szempont mellett. Miközben összegeztünk és beszélgettünk, egymás után jöttek elő az elvégzett feladatok, melyek némelyike már-már számunka is szinte a feledés homályába lépett. Kész van, ez a lényeg, nyomás tovább! Mégis azt gondolom, miközben eljutnak az elégedetlenkedések hírei hozzánk, nem árt az összegzés, mert bizony sokszor nem mindenki számára látványos a munkánk.

A jelenlegi választási ciklus alatt számos sikeres pályázatnak örülhettünk, ezáltal a városban a fejlesztések jelentős méreteket öltöttek. Összességében 1,5 milliárd forintot is meghaladja a sikeres pályázatok révén már befejezett, vagy éppen a megvalósulás előtt álló beruházásaink értéke. A központi támogatásokhoz sokszor erőn felül igyekszünk a saját forrást hozzárendelni, hiszen csak így lehet teljes minden egyes fejlesztés.

 

A 2015-ben Klenován átadott Szivárvány óvodához kapcsolódóan út- és járdaépítés párosult. A nyaralói iskola energetikai felújítását követően új viacolor parkolóhelyeket alakítottunk ki. Saját bevételeinkből cseréltük le az 1956-ban átadott épületrész tetőszerkezetét, de hozzá kellett járulnunk a pályázaton nyert szabadtéri kosárlabda pálya építéséhez is.

A tavalyi évben a felső tagozatos iskola központi épületének felújítása a kivitelezést végző vállalkozó hibájából nem valósult meg teljeskörűen. A pályázati összegből finanszírozott késedelmes teljesítés miatt jogosan levont húsz milliós kötbér sorsáról csak az augusztusi ellenőrzésen derült ki, hogy nem kell visszafizetnünk az államkasszába. Ez a forrás biztosította a pályázatban el nem számolható tetőhéjazat csere bekerülési költségének nagy részét.

Köszönettel tartozunk a pedagógusoknak, a diákoknak és a szülőknek, hogy türelemmel viselték a tanév kezdet építkezéssel együtt járó megpróbáltatásait. Meggyőződésünk, hogy az októberben befejeződő felújítással a városközpont egyik legimpozánsabb épülete újra régi fényében tündököl majd.

Az Ófalu sem marad fejlesztés nélkül! Utolsó simításokat végzik a tervezők az Aradi útra megálmodott komplett iskolaépület előkészítő munkálatain. Az állami finanszírozásnak köszönhetően elkészültek az iskola engedélyezési és kiviteli tervei.

Több éve próbáljuk elérni a 3111-es főút rendbetételét, melyben mindössze részsikert tudunk elkönyvelni, hiszen a kétszeri nekifutásra sem került felújításra a teljes belterületi szakasz. Ráadásul az állami tulajdonú úton saját erőből kellett felújítanunk a buszöblöket.

Az idei év legjelentősebb vállalkozása újra Klenován található. A Hargita közben pályázati forrásból épül a város első bölcsődéje. Az építőipari áremelkedés miatt a jelentős többlet költséggel kell számolnunk, melyet szintén önerőből kell előteremtenünk.

Az egészségház pályázatunk sikere újabb jelentős fegyvertény, hiszen az oktatás feltételeinek javítása mellett a másik fő prioritás az egészségügyi ellátási rendszerünk folyamatos fejlesztése. Az önkormányzat által megvásárolt Wodiáner utcai telken még az idén megkezdődik az építkezés.

Évről-évre jelentős összegeket fordítunk belterületi úthálózatunk fejlesztésére. Az új aszfaltos utak (Bata, Kölcsey, Bercsényi, Lovassy, János, Petőfi, Tisza, Apafi, Arany János, Móricz Zsigmond, Hunyadi) építése mellett gondot fordítottunk a leromlott állapotú, vagy korábban félbehagyott aszfalt burkolatok felújítására. Teljes hosszban megújult az Ady Endre utca, a Deák Ferenc és Sallai utca.

Várjuk az újabb útépítési pályázatunk eredményét, melynek sikere esetén további két kilométerrel csökkentjük földes utcáink hosszát.

A jövő év folyamán pályázati támogatásból és saját bevételeink felhasználásával csapadékvíz hálózatot építünk a Bem és Táncsics utcákban. A Rudolf utcán kazettás szikkasztó rendszer kerül kialakításra. Csekély maradék forrásainkból igyekeztünk a köztereinket is szebbé tenni. Újabb sportparkokat alakítottunk ki a Martinovics téren és a patakparton, de gondot fordítottunk a játszóterek felújítására is.

Legújabban beadott pályázatunkkal kerékpárutat szeretnénk létesíteni a 31-es út mentén a Mendel Károly és Aradi utca között. A tervezett szakaszon kerékpárral biztonságosan meg lehetne közelíteni az új iskolát és a kereskedelmi központot, de a beruházás később a XVII. kerületi kerékpárúthoz is kapcsolódhat.

Örvendetes tény, hogy néhány éves szünet után újra fejlesztési előkészületek folynak az M0 melletti kereskedelmi területen, melynek megvalósulása további bevétel növekedéssel jár.

Jó úton haladunk vállalásaink teljesítésében, de temérdek feladat vár még ránk. Ennek ellenére bízunk abban, hogy az elvégzett munka a negatív felhangok ellenére találkozik a földön járó, józanul gondolkodó maglódi polgárok többségének megelégedésével.

           

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login