Polgármesteri tájékoztató 2018. június

A képviselő-testület júniusi központi döntése a Wodiáner u. 16. sz. alatt új, 430 m2-es egészségügyi központ építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása volt. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázatból megvalósuló egészségügyi komplexum megépítése révén, 197 448 223 Ft támogatásból ebben az épületben kap  majd helyet a 4 felnőtt háziorvosi szolgálat, a vérvételi egység illetve a 2 fogorvosi szolgálat. A Rákóczi utcában pedig a védőnői szolgálat és a gyermekorvosok, illetve az orvosi ügyelet kap helyet. 

A gyámügyi tevékenységről szóló beszámoló néhány adata: a tavaly 12 708 lélekszámú város egy év alatt 1142 fővel gyarapodott. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény évi egyszeri 6000 Ft-os támogatásában augusztus 1-jén 79, november 1-jén 75 fő részesült, a 6500 Ft-os támogatásban 32 és 23 fő. A 2017. évi átlag 104,5 fő ez 34,5-del kevesebb az előző időszakénál, ez az ingyenes gyermekétkeztetés körét kibővítő törvény hatása. Dec.-ben 479 óvodás vette igénybe az étkeztetést, közülük 319 fő 100%-os normatív kedvezményt kapott. Az 547 általános iskolásból 54 fő 100%-os, 144 fő pedig 50%-os kedvezményre volt jogosult. Az örvendetes ingyenesség nem kívánt hatása viszont az, hogy számos szülő gyermeke betegsége vagy más okból való távolmaradása esetén sem mondja le a nem mindig értékelt szolgáltatást, értelmetlen és felháborító pocséklást okozva, míg mások kimaradnak a közétkeztetésből. A képviselők pontos számokat kértek a jelenségről, és szervezési megoldásokat javasolnak legközelebb erre a problémára.

A 10 000 lakosúnál nagyobb települések kötelesek bölcsődét működtetni, és egy tavalyi felmérés szerint jelenleg 122 fő igényelné is ezt az ellátást. Igaz, egy 3 éves rendelet havi 15 ezer Ft támogatást biztosít a gyermeküket máshová járató szülők számára, de ezt az éves szinten 100 ezres összeget tavaly sem igényelte senki. 2017 júliusában mintegy 400 milliós támogatást nyert a város bölcsődeépítésre. Az eddigi tervek szerint Micimackó vagy Szitakötő Bölcsőde kivitelezése a Hargita köz 1. sz. alatt már elkezdődött. A januárban kiírt intézményvezetői pályázatra beadott 4 jelölt közül a testület Gellérthegyi Tibornét támogatta egyhangúlag, aki azonban jelenleg iskolai védőnői feladatait látja el, ezért a helyére kiírt sikeres pályázat után, július. 1-jétől kaphatja meg 5 évre szóló kinevezését.

 

Hosszú Tibor iskolaigazgató beszámolt az idei beiratkozás tapasztalatairól: 192 tanköteles gyermek közül 112 főt írattak be az átlagosan 23 fős 5 osztály egyikébe, 45-en maradtak óvodában, 20-an távoznak máshová. Változatlanul 20 alsós és 19 felsős osztály indul. A napközit igénybe vevők nagy száma miatt a tankerület jóváhagyott egy új státust: 1 és 2.osztályban önálló napközis csoport működik, 3. osztálytól vonják össze a tanulókat. A testület eleget tett a Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévenkénti felülvizsgálatát előíró kötelezettségének. A program többek között foglalkozik a romák, a mélyszegénységben élők, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők helyzetével és az ezzel kapcsolatos társadalmi felelősségvállalással.

A Monori Hivatásos Tűzoltóság Kristóf Sándor parancsnok által készített éves beszámolójából kiderült: majd 95 ezer lakossal 10 község és 5 város tartozik illetékességi körükbe. Béres Károly parancsnokhelyettes részletezte, hogy az évi 20 beavatkozás, stagnálás. A 3 lakóingatlanon keletkezett tűzben melléképületek semmisültek meg, illetve tüzelésből adódó baleset nyomán kellett egy oktatási intézménybe kivonulniuk. Tavaly 21 téves riasztás történt. A 3000 órát vállaló gyömrői önkéntesek eddig „csak” együttműködő státusban voltak, de április 1-jétől be is avatkozhatnak Maglódon. A 11 km-nyi különbség számottevő lehet esetünkben.

A képviselő- testület megszavazta az átminősítését annak a szántó területetnek, ahol a DPMV Zrt. a biztonságosabb vízellátás érdekében új kút létesítését tervezi. A cég képviselői szerint, míg 10 éve 4-500 ezer m3 volt a település vízigénye, most 800 ezer, és egyre nő, miközben egy víznyerő eleve gyengélkedik. A 4es és 5ös számú kút mellett fúrnák az újabbat is, jövő nyárra indulhatna új potenciállal az ellátás.

Az önkormányzat értékesíteni kívánja a Tefü Sugár u.-i épületét, illetve azt a Rákóczi u.-i kiégett egykori kereskedelmi egységet is, amelyet árverésen szerzett meg a város, hogy megnyugtatóan rendezzük a veszélyessé vált ingatlan sorsát. Az utóbbi esetben a bontási kötelezettség a leendő vevőt terheli majd, amelyet ügyvédi letéttel kívánunk biztosíttatni. Szintén rendezni kívánjuk a város a hányattatott Kölcsey u. 18. sz. alatti ingatlan helyzetét, ezért a város elővásárlási jogával élve megvásárolja az örökléssel birtokba került új tulajdonos tulajdonrészét.

A Kacifántos Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány képviselőjének kérelme nyomán a testület felkérte a civil szervezetet, hogy mielőtt a számukra használatba adott Dózsa Gy. u.-i ingatlan szerződését módosítanák, készítsenek költségvetést a beépíteni kívánt anyagokról és elvégzendő munkák értékéről.

Az illetékes minisztérium állásfoglalása kötelezi a várost, hogy valamennyi sajátos nevelési igényű gyermek esetében meg kell teremtenie a fenntartónak a nevelési feltételeket, ezért a 3 óvodával történt egyeztetés után ennek szellemében módosították az alapító okirataikat (nem lehetséges tehát, hogy a szükséges anyagi és személyi feltételek hiányára hivatkozva kivezessék pl. az autista gyermekek ellátását a helyi óvodai nevelésből).

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külső tagjává választották Sasvári Györgyit, aki Jakabné Dósa Szilvia helyére került (aki időközben a Városházán létesített munkaviszonyt, így le kellett mondania tagságáról).

Még napirend előtt kért szót Marton Gábor képviselő, és bejelentette, hogy a június 8-ai taggyűlésén a helyi Jobbik feloszlatta magát. Elmondta, hogy megtiszteltetés számára, hogy részt vehetett abban a testületi munkában, amely révén Maglód a gyermekek, az ifjúság városa lett, így ugyanebben a szellemiségben, konstruktívan, de immár független képviselőként szeretne abban is közreműködni, hogy a családok városa legyen. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 64 Vármegye maglódi ifjúsági szervezete új lendületet vett: a helyi hősök napi megemlékezés mellett a Magyar Szigetre is elmentek, júliusban pedig nemzeti gyermektábort tartanak. Az Attila-védvonal emléktúrát idén már 3 regisztrációs ponttal szervezik meg szeptember 22-én, az október 23-i megemlékezést is nagyszabásúan képzelik el. Jövő májusban már a Maglódi Grund várja a résztvevőket.

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login