Polgármesteri tájékoztató 2018. április

A Belügyminisztérium megjelentette az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázatát. A pályázat keretében újra lehetőség nyílik belterületi utak fejlesztésére. A pályázat 30 millió forintos vissza nem térítendő költségvetési támogatás mellett 25% önerőt ír elő. Benyújtási határidő május 2. A pályázati feltételeket két utca vonatkozásában teljesíteni tudjuk. A József Attila krt., Andrássy utca és Kossuth Lajos utca közötti szakasza és az Andrássy utca rendelkezik a pályázat benyújtásához szükséges tervekkel. Mindkét esetben igen rossz állapotú, gyenge minőségű aszfaltos útról beszélünk. A tervek szerint szegély építéssel és egy új aszfalt szőnyegezéssel javítanánk az utak állapotát nyertes pályázat esetén.

A képviselő testület meghatározta az éves közigazgatási szüneteket. 

A nyári igazgatási szünet: 2018.07.23. – 2018.08.03. (10 munkanap)

A téli igazgatási szünet: 2018.12.27. – 2018.12. 28. (2 munkanap)

A képviselő testület a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége megkeresésére Nagy István maglódi lakos, művesekezelt sportolónak a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán való részvételi költségeinek részbeni biztosítására (utazási költség) 120 ezer forint összegű támogatásról döntött.

A testületi ülésen a Monori rendőrkapitány, Zahorecz Sándor és Bába János a Maglódi rendőrőrs parancsnoka számolt be az éves munkájukról. Közbiztonságról szóló helyzetértékelésükben elmondták, hogy az elmúl 8 évben regisztrált bűncselekmények száma tekintetében stagnálás figyelhető meg, 2017 évben 148 eset volt, és a kiemelt bűncselekmények száma csökkent. (testi sértés, betörés, vagyon elleni bűncselekmények). Csökkent a súlyos testi sértések száma is. 2 alkalommal tulajdonítottak el zárt személyautót városunkból. Csökkent a garázdaságok száma, kiskorú veszélyeztetése ügyében nem indult eljárás. Örömteli, hogy orgazdaság, bűncselekményt nem regisztráltak. Összességében eredményes a monori rendőrkapitányság, a képviselő testület megköszönte a munkájukat és Bába János őrsparancsnoknak külön, hogy a városunkban nagyon jó a kapcsolatuk a civilekkel, szervezetekkel. Bármikor készséggel segítenek. Örsparancsnok úr, megköszönte az Önkormányzat támogatását és a polgár őrök, és közterület felügyelők a munkáját is.

A Maglód Projekt Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai közül ketten - Horváthné Kertész Erzsébet és Varga Hajnalka - lemondtak a bizottsági tagságukról. Az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaságról lévén szó, az új tagok választásához alapítói döntés szükséges. A képviselő testület elfogadta Jenei Péter képviselő és Andráskóné Gerhát Melinda köztisztviselő, könyvelő személyére jelölését, akik a jelölést elvállalták. A 3. tag, Kérges László változatlan feltételekkel a bizottság tagja marad. A változást az alapító okiratban is át kell vezetni. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása határozott időre szól, melynek végdátuma az alapító okiratban 2019. december 31. Ezért az új tagokat 2018. április 19-étől 2019. december 31-éig megválasztotta meg a képviselő testület.

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login