Kijárási korlátozás május 1-3 között

A kormány Budapesten és Pest megyében továbbra is fenntartja a kijárási korlátozást. Május 1-3. között városunkban is hatályban maradnak a korábban meghozott intézkedések, melyek kiegészülnek azzal, hogy a boltokban és áruházakban is kötelező a maszk használata.
 
- Maglód Város közterületein és közparkjaiban tartózkodni csak a legszükségesebb időtartamban lehet a másfél méteres védőtávolság betartása mellett
- három főt meghaladó létszámban, csoportosan a közparkban és parkolókban tartózkodni tilos
- a játszóterek, fitneszparkok és gördeszkapálya használata tilos
- a parkolókban és közterületen önkormányzati engedély hiányában mindennemű kereskedelmi tevékenység tilos
- az áruházakban, boltokban, üzletekben és ezek közvetlen környezetében a maszk használata és a másfél méteres védőtávolság betartása kötelező
Tabányi Pál
polgármester

Polgármesteri tájékoztató 2019. február

Haladunk a megkezdett úton!

Az önkormányzat minden év elején számot vet a már elvégzett és még rá váró feladatokról és elkészíti az éves költségvetését. Az idei évben folytatódnak a már megkezdett és betervezett fejlesztések.  Hamarosan átadásra kerül a bölcsőde, az év második felében pedig az új egészségügyi központ. Felszíni csapadékvíz elvezetést a Bem, Táncsics és Rudolf utcákban, aszfaltozást és útfelújítást pedig a Mendel, Kepler, Báthory, Kisfaludy, Andrássy, és a József Attila körút egy szakaszán kezdünk az idei évben.  Az idén kicsit több mint 2.2 milliárdos költségvetésből gazdálkodhatunk, mely 750 millió forint állami bevételből, 710 millió forint közhatalmi bevételből, 448 millió forint pályázati támogatási összegből, és 292 millió forint egyéb bevételből tevődik össze. A város kiadási oldala is ugyanekkora, mely tartalmazza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásnak költségeit, intézményeink kiadásait, a képviselő testület által már betervezett idei évi feladatok és a tavalyi évben megkezdett beruházások befejezésének költségeit.  A civil szervezetek támogatásait, intézményeink működési költségeit valamelyest csökkenteni kellett, mert a fejlesztések önerő tartalma jelentős kiadást jelent az idei évre nézve is, például a bölcsődeépítéshez már 100 millió forintos önrészt kellett biztosítani és ebben az évben a működési költségeivel is számolnunk kell.    Szigorú takarékossági intézkedések bevezetésére nincs szükség, de a bevételek átgondolt és megfontolt felhasználásra igen. Van még hova fejlődnünk a várossá válás útján, de a múlt évi 1 milliárdos városfejlesztés önmagáért beszél, jó úton járunk. Ezt az utat tervezzük folytatni 2019-ben is. 

Polgármesteri tájékoztató 2018. szeptember

Folyó pályázati teendőink sűrűjében beszélgettünk, összegeztük az elmúlt évek történéseit, eredményeit. A mindennapi rohanásban, jót tesz néha egy-egy nyugodt pillanatban végiggondolni, mi is az, ami már mögöttünk van, mi is az, amit már sikerült a terveink közül megvalósítani, mi az, amire figyelni kell, és mi az, ami még előttünk álló feladat. Persze feladat mindig akad, a prioritási szempont felállítása viszont nem könnyű, hiszen, mindenki a saját szemszögéből állít fel fontossági sorrendeket. A polgármester és a képviselő-testület dönti el, és határozza meg ezt a sorrendet anyagi lehetőségeinket is figyelembe véve a sok más szempont mellett. Miközben összegeztünk és beszélgettünk, egymás után jöttek elő az elvégzett feladatok, melyek némelyike már-már számunka is szinte a feledés homályába lépett. Kész van, ez a lényeg, nyomás tovább! Mégis azt gondolom, miközben eljutnak az elégedetlenkedések hírei hozzánk, nem árt az összegzés, mert bizony sokszor nem mindenki számára látványos a munkánk.

A jelenlegi választási ciklus alatt számos sikeres pályázatnak örülhettünk, ezáltal a városban a fejlesztések jelentős méreteket öltöttek. Összességében 1,5 milliárd forintot is meghaladja a sikeres pályázatok révén már befejezett, vagy éppen a megvalósulás előtt álló beruházásaink értéke. A központi támogatásokhoz sokszor erőn felül igyekszünk a saját forrást hozzárendelni, hiszen csak így lehet teljes minden egyes fejlesztés.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2018. szeptember

Polgármesteri tájékoztató 2018. augusztus

Az augusztusi hónap a nyári szünet ellenére is aktívnak bizonyult a városi fejlesztések tekintetében. 78 millió forintos pályázati forrásból a Rudolf, Táncsics és Bem utcák csapadékvíz elvezetését tudjuk megoldani. A közbeszerzési folyamat elindult, a beruházások jövő év első felére fognak megvalósulni. Elindult az egészségház építésére az új közbeszerzési eljárási kiírás, reményeink szerint október közepére átadhatjuk a munkaterületet a kivitelezőnek és 2019 év végén megkezdheti működését a 4 háziorvosi szolgálat és a két fogorvosi szolgálat az új intézményben.

A tavalyi évben pályázati keretből felújított iskolaépületek után, utolsó momentumként a központi iskola tetőszerkezetét újítja fel a város saját forrásból. A kivitelezés terveink szerint, a szeptemberi iskolakezdésre elkészül. A nyár folyamán a „nyaralósi” iskolaudvaron elkészült a kosárlabda pálya, illetve a Kisfaludy utca és József Attila körúti szakaszon kialakításra került további 10 parkolóhely. Így a közintézmények, óvodák után az össze iskolaépületünk is megújult. Folyamatban vannak az állami beruházásból megvalósuló új iskola előkészítő munkálatai is.

Városi ünnepség keretében átadásra kerültek a városi kitüntetések. Díszpogári cím adományozásával köszönte meg a képviselő-testület Balog Zoltán  miniszteri biztos, közösségépítő és a város fejlődéséért tett munkásságát.  A kitüntetésekről bővebben ide kattintva olvashatnak.

 

 

Polgármesteri tájékoztató 2018. június

A képviselő-testület júniusi központi döntése a Wodiáner u. 16. sz. alatt új, 430 m2-es egészségügyi központ építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása volt. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázatból megvalósuló egészségügyi komplexum megépítése révén, 197 448 223 Ft támogatásból ebben az épületben kap  majd helyet a 4 felnőtt háziorvosi szolgálat, a vérvételi egység illetve a 2 fogorvosi szolgálat. A Rákóczi utcában pedig a védőnői szolgálat és a gyermekorvosok, illetve az orvosi ügyelet kap helyet. 

A gyámügyi tevékenységről szóló beszámoló néhány adata: a tavaly 12 708 lélekszámú város egy év alatt 1142 fővel gyarapodott. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény évi egyszeri 6000 Ft-os támogatásában augusztus 1-jén 79, november 1-jén 75 fő részesült, a 6500 Ft-os támogatásban 32 és 23 fő. A 2017. évi átlag 104,5 fő ez 34,5-del kevesebb az előző időszakénál, ez az ingyenes gyermekétkeztetés körét kibővítő törvény hatása. Dec.-ben 479 óvodás vette igénybe az étkeztetést, közülük 319 fő 100%-os normatív kedvezményt kapott. Az 547 általános iskolásból 54 fő 100%-os, 144 fő pedig 50%-os kedvezményre volt jogosult. Az örvendetes ingyenesség nem kívánt hatása viszont az, hogy számos szülő gyermeke betegsége vagy más okból való távolmaradása esetén sem mondja le a nem mindig értékelt szolgáltatást, értelmetlen és felháborító pocséklást okozva, míg mások kimaradnak a közétkeztetésből. A képviselők pontos számokat kértek a jelenségről, és szervezési megoldásokat javasolnak legközelebb erre a problémára.

A 10 000 lakosúnál nagyobb települések kötelesek bölcsődét működtetni, és egy tavalyi felmérés szerint jelenleg 122 fő igényelné is ezt az ellátást. Igaz, egy 3 éves rendelet havi 15 ezer Ft támogatást biztosít a gyermeküket máshová járató szülők számára, de ezt az éves szinten 100 ezres összeget tavaly sem igényelte senki. 2017 júliusában mintegy 400 milliós támogatást nyert a város bölcsődeépítésre. Az eddigi tervek szerint Micimackó vagy Szitakötő Bölcsőde kivitelezése a Hargita köz 1. sz. alatt már elkezdődött. A januárban kiírt intézményvezetői pályázatra beadott 4 jelölt közül a testület Gellérthegyi Tibornét támogatta egyhangúlag, aki azonban jelenleg iskolai védőnői feladatait látja el, ezért a helyére kiírt sikeres pályázat után, július. 1-jétől kaphatja meg 5 évre szóló kinevezését.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2018. június

Polgármesteri tájékoztató 2018. május

A képviselő testület korábbi ígéreteihez híven, minden lehetőséget megragad, hogy az úthálózat állapotát javítsa, illetve fejlessze. A Belügyminisztérium által kiírt pályázat keretében, az 500 m hosszú Andrássy utca és a József A. krt. Andrássy és a Kossuth u. közé eső 375 m-es szakaszát szeretnénk tenni. A 30 millió forintos pályázathoz 25% önerőt biztosításáról döntött a képviselő-testület.

2 ingatlan megvásárlásáról szóló felhatalmazásról is döntött a képviselő-testület. Elővásárlási jogával élve a város megvásárolhat egy a Wodiáner u.-ban található ingatlant, melynek felét kínálta fel a tulajdonos, a másik feléről pedig árverés dönt illetve a Sallai utcában szintén a város elővásárlási jogának segítségével kerülhet egy ingatlan a város tulajdonába.

Beszámolt a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. az éves mérlegéről, és idei üzleti tervéről. A tavaly még 21 település tulajdonában álló társaság 19 565 000 Ft adózott eredménnyel zárt, amit annak ellenére nevezhetünk örvendetesnek, hogy a sajnálatos ráfizetéseket a pozitív mérlegű települések fedezik: Gyál, Maglód, Üllő és Vecsés. A DPMV képviselője nem tudott válaszolni Jenei Péter képviselő kérdésére, hogy mikor szűnhet meg a Liliom és a Nap u. környékén tavasztól őszig tartó bűzhatást, ill. megvalósulhat-e idén a vasúton túli területek csatornacsatlakoztatása. A társaságot korábban a beszámolók alkalmával a közelmúltban elhunyt ügyvezető képviselte, így Dudás Lajos kontrolling vezető utólagos tájékoztatást ígérhetett csak ezekben az ügyekben.

A Maglód Projekt Kft. felügyelő bizottsági tagságáról lemondott Horváthné Kertész Erzsébet és Varga Hajnalka helyére Jenei Pétert és Andráskóné Gerhát Melindát, a Városháza köztisztviselőjét választották.

Az augusztus 20-i ünnepségen átadandó kitüntetések odaítélését előkészítő munkacsoportot a tavalyihoz képest változatlan összetételben bízta meg a testület. Lévai Attila, Pavlovics Lászlóné és Vanczák Csilla képviselő mellett Bálint Klára, Osztertágné Szeili Mariann és Vaskó József segíti a megelőző eljárás lefolytatását. Az igazgatási szünet idén nyáron júl. 23-tól aug. 3-ig 10 munkanapon át tart, télen pedig dec. 27–28-án lesz. A Városháza telefonügyeletet tart ilyenkor a rendkívüli esetekre.

A Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége Nagy István Kertész Károly díjas maglódi Európa-bajnoksportoló javára kért támogatást. A város 120 ezer Ft értékben járul hozzá az asztali teniszező utazási költségeihez (a jún. 17–24. között Cagliariban megrendezendő Eb-n a teljes részvétel 450 ezer Ft-ba kerül).

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató 2018. május

Polgármesteri tájékoztató 2018. április

A Belügyminisztérium megjelentette az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázatát. A pályázat keretében újra lehetőség nyílik belterületi utak fejlesztésére. A pályázat 30 millió forintos vissza nem térítendő költségvetési támogatás mellett 25% önerőt ír elő. Benyújtási határidő május 2. A pályázati feltételeket két utca vonatkozásában teljesíteni tudjuk. A József Attila krt., Andrássy utca és Kossuth Lajos utca közötti szakasza és az Andrássy utca rendelkezik a pályázat benyújtásához szükséges tervekkel. Mindkét esetben igen rossz állapotú, gyenge minőségű aszfaltos útról beszélünk. A tervek szerint szegély építéssel és egy új aszfalt szőnyegezéssel javítanánk az utak állapotát nyertes pályázat esetén.

A képviselő testület meghatározta az éves közigazgatási szüneteket. 

A nyári igazgatási szünet: 2018.07.23. – 2018.08.03. (10 munkanap)

A téli igazgatási szünet: 2018.12.27. – 2018.12. 28. (2 munkanap)

A képviselő testület a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége megkeresésére Nagy István maglódi lakos, művesekezelt sportolónak a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságán való részvételi költségeinek részbeni biztosítására (utazási költség) 120 ezer forint összegű támogatásról döntött.

A testületi ülésen a Monori rendőrkapitány, Zahorecz Sándor és Bába János a Maglódi rendőrőrs parancsnoka számolt be az éves munkájukról. Közbiztonságról szóló helyzetértékelésükben elmondták, hogy az elmúl 8 évben regisztrált bűncselekmények száma tekintetében stagnálás figyelhető meg, 2017 évben 148 eset volt, és a kiemelt bűncselekmények száma csökkent. (testi sértés, betörés, vagyon elleni bűncselekmények). Csökkent a súlyos testi sértések száma is. 2 alkalommal tulajdonítottak el zárt személyautót városunkból. Csökkent a garázdaságok száma, kiskorú veszélyeztetése ügyében nem indult eljárás. Örömteli, hogy orgazdaság, bűncselekményt nem regisztráltak. Összességében eredményes a monori rendőrkapitányság, a képviselő testület megköszönte a munkájukat és Bába János őrsparancsnoknak külön, hogy a városunkban nagyon jó a kapcsolatuk a civilekkel, szervezetekkel. Bármikor készséggel segítenek. Örsparancsnok úr, megköszönte az Önkormányzat támogatását és a polgár őrök, és közterület felügyelők a munkáját is.

A Maglód Projekt Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai közül ketten - Horváthné Kertész Erzsébet és Varga Hajnalka - lemondtak a bizottsági tagságukról. Az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaságról lévén szó, az új tagok választásához alapítói döntés szükséges. A képviselő testület elfogadta Jenei Péter képviselő és Andráskóné Gerhát Melinda köztisztviselő, könyvelő személyére jelölését, akik a jelölést elvállalták. A 3. tag, Kérges László változatlan feltételekkel a bizottság tagja marad. A változást az alapító okiratban is át kell vezetni. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása határozott időre szól, melynek végdátuma az alapító okiratban 2019. december 31. Ezért az új tagokat 2018. április 19-étől 2019. december 31-éig megválasztotta meg a képviselő testület.

Polgármesteri tájékoztató 2018. március

A képviselő testület elfogadta a 2018 évi közbeszerzési tervet, ami a bölcsőde-, az egészségház-beruházáshoz, és az útépítésekhez szükséges. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázati felhívás keretében, MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA „Felszíni csapadékvíz elvezetése Maglódon” című pályázata 78 459 565 Ft támogatásban részesült. A támogatási összegből az önkormányzat a BEM, a TÁNCSICS és RUDOLF utcák felszíni csapadékvíz elevezetését oldja meg, részben szikkasztott, részben burkolt felszín alatti víz elvezetéssel.

A képviselő testület döntése alapján, az önkormányzat kezelésébe veszi az épülő ceglédi vasútvonal maglódi területen készülő felüljáróját.

Sürgősségi eljárásban szavaztunk a bölcsődeépítéshez szükséges önerő biztosításáról. A pályázat kiírása utáni áremelkedés teszi szükségessé a saját forrás bevonását. A támogatás 399,879 millió Ft-ján felül a legalacsonyabb árat kínáló Gomép Kft. ajánlatához bruttó 53,795 millió Ft kiegészítésre van szükség. A bölcsődéhez kapcsolódóan, a képviselők a Hargita köz folytatásában elhelyezkedő, árverés alatt álló szántó 5000 m2-nyi részének kisajátítását kezdeményezték, azért, hogy a most épülő bölcsőde mellett a túlzsúfolt körzetben pihenésre alkalmas zöldövezetet tudjunk kialakítani.

Elfogadták a Rescue-Med Kft. orvosi ügyeletről szóló beszámolóját. Maglódot és Ecsert a 7 orvossal, köztük gyermek szakorvossal, 5 nővérrel és 3 sofőrrel rendelkező szolgálat látja el. A testület hozzájárult, hogy dr. Babos Örs Levente 1 évre sportorvosként is igénybe vegye a rendelőt. A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ beszámolójának maglódi részét Mayerné Lénárd Aranka írta, és szóban hozzáfűzte: akár panaszkodhatna is az őket mármár agyon nyomó munkáról, de épp arról ismerszenek meg, hogy ezt nem hagyják. Szeretnek erő felett is értelmet találni hivatásukban. A hagyományos tiszakécskei önismereti táborról is beszélt, jelenleg az intézményvezető szerint nem tudnak fiúkat bevonni, aminek akadálya, hogy a Márton Éva doktornő jóvoltából szívességként használt ingatlanban egy mosdó van, és a családsegítők is mind nők. Ha kapnának férfi segítséget, valóban létező nagy igényt tudnának kielégíteni.

Sürgősségi eljárásban keretében hozott döntést a képviselő testület a Kacifántos Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány épület-igényéről. Az alapítvány a halmozottan sérült gyerekeknek nyújtana napközbeni ellátást. A képviselők a Dózsa Gy. u.-i egykori Csendes kocsma épületét ajánlották fel jelenleg egy évre, megállapodva arról is, hogy a használatba vételhez mennyi közösségi munkát biztosítanak. Hosszú Tibor iskolaigazgató beszámolt róla, hogy kibővítik a művészeti tagozatot, ahol az eddigi hangszeres oktatásban a komolyzenei tanszakok mellett szeptembertől népzenei osztályt is indítanak. Ez létszámbővítéssel nem fog járni.

A város és intézményei igényeinek kielégítésére csoportos gázenergia beszerzést engedélyeztek a képviselők 2018–2020 közötti időszakra.

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login