Maglód város korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 2021.február 1-től

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2016. (IX.26.) önkormányzati rendeletével, (továbbiakban: behajtási rendelet) (valamint módosító rendeleteivel)  szabályozza a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjét és a fizetendő díjakat.

E rendelet hatálya kiterjed Maglód város közigazgatási területén a korlátozással terhelt utakra, (a Maglód Város Önkormányzat kezelésében levő belterületi helyi közutak, kivéve a Sugár utca Ecseri úttól Bellus térig tartó szakasza, a Liszt Ferenc utca, valamint az Ady Endre utca Liszt Ferenc utcától Bethlen utcáig tartó szakasza.), valamint a védett utcákra. (a rendelet 1. mellékletében meghatározott azon korlátozással terhelt utak, melyekre behajtási engedély csak különösen indokolt esetekben adható)

A korlátozással terhelt önkormányzati kezelésben lévő közutakon 6 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásához behajtási hozzájárulás szükséges. A behajtási hozzájárulást a közútkezelői hozzájárulások kiadására jogosult egyetértése mellett a polgármester adja ki.

Maglód város területére történő behajtás hozzájárulásának menete:

Bővebben: Maglód város korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő...

Méhészkedés, valamint méhek be- és kiszállításának bejelentése

 

 

 

 

 

 

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet értelmében a méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. (Méhtartás bejelentő lap)

Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40*30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.

Bővebben: Méhészkedés, valamint méhek be- és kiszállításának bejelentése

Tájékoztatás locsolási kedvezmény megszűnéséről

001

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2013-ban nem alkalmazzák a locsolási kedvezményt.

Bővebben: Tájékoztatás locsolási kedvezmény megszűnéséről

Tájékoztató az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésének szabályairól Maglód Város Önkormányzatának 23/2003. (XII.1.) Kt. rend. IV. fejezetében olvashatnak.

001

Bővebben: Tájékoztató az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

Szeptember 1-jétől változik a behajtási engedélyekről szóló rendelet

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2016. (VI.27.) önkormányzati rendeletével megalkotta 'a település korlátozással terhelt helyi közútjaira és egyéb övezeteibe történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról’ szóló új rendeletét.

A 14/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2016. szeptember 1-jétől hatályos.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Maglód Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló 8/2007. (III.30.) Kt. rendelete.

Maglód város területére történő behajtás engedélyezésének menete az alábbiak szerint változik:

Bővebben: Szeptember 1-jétől változik a behajtási engedélyekről szóló rendelet

KÖZLEMÉNY

001Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása erdők- és szabadtéri tüzek megelőzése érdekében

A Közlemény és a részletes tájékoztató ITT olvasható

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login