Anyakönyvi ügyintézés

Az anyakönyvi ügyintézéssel kapcsolatos kérdésekkel ügyfélfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél lehet érdeklődni (I. emelet 16-os iroda), ügyfélfogadási időn kívül telefonon a 29/526-093 vagy a 29/526-094 telefonszámon.

Fontos anyakönyvi ügyintézzel kapcsolatos változás, hogy előzetes bejelentés alapján az ország bármely településén történt születésről, házasságkötésről és halálesetről tudunk anyakönyvi kivonatot kiadni. Az anyakönyvi kivonatok kiállítása minden esetben illetékmentes. Anyakönyvi kivonatot csak az eseménnyel érintett személy, vagy meghatalmazottja részére állítunk ki. 

Tudnivalók házasságkötés bejelentésével és lebonyolításával kapcsolatban:

A házasságkötés személyes jog, ezért a házasságkötési szándékot személyesen kell bejelenteni az anyakönyvvezetőnél.

Az anyakönyvvezető a házassági szándék bejelentésekor az alábbiakat vizsgálja:

 • személyazonosságot,
 • állampolgárságot,
 • jogképességet, cselekvőképességet,
 • a családjogi törvényben meghatározott rokonságot,
 • a házasulók családi állapotát.

Ennek megfelelően a házasságkötési szándékot a következő módon kell bejelenteni:

 • a házasulók személyes megjelenésével,
 • érvényes személyi igazolvánnyal,
 • mindkét fél születési anyakönyvi kivonatával,
 • elvált vagy özvegy családi állapotot a megfelelő anyakönyvi okirattal (záradékolt házassági anyakönyvi kivonattal, elváltak esetében a válásról szóló jogerős bírósági végzés is elfogadható)

Házasságkötés előtt az anyakönyvi adatbázisban az anyakönyvvezető minden esetben ellenőrzi a házasulandók családi állapotát.

A házasságkötésre történő bejelentkezéskor az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, amely a kiállítástól számított 12 hónapig érvényes. Ebből következik, hogy a házasságkötés tervezett időpontja előtt 12 hónappal már be lehet jelentkezni a házasságkötésre.
A családjogi törvény a házassági szándék bejelentését követően 30 napos várakozási időt ír elő.
Ezek alapján a bejelentkezéstől számított 31. nap és 12. hónap lejárta közti időben kell olyan időpontot megjelölni a házasulandóknak, amikor házasságot kívánnak kötni, ezt az időpontot a jegyzőkönyv felvételénél közölni kell.

Maglódon házasságkötésre a Magházzal előre egyeztetett időpontokban szombaton díjfizetési kötelezettség mellett van lehetőség.

A 30 napos várakozási idő alól - indokolt esetben - a Jegyző felmentést adhat.
Ezt a bejelentkezéskor külön kérelemben kell előterjeszteni. A kérelem illetékmentes.

Amennyiben külföldi állampolgár kíván házasságot kötni, a bejelentkezés előtt feltétlenül keresse fel az anyakönyvvezetőt, aki a körülmények felmérése után személyre szólóan ad tájékoztatást a házasságkötéssel, azon belül is a benyújtandó iratokkal kapcsolatban.

Fontos tudnivaló, hogy amennyiben az esküvőt követően a MagHázban lakodalmat is szeretne megrendezni a pár, először az anyakönyvvezetővel kell egyeztetnie.

A házasságkötésekre a MAG-HÁZ Dísztermében kerül sor, címe: Maglód, Fő u.4-6.

 

MAG HÁZ

001   002   003   004

DÍSZTEREM

005   006   007
         
008   009   010
         
    011    

Szintén a házasságkötésekkel kapcsolatos információ, hogy az 2010. évi 1. törvény 19.§ (1)-(2) bekezdésében és a 96.§ a)- b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelet alkotási kötelezettséget határozott meg a települési önkormányzatok részére.

Ez alapján, új rendelkezések vonatkoznak többek között a hivatali helység, a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére vonatkozóan.

Ilyen szabály, hogy nem köthető házasság és nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon (január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1., és december 25-26.)
(Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése alapesetben sem történhet Maglódon)

További rendelkezés, hogy a hivatali helységen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésekért ellentételezést kell fizetni.

 • A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díja 2023-ban: 30.000 Ft+ Áfa 
 • A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, nem Maglódi lakosok részére: 57.150 Ft
 • A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés: 36.000 Ft +Áfa
 • Hivatali helyiségen és hivatali munkidőn kívül történő házasságkötés: 48.000 Ft + Áfa

A fenti díjakat az Polgármesteri Hivatal házipénztárában kell befizetni.
A pénztár csak szerdai napokon de. 10.00 órától, du.17.00 óráig tart nyitva.
A Hivatal 12.00 és 13.00 között zárva tart, így a pénztár is.

A hivatali helységben és hivatali munkaidőben történő házasságkötésekért nem kell díjat fizetni!

Fontos tudni, hogy a maglódi anyakönyvvezető csak Maglód közigazgatási területén tarthat esküvőt. A polgári szertartást az anyakönyvvezető szervezi.

Tudnivalók születés anyakönyvezésével kapcsolatban:

A maglódi anyakönyvvezető csak Maglód közigazgatási területén született gyermekek anyakönyvezését végzi.
Ilyen azonban csak nagyon ritka esetben fordul elő, mivel a maglódi szülők gyermekei szinte kivétel nélkül kórházban születnek, ezért az anyakönyvezésük is a kórházhoz tartozó anyakönyvi hivatalban történik.

Tudnivalók a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételével kapcsolatban:

Mindazon kismamák esetében, akik „hajadon”, „elvált” vagy „özvegy” családi állapotúak és gyermeket várnak, a gyermek megszületése előtt a születendő gyermekre a leendő apák apai elismerő nyilatkozatot tehetnek!

A jegyzőkönyv felvételéhez mindkét leendő szülő együttes jelenléte szükséges !

Szükséges iratok:

 • mindkét leendő szülő érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája
  (Természetesen megfelel a régi típusú személyi igazolvány is, melyben a lakcímadatok szerepelnek, a lényeg hogy érvényes legyen!)
 • szakorvos által kiállított igazolás a szülés várható időpontjáról
  („teheskiskönyvet”, ambulánslapot nem áll módomban elfogadni)
 • Ha a kismama elvált családi állapotú, akkor a válásról szóló jogerős bírósági végzés, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,
 • amennyiben a kismama családi állapota özvegy, úgy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat szükséges.

Nagyon fontos, hogy az „elvált” és „özvegy” családi állapotú anyukák születendő gyermekére csak abban az esetben tehet a vérszerinti apa apai elismerő nyilatkozatot, ha a szülés várható időpontja és a bírósági bontóper jogerőre emelkedésének napja között, illetve a haláleset napja és a szülés várható időpontja között 300 nap eltelt !!!
Amennyiben nem telt el 300 nap, úgy minden esetben a volt férjet kell a gyermek apjának tekinteni!

Házas családi állapotú anya gyermekére nem lehet apai elismerő nyilatkozatot tenni. A gyermek apjának minden esetben a férjet kell tekinteni !

Mindkét fenti esetben apasági per lefolytatása után a bíróság dönt az apa személyéről. (Apaság vélelmének megdöntése), csak ezek után tehet a vérszerinti apa teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot.

Az teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat a terhesség megállapítása (orvosi igazolással) és a szülés közti időben bármikor megtehető, amennyiben a leendő szülők rendelkeznek a fent leírt feltételekkel.

A már megszületett - apa nélkül anyakönyvezett - gyermekre is tehet teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot az apa, az eljárás a fentiekben ismertetett módon és iratokkal történik. Ezen kívül be kell csatolni a már megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonatát!
Az eljárás illetékmentes.

Tudnivalók haláleset anyakönyvezéséről:

A maglódi anyakönyvvezető csak a Maglód közigazgatási területén elhunyt személyek halálesetének anyakönyvezését végzi.

A haláleset bejelentéséhez szükséges iratok:

 • halottvizsgálati bizonyítvány (az orvos adja ki), amennyiben az elhunytat hamvasztásos temetéssel kívánják eltemetni, úgy az anyakönyvezés előtt szükséges beszerezni a Monori ÁNTSZ (Monor, Deák F.u.4.) engedélyét.
 • az elhunyt személyi igazolványa, lakcímkártyája (régi típusú személyi igazolvány is elfogadható, amennyiben érvényes és benne szerepel az elhunyt lakcíme)
 • személyi igazolvány hiányában érvényes útlevél és lakcímkártya.
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata, amennyiben házas volt úgy a házassági anyakönyvi kivonata, illetve, ha özvegy volt úgy az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata.

Amennyiben minden adat és irat az anyakönyvvezető rendelkezésére áll úgy az anyakönyvvezető a halotti anyakönyvi kivonatot a bejelentőnek azonnal kiadja.

Az eljárás illetékmentes.

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login