2014. január 1. napjától érvényes díjak

 

 

2014. január 1. napjától érvényes díjak

(személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak, gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított intézményi térítési díjak, közterület használati díjak, magánszemélyek kommunális adója, önkormányzati lakások bérleti díja, telekadó, temetkezési díjak, hulladékszállítással kapcsolatos díjak, víz- és csatornadíjak)

 

A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértéke:

Étkeztetés: 468,50 Ft+áfa/nap, de annak havi összege nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő 1993. évi III. törvény (Szt.) 116§. (1) bekezdése alapján számított jövedelemének 30%-át.

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke:

a) óvodai ellátás (3x étkezés)

385,80 Ft+áfa/nap

b) általános iskolai ellátás

       ba) felső tagozatos ebéd (1x étkezés)

         bb) alsó tagozatos ebéd (1x étkezés)       

                     bc) alsó tagozatos ellátás (3x étkezés)

 

322,80 Ft+áfa/nap

279,50 Ft+áfa/nap

444,80 Ft+áfa/nap

 

Közterületi használati díjak mértéke

1.

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető) ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám) cég- és címtábla

284 Ft/m2/hó

2.

Árusító pavilon, árusító asztal, büfé, élelmiszert árusító létesítmény

(büfékocsi, gurulókocsi):

a) állandó jelleggel

b) alkalmi jelleggel

 

 

398 Ft/m2/hó

230 Ft/m2/nap

3.

Az egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely

11.378 Ft/év

4.

Teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatványainak elhelyezése gépjárművenként, vontatványonként

11.378 Ft/év

5.

Önálló hirdető berendezés

1.136 Ft/m2/hó

6.

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék, (új lakásépítésnél, épület javításnál) A település központjában ömlesztett anyag tárolása tilos!

126 Ft/m2/nap

 

7.

Egyéb építési munkánál, gépfelállításnál

126 Ft/m2/nap

 

8.

Építési törmelék, sitt tárolása

126 Ft/m2/nap

 

9.

Építési anyag tároló konténer (munkaszüneti és pihenő napon a díjtétel ötszöröse)

109 Ft/m2/nap

 

10.

Villamosberendezés, trafó

186 Ft/m2/hó

 

11.

Hírközlő antenna

186 Ft/m2/hó

 

12.

Idényjellegű, alkalmi és mozgó árusítás (dinnye, zöldség-gyümölcs, fenyőfa, ajándék, újság, stb.)

186 Ft/m2/nap

 

13.

Vendéglátóipari előkert üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése, árukihordás

a) május 1. - szeptember 30. között

b) október 1. - április 30. között

 

 

186 Ft/m2/nap

93 Ft/m2/nap

14.

Mutatványos tevékenység (céllövölde, hinta, cirkusz, stb.)

a) üzemeltetési napokon

b) várakozási napokon

 

568 Ft/m2/nap

284 Ft/m2/nap

15.

Piaci árusítás (asztalonként helyfoglalás)

186 Ft/asztal/nap

16.

Nyomvonal jellegű kommunális beruházás esetén

148 Ft/m2/nap+áfa

Magánszemélyek kommunális adója

Az adó évi mértéke a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 31/2002. (II. 15.) Kt. rendelet (Alaprendelet) 2. § a) pontjában meghatározott adótárgyanként, illetőleg a 2. § c) pontjában meghatározott lakásbérleti jogviszonyonként egységesen 20.800 Ft.

 

 

Önkormányzati bérlakások bérleti díja

A munkaviszonyhoz kötött szolgálati jellegű lakás:

- összkomfortos lakás: 495 Ft/m2/hó

 

Telekadó

Az adó évi mértéke

Az 1. számú övezetben:

110 Ft/m2

A 2. számú övezetben:

22 Ft/m2

A 3. számú övezetben:

66 Ft/m2

A 4. számú övezetben:

12 Ft/m2

Övezeti besorolás:

a)  I. sz. övezet:

a1.31-es főút – Hármashegy utca és Pécel város közigazgatási határa közötti terület

a2.31-es főút –Mendel Károly utca – Babits Mihály utca –Fehérvári utca – Öregszőlő utca

a3.Kopaszhegy szabályozási terület.

a4.Homoki-Zsellér dűlő

b)  II. sz. övezet:

b1.Öregszőlő u. – Fehérvári u. - Babits M. u –Mendel K. u. – Sallai u. – Fő u. – Wodiáner u. – Sugár u. – Nap – Ecser közigazgatási határa - Kopaszhegy szabályzási terület határa.

b2.Vasúton túli terület a patak és a közigazgatási határ között;

b3.Liszt F. u. páratlan oldal – Árpád vezér u. páratlan oldal – vasút;

c)  III. sz. övezet

A (2) bekezdés a)-b) pontjai alá nem tartozó belterületi telkek.

d)  IV. sz. övezet:

Külterületi telkek.

Temetkezési díjak:

Az egyszeri megváltás

 

időtartama

díja

a) kriptásított sírhely vagy kripta

két személyes

minden további férőhely után

60 év

 

60.000 Ft

30.000 Ft

b) egyes sírhely

25 év

15.000,- Ft

c) kettes sírhely

25 év

25.000,- Ft

d) urnasírhely

minden további (de maximum 4 db) urna,

illetve 1 db urnakoporsó elhelyezése

esetén (megváltási időn belül)–

10 év

10.000,- Ft

 

 

9.000,- Ft

e) urnafülke (kolumbárium)

egy személyes

két személyes

minden további urna elhelyezés esetén

10 év

 

25.000,- Ft

35.000,- Ft

9.000,- Ft

f) urnás rátemetés (urnánként)

(A rátemetések számának lehetősége

külön szabályozott, az elhelyezési mód és

a sírhely adottságainak függvényében.)

10 év

9.000,- Ft

Az üzemeltető a b)–f) pontok szerinti temetkezési helyek kétszeres időtartamra

történő megváltását is engedélyezheti.

A temettetőknek a ravatalozó használatáért ravatalozó használati díjat, a temető üzemeltetője által biztosított egyéb infrastruktúra és közművek igénybevételéért (a temető területére történő gépkocsibehajtás és díjmentes parkolás, temetés alkalmával a technikai feltételek biztosítása, korlátozás nélküli vízhasználat, terület-takarítási, hulladékelszállítási és egyéb temetőrendezési, fejlesztési költségek) egyszeri temetőhasználati díjat kell fizetni az alábbiak szerint:

a) tárolási díj (naponként):

- 1 napi tárolás 3.000,- Ft

- minden további nap után 2.000,- Ft

b) egyszeri temetőhasználati díj (temetésenként): 21.000,- Ft

Az a)–b) pontokban megállapított díjak az általános forgalmi adót

tartalmazzák.

A sírbolt, síremlék (sírkő) állításához és felújításához, valamint – a 15. §-ban felsoroltakon kívüli – egyéb munkálatokhoz az üzemeltető előzetes engedélye szükséges. Be kell jelenteni továbbá ezen munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát. A sírbolt, síremlék (sírkő) létesítési és felújítási munkálataihoz igénybe vett terület után területhasználati díjat kell fizetni az alábbiak szerint:

a) Sírkő, síremlék állítási munkákhoz használt terület díja:

urna sírhely: 7.000,- Ft

egyes sírhely 9.000,- Ft

kettes sírhely 15.000,- Ft

b) Sírkő, síremlék felújítási munkákhoz használt terület díja: 5.000, -Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

 

A hulladékszállítással kapcsolatos díjak (2014. január 1-jétől érvényes díjak. A díjak már tartalmazzák a rezsidíj csökkentés által meghatározott %-ot)

110 literes hulladékgyűjtő                      2.354 Ft

60 literes hulladékgyűjtő                         1.177 Ft

110+60 literes   hulladékgyűjtő                3.531 Ft

200 literes hulladékgyűjtő                       4.708 Ft

1100 literes konténer                             17.690 Ft

Zsák                                                        370 Ft

 

2013.07.01 óta érvényes vízdíjak és csatornadíjak (ÁFA nélkül)

Vízdíj:  Lakossági:      262,13 Ft
          Közület:        464,38 Ft
          Intézmény:    255,16 Ft

Csatornadíj:  Lakossági:  351,48 Ft
                  Közület:    463,56 Ft (1 m3/nap alatt)
                                 928,77 Ft (1 m3/nap felett)
                  Intézmény: 390,54 Ft
                  Alapdíj:          360 Ft (minden fogyasztóhelyhez)

 

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login