MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐVEL VÁRJUK A NÉPSZÁMLÁLÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZÁMLÁLÓBIZTOSOK JELENTKEZÉSÉT

NÉPSZÁMLÁLÁS - 2022

FELHÍVÁS A NÉPSZÁMLÁLÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZÁMLÁLÓBIZTOSOK JELENTKEZÉSÉRE

A Maglódi Polgármesteri Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz.

A számlálóbiztos feladata 2022. október 17. és 2022. november 20-a között a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, címek pontosítása és esetleges új címek felvétele. A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 130-150 címen kell kérdőívet elektronikus formában kitöltenie.

Díjazás: A díjazás mértéke a számlálóbiztos által a terepen végzett adatgyűjtés alapján lakásonként és személyenként külön jogszabályban meghatározottak szerint változik. A konkrét díjtételeket a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Bővebben: MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐVEL VÁRJUK A NÉPSZÁMLÁLÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZÁMLÁLÓBIZTOSOK...

Vigyázat, csalók!

Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy városunkban ismét megjelentek a csalók.

Ezúttal csatornázási szakembereknek adják ki magukat, és csöngetnek be lakóházakhoz, hogy dugulás megelőzésére vállalkozva, gyors, és valójában apróbb, szükségtelen munkát végezzenek el, nagyon rövid idő alatt, irreálisan magas összeget elkérve mindezért.

Kérjük a lakosságot, hogy legyenek elővigyázatosak!

Elmarad a vérvétel augusztus 23-án és 25-én

Tájékoztatjuk a tisztelt Betegeket, hogy

2022. augusztus 23-án kedden, és

augusztus 25-én csütörtökön

a vérvétel elmarad. 

Megértésüket köszönjük!

Lakossági tájékoztatás

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Maglód központjában, 2022. augusztus 10-én szerda reggel 07.00 órától 16.00 óráig lezárásra kerülnek a következő parkolók:

Fő utcai parkolók a templom oldalában az iskolától a plébániáig

Magház előtti parkolók

Az üzletház mögötti parkoló (kivéve vállalkozóké)

A Polgármesteri Hivatal épületének Sallai utcai oldala

Tájékoztatjuk a Tisztelt Közlekedőket, hogy Barotai Péter Endre érdemes esperest, püspöki tanácsost, plébánost 2022. augusztus 10-én 17.00 órától kísérjük utolsó útjára a maglódi katolikus temetőbe a Fő utca - Wodiáner utca – Sugár út – Ecseri utca útvonalon, félpályás útlezárás mellett.

Kérjük Önöket, a torlódások elkerülése érdekében válasszanak alternatív útvonalat.

Köszönjük a megértésüket!

Figyelem, rövidített ügyfélfogadás

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Vecsési Járási Hivatal kirendeltsége 2022. augusztus 10-én szerdán  8.00-12.00 és 13.00-15.00 óra között tart ügyfélfogadást.  

Megértésüket köszönjük!

 

Dr. Márton Éva 2022.08.01.-2022.08.05-ig és 2022.08.22-2022.08.26-ig szabadságon lesz

Dr. Márton Éva tájékoztatja a tisztelt Betegeket, hogy 2022.08.01.-2022.08.05-ig és 2022.08.22-2022.08.26-ig évi szabadság miatt csak sürgős ellátás és helyettesítés lesz.

A rendszeresen szedett gyógyszereiket, valamint gondozási leleteiket ezen kívüli időszakban, ne helyettesítés alatt kérjék és mutassák be. 

Gyászjelentés - Barotai Péter Endre

 „Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!” (Mt 5,16)  

   

                        A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk,

BAROTAI PÉTER ENDRE

érdemes esperes, püspöki tanácsos, plébános 2022. július 29-én, életének 87., papságának 64. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2022. augusztus 10-én, 16 órakor mutatjuk be a

maglódi Rózsafüzér Királynője templomban, ahonnan gyalogosan kisérjük utolsó útjára és a helyi katolikus temetőbenhelyezzük örök nyugalomra.

Paptestvérünk 1936 február 2-án született Kispesten. 1959 június 21-én Vácon szentelték pappá. Káplán: Kispest-Munkástelepen (Wekerletelep) 1959, Lajosmizsén 1959–1962. Expositus káplán Kígyóspusztán 1962 –1964. Káplán: Tóalmáson 1964, Szentes-Jézus Szíve Plébánián 1964–1966.

Plébános: Táborfalván 1966–1970. Kisegítő lelkész: Kecskeméten 1970–1972. Káplán: Hódmezővásárhelyen a Szent István Plébánián 1972–1973. Plébános: Szelevényben 1973–1974, Nógrádsápon 1974–1977, Lakiteleken 1977–1979, Heréden 1979–1988, Lőrinciben 1988–1993, Mendén 1993–1994, Gyömrőn 1994–1995, Szolnok-Belvárosban 1994–1999. Plébániai kormányzó Tápiósápon 2000–2007, Ecseren 2007–2018. Oldallagosan plébános: Heréd 2006, Héhalom 2010, Palotás 2010. Plébános Maglódon 1999–2022. Püspöki tanácsos 1989, kállói megbízott kerületi esperes 1990, az Ecsegi kerület esperese 1992, Szolnok kerületi esperese 1994–1999.

A Wekerle-telepi népes tisztviselő-családból három fivér vállalta a papi hivatást. Urbán bátyja ferences szerzetes lett, Imre bátyjával együtt a Váci Egyházmegyében kezdték szolgálatukat. Mindhárman halálukig hűséges és állhatatos szolgái voltak Krisztus Urunknak. Életük középpontjában a lelkipásztorkodás állt. Eredményes munkájuk miatt nem voltak kedvesek az 1989 előtti állami hatóságok előtt. Barotai Imrét az 1961-es házkutatás is érintette, Endrét a megyei pártahatalom egy ideig kitiltotta a maga területéről. De bárhová helyezték hosszú élete során, engedelmesen és találékonyan, bátran művelte az Úr szőlőjét. Mindegyik szolgálati helyén maradandó nyomot hagyott maga után, továbbélő közösségek építésében és az egyházközség anyagi javainak gyarapításában egyaránt. Mindig a lényegről beszélt. Így is élt: puritán módon, egyszerűen, derűsen, dolgosan. Születési és papi évfordulóin volt hívei – barátai – messze vidékekről is eljöttek őt köszönteni. Maglódi plébánossága során például a templom felújítása és eredeti terv szerinti tornya készült el az ő kezdeményezése, tevékeny szervező munkája nyomán. Példájával vonzó, tartásával követésre indító, világító egyéniség volt.

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az atyai ház örömében!

R.I.P.

Barotai Péter Endrét a Váci Egyházmegye, a Maglódi Katolikus Egyházközség és Maglód Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.

 

Megérkeztek Maglódra a szelektív hulladékgyűjtő edények

Kedves Maglódiak!

Megérkeztek Maglódra a KEHOP pályázaton nyert szelektív hulladékgyűjtő edények.

A gyűjtőedények kiosztása előreláthatólag augusztus hónapban kezdődhet el.

Családonként (lakásonként, portánként) egy darab vehető át.

Átvenni azonban csak azok a személyek tudják, akiknek érvényes szerződésük van a DTKH Kft-vel. Segítség képpen más is átveheti a gyűjtőedényt, de annak meghatalmazással kell rendelkeznie attól, akinek a nevében átveszi. Ez a meghatalmazás letölthető a DTKH honlapjáról.

Más településeken, a kiosztás során, sok esetben problémaként merült fel az, hogy ingatlan vásárlás, illetve a tulajdonos elhalálozása esetén nem lett átírva az új tulajdonos nevére a szemétszállítási szerződés, noha a szállítási díj minden esetben fizetve volt. Ezekben az esetekben nem adható át a hulladék gyűjtő edény, szükséges minden esetben az érvényes aláírt vagy átírt szerződés.

A szerződéskötés, vagy módosítás lehetséges a DTKH maglódi ügyfélszolgálati irodájában (Maglód Project kft, Maglód Fő út 12.) minden páros héten hétfőn, vagy a DTKH ceglédi központi ügyfélszolgálatán. Új szerződéskötés vagy bérleti szerződés esetén szükséges az adásvételi/bérleti szerződés és tulajdoni lap, valamint személyi okmányok. Elhalálozás esetén halotti anyakönyvi kivonat, hagyatéki végzés, tulajdoni lap és személyi okmányok.

Érdeklődni lehet továbbá a dtkh.hu/ugyfelszolgalat honlapján.

Kérem a gyűjtőedény átvétele előtt nézzék meg szerződéseiket.

                                                                      

Kérges László alpolgármester

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login