Az összefogás ereje berzétei testvéreinknél

 

 Berzéte Maglód testvértelepülése. Nincs róla szerződés. Nem kell papír. Erősebb annál a test, a vér. A szív, a lélek. Erősebb az a kötelék, amely Mudi Róbert református lelkész személyén keresztül összeköti az ottani, felvidéki magyarokat az itteni magyarokkal, maglódiakkal.

Évtizedes már az a különösebb megfejtésre nem igazán szoruló titok, amely révén a tiszteletes úrral a berzéteiek eljönnek hol a Kárpátaljai Magyarok Találkozójára, hol a református gyülekezet 100 éves évfordulójára vagy éppen temetésre, ha az „élet” úgy hozza. A maglódiak sem restek, amikor például a berzétei árvaház kerül szóba. Szeptember első hétvégéjén lett volna az avatás, és a hívó szóra ripsz-ropsz megtelt egy panorámás busz az önkormányzat, a Polgári Kör, a Nők Klubja, az Erdélyi Kör és a református gyülekezet tagjaival. Szombat reggel 6-kor gördült ki a jármű a Petőfi-szobor elől, és 9.30-kor már a berzétei Máriássy téren fékezett, a pompás, ám szellemjárta kinézetű barokk kastély előtt. A köztünk lévő majd 220 (légvonalban alig 170) km távolságnak tán roppant csekély, de van olyan fontosabb „mérce”, amely szerint szinte áthidalhatatlan a messzeség az anyaországi határtól alig odébb fekvő ősi település nehézségei és a hazai gondok között.

Bővebben: Az összefogás ereje berzétei testvéreinknél

Szeptember 1-jétől változik a behajtási engedélyekről szóló rendelet

 

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2016. (VI.27.) önkormányzati rendeletével megalkotta 'a település korlátozással terhelt helyi közútjaira és egyéb övezeteibe történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról’ szóló új rendeletét.

A 14/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2016. szeptember 1-jétől hatályos.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Maglód Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló 8/2007. (III.30.) Kt. rendelete.

Maglód város területére történő behajtás engedélyezésének menete az alábbiak szerint változik:

Bővebben: Szeptember 1-jétől változik a behajtási engedélyekről szóló rendelet

Érettségi Maglódon

Maglódon is lehetséges esti gimnáziumi keretek között érettségit szerezni.

A 20 éves Budakalász Gimnázium 20 tagintézményében az előző tanévben 3728 fő iratkozott be, közülük mintegy 120-an tanultak Maglódon (3,2%). Az oktatás a központi iskola Fő utca 1. szám alatti épületében zajlik keddenként és csütörtökönként 15–20 óra között. Ugyanitt lehet idén is beiratkozni augusztus 23-tól 31-ig, hétköznap 17 órától 19-ig. A tagozatvezető Széles Tamás(30/515-43-52).

Bővebben: Érettségi Maglódon

Maglód Város 2016. évi kitüntetettjei

Maglód Város Önkormányzata a Maglódért Emlékéremmel köszöni meg Deáky Zitának kulturális értékeink megőrzését elősegítő, kiemelkedő és önzetlen tevékenységét.

Deáky Zita 1955-ben született Nagyatádon. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar–néprajz szakán 1984-ben fejezte be. Etnográfusi szakdolgozata évtizedekre kijelölte kutatói pályájának ívét: az anyaság, a kisgyermekgondozás témáját kezdte feldolgozni. Ehhez kapcsolódva az Orvostörténeti Könyvtár és Levéltárban a későbbi miniszterelnök, Antall József biztatására orvostörténeti források bevonásával alapozta meg több tudományterületet is feldolgozó szemléletű munkásságát, pl. a bábaság történeti-néprajzi feldolgozásával. Míg a Kertészeti és Élelmiszertudományi Egyetem Társadalomtudományi Tanszékéről, aztán a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karáról végre 2013-ban átkerülhetett az ELTE-re,  falukutató táborokat, konferenciákat szervezett, elmélyedt a romológiában, és a Néprajzi Intézetben is elismerték tevékenységét, kiadványsorozatot szerkesztett, egyetemi doktori disszertációt készített, PhD-fokozatot szerzett és habilitált is.

Bővebben: Maglód Város 2016. évi kitüntetettjei

Augusztus 20.-i városi ünnepség

 Az augusztus 20-i városi ünnepségen Tabányi Pál mondott ünnepi beszédet a MagHázban. A magyar államiság 1016 éves múltjának tanulsága, hogy szent kötelességünk megvédeni István király örökségét, legnagyobb alkotását, amely keretet adott a magyarság nemzetté kovácsolódásának, mondta a polgármester. Idézte István király intelmeit is, amelyek közül máig időszerű például az „a fiak kövessék az elődöket” útmutatás.

Bővebben: Augusztus 20.-i városi ünnepség

Fogjunk össze a gördeszka pályáért!

Szilágyi László, kisfiával gyakran lejár a Nagyhídon túli BMX és gördeszka pályára. Sajnos nem mindenki a sport, az edzés kedvéért jön ide, hanem akad aki azért, hogy graffitivel „megjelölje” a területet. A lakosságnak nem tetszik ez a vandalizmus, de tenni ellene nagyon nehéz.

Szilágyi úr, kisfia és a pályát rendeltetésszerűen használó gyerekek elhatározták, hogy közösen megtisztítják a pályát a graffitisek kézlenyomataitól. Ebben támogatja kezdeményezésüket a NETT festékbolt, aki a graffiti lemosó folyadékot biztosítja a társaságnak és Maglód Város Önkormányzata, aki a Tefü Kft. segítségét biztosítja a munkához.

Szilágyi László és Maglód Város Önkormányzata a gördeszka pályát elcsúfító, NAGY FALFIRKA LEMOSÓ AKCIÓt augusztus 26.-án, péntek 15.00 órára hirdeti meg és szeretettel várja a szorgos és segítő Maglódi embereket.

Óvjuk, védjük és tisztítsuk meg együtt a Városunkat. 

Hirdetmény- földtulajdonosi gyülésről

Földtulajdonosi gyűlést hívnak össze jelen hirdetmény alulírottai, mint a Pest Megyei Kormányhivatal vadászati hatóság jogerős határozattal megállapított 13-573850-307 kódszámú 8241 ha vadászterület határvonalára vonatkozóan – mely terület térképi megjelölése jelen hirdetmény melléklete – az összes földtulajdonosnak a tulajdoni hányada arányában számított legalább 1/5-eként, mint földtulajdonnal, illetve a földtulajdonosok meghatalmazásával rendelkezők.

A földtulajdonosi gyűlés helye és időpontja: 2230 Gyömrő, 0141/2. hrsz, Vadászház, 2016. szeptember 27., 19.00 óra

A hirdetmény, valamint a 13-573850-307 kódszámú vadászterület 2017-2037 közötti időszakra érvényes határai az alábbi linken megtekinthetőek:

Hirdetmény - földtulajdonosi gyűlésről

A 13-573850-307 kódszámú vadászterület térképe

 

Hivatalosan is átadták az EKK Eagle Industry Hungary Kft.-t

 

 

  „Sas képében megérkezett az első fecske ide a 31-es főút melletti fejlesztési területre.” – mondta Tabányi Pál polgármester június 29-én az Eagle Industry Hungary Kft. avató ünnepségén. 

 A német-japán cég 2011-től működött Pécelen, márciustól pedig Maglódra tette át magyarországi gyárát, mert a fejlesztéseit már nem tudta Pécelen megvalósítani.  A megközelítőleg 8000 m2-es új, maglódi telephelyen működő modern üzem jelenlegi munkatársainak létszáma, mintegy 93 fő. A Pécelről átköltözött cég, dolgozóit is hozta magával, de vannak maglódi munkatársaik is.  Fő profiljuk a benzin üzemanyagú személyautókban használt szelepek gyártása. 14 világmárka autóiba építik be az itt gyártott alkatrészeket.

Polgármester úr elmondta, hogy a 4.-5. legnagyobb adóbevételt produkálja majd a cég a maglódi vállalkozások között és ez egy mérföldkő a település történetében, ugyanis az elmúlt időszakban csak kereskedelmi egységek létesültek a városban, az EKK Eagle Industry Hungary Kft. az első komolyabb ipari fejlesztés Maglódon.

Azonban sokat kell még fejlődni, hogy a város saját bevételekből fenn tudja magát tartani. A további településfejlesztést segíti a május 4-étől hatályos HÉSZ, melyben a 31-es főút melletti terület ipari területté lett minősítve, lehetőséget adva más vállalkozásoknak is maglódi letelepedésre. 

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login