TÁJÉKOZTATÓ a közterületre kivezetett csapadékvizekkel kapcsolatos helyi szabályozásról

 

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete április ülésén módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletét, miszerint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki ingatlanáról a csapadékvizet önkormányzati vagy közútkezelői hozzájárulás nélkül -az utcai járdaszint alatti, zártszelvényű vezetékben történő nyílt vízelvezető vagy szikkasztó árokba történő kivezetés kivételével- közterületre vezeti.

 

A szabályozásra azért volt szükség, mert Maglód egyre több pontján szembesültünk azzal a problémával, hogy egyes ingatlantulajdonosok közterületre vezetik ki az ingatlanukon keletkezett csapadékvizet. A különféle kivezetések egy része balesetveszélyes, más részük meg településképi szempontból elfogadhatatlan, és összeségében mind a közterületi nyílt csatornákat és szikkasztó árkokat terhelik, amik egy nagyobb zivatar esetén már a közterületen összegyűlt csapadékvizet sem tudják kezelni, nemhogy még az ingatlanokról kiáramló vizeket is. Maglód egyes részei jobban, más részei kevésbé érintettek a probléma kapcsán, önkormányzatunk folyamatosan próbál a helyzeten javítani.

A felsőbb szintű jogszabályok hozzájáruláshoz kötik a csapadékvíz kivezetését magánterületről. Ilyen hozzájárulást azonban csak nagyon kevesen kértek tőlünk az elmúlt években, viszont megszaporodtak például a kerítés felett kivezetett csatornák, amik azon túl, hogy településképileg elfogadhatatlanok, még balesetveszélyesek is.

Tudjuk, hogy vannak olyan ingatlanok, melyekről a csapadékvíz több éve, akár évtizedek óta a járdaszint alatti zártszelvényű vezetékben a nyílt vízelvezető csatornába, szikkasztó árokba áramlik, esetükben az önkormányzat kivételt tett, és így ezekre az esetekre nem vonatkozik a szabályozás. Azonban minden más esetben a közterületre önkormányzati hozzájárulás nélkül – különösen a járdára vagy kerítés felett, balesetveszélyesen történő – csapadékvíz kivezetése szabályellenes, és ezekben az esetekben az ingatlantulajdonosra 2023. augusztusától kiszabható közigazgatási bírság legmagasabb összege természetes személy esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forint lesz.

 

A rendelet hatályba lépését 2023. augusztus elsejében jelöltük meg, hogy az ingatlantulajdonosok­nak kellő idő álljon rendelkezésre a felkészülésre, valamint az esetlegesen szükséges átalakításokhoz. A hivatal szabálytalan megoldások észlelése esetén augusztustól első körben figyelmeztet, és csak a felszólításban megadott határidő eredménytelen leteltét követően bírságol.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy minden újabb kivezető, csatorna építéshez önkormányzati hozzájárulás szükséges, ahogy egy közterületi burkolt felület, például járda megbontásához is. Amennyiben az Önök ingatlanán a csapadékvíz szikkasztása, gyűjtése nem megoldható, és az jelenleg az augusztustól tilalmas módon közterületre kerül, úgy kérem a lehetséges műszaki megoldásról Telek Tamás műszaki ügyintézővel egyeztessen ügyfélfogadási időben.

Mindannyiunk érdeke, hogy Maglód szépüljön, megőrizze élhető kertvárosi jellegét, ezért is szükséges, hogy a településképet rontó, balesetveszélyes és szabálytalan lakossági gyakorlatokat megváltoztassuk. Javaslom minden kerttulajdonosnak, hogy a csapadékvizet igyekezzen a telkén belül tartani, akár a talajban, akár hordóban vagy tartályban, mert a víz nagy kincs már most is, és a megváltozott klímakörnyezetben ez majd fokozottan igaz lesz.

Maglód, 2023. május 15.

dr. Takács Béla sk.

aljegyző

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login