Megérkeztek Maglódra a szelektív hulladékgyűjtő edények

Kedves Maglódiak!

Megérkeztek Maglódra a KEHOP pályázaton nyert szelektív hulladékgyűjtő edények.

A gyűjtőedények kiosztása előreláthatólag augusztus hónapban kezdődhet el.

Családonként (lakásonként, portánként) egy darab vehető át.

Átvenni azonban csak azok a személyek tudják, akiknek érvényes szerződésük van a DTKH Kft-vel. Segítség képpen más is átveheti a gyűjtőedényt, de annak meghatalmazással kell rendelkeznie attól, akinek a nevében átveszi. Ez a meghatalmazás letölthető a DTKH honlapjáról.

Más településeken, a kiosztás során, sok esetben problémaként merült fel az, hogy ingatlan vásárlás, illetve a tulajdonos elhalálozása esetén nem lett átírva az új tulajdonos nevére a szemétszállítási szerződés, noha a szállítási díj minden esetben fizetve volt. Ezekben az esetekben nem adható át a hulladék gyűjtő edény, szükséges minden esetben az érvényes aláírt vagy átírt szerződés.

A szerződéskötés, vagy módosítás lehetséges a DTKH maglódi ügyfélszolgálati irodájában (Maglód Project kft, Maglód Fő út 12.) minden páros héten hétfőn, vagy a DTKH ceglédi központi ügyfélszolgálatán. Új szerződéskötés vagy bérleti szerződés esetén szükséges az adásvételi/bérleti szerződés és tulajdoni lap, valamint személyi okmányok. Elhalálozás esetén halotti anyakönyvi kivonat, hagyatéki végzés, tulajdoni lap és személyi okmányok.

Érdeklődni lehet továbbá a dtkh.hu/ugyfelszolgalat honlapján.

Kérem a gyűjtőedény átvétele előtt nézzék meg szerződéseiket.

                                                                      

Kérges László alpolgármester

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login