FELHÍVÁS HÓ- ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSRE

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ingatlanjaikhoz tartozó járdákat tisztítsák meg a hótól és síkosság mentesítsék a gyalogos balesetek elkerülése érdekében. Kérjük minden magánház, társasház, üzlethelyiség tulajdonosát, bérlőjét, használóját, valamint az intézményvezetőket, hogy intézkedjenek arra vonatkozóan, hogy a saját ingatlanjaik előtti járdaszakasz legalább 1 méter széles sávban hó- és jégmentes legyen.

A hó- és síkosság-mentesítés elmulasztásából eredő balesetekért a takarítást elmulasztó ingatlantulajdonos, bérlő, vagy használó tartozik teljes felelősséggel.

 

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.16.) önkormányzatának rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről az alábbiakat írja elő:

Egyes, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

6. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

b) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosságmentesítéséről) nem gondoskodik;

f) a járdáról letakarított havat a gyalogos-, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le;

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási bírság legmagasabb összege százötvenezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén helyszíni bírság is kiszabható.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdése alapján:

Belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.

A síkosság-mentesítő anyag és a hó eltakarítását az olyan szakaszokon, ahol a járda mellett füves, fás, virágosított zöldfelület található fokozott figyelemmel kérjük elvégezni a zöldkár elkerülése érdekében!

A gépjármű tulajdonosok figyelmét felhívnám, hogy a mellékutcákban való parkolás esetén ügyeljenek arra, hogy a síkosságmentesítést -és a hóeltakarítást végző járművek akadálymentesen tudjanak közlekedni, gépjárművükkel ne akadályozzák a munkálatokat.

Kérjük szíves együttműködésüket és a vonatkozó előírások betartását!
Köszönettel:
Gerencsér József
közterület-felügyelő

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login