Kárpát-medencei Magyar Találkozó

Apáink nyomdokain – Kárpát-medencei Magyarok Találkozója, bekerült a helyi és a megyei értéktárba

2016-ban 10. alkalommal került sor az Apáink nyomdokain – Kárpát-medencei Magyarok Találkozójára a Maglódi Polgári Kör kezdeményezésére és a város önkormányzatának támogatásával.

A hagyományossá vált, 3 napos gasztro-kulturális eseménysorozat igazi célja a trianoni békediktátum nyomán szétszakadt magyar nemzet összetartozásának erősítése, tradicionális értékeinek ápolása, a határon belüli és kívüli települések együttműködésének elősegítése, egymás kölcsönös megismerése. Hagyománnyá vált az is, hogy a testvértalálkozón, egy-egy nehéz sorsú csoport, személy vagy térség különös figyelmet kap. Így kerültek a rendezvény fókuszába a meghurcolt „temerini fiúk”, az állampolgárságától megfosztott Tamás Ilonka néni, vagy a háború sújtotta Kárpátaljáról érkezett magyarok. Tavaly Kárpátalja jutott adományhoz, idén a pusztinai Magyar Ház felépítéséhez járult hozzá a találkozó.

A rendezvény ugyanakkor nem mellőzi sem a gasztrokulturális, sem a kulturális értékőrzést: a saját disznótoros hagyományaink mellett kifejezetten kérjük vendégeink saját tradícióinak bemutatását. Így aztán egyszerre egy időben lehet az ide látogatóknak rálátásuk, hogyan készül pl. a doroszlói hájas, a pusztinai töltött káposzta vagy a maglódi pecsenyka stb. Míg Maglódot hagyományosan legtöbbször a Kacamajka Városi Néptáncegyüttes képviseli legszínvonalasabban, addig fellépett már nálunk a várdaróci együttes, a Kákvirág néptáncegyüttes, a berzétei népdalkör.

A jubileumi találkozó vendégeként és fővédnökeként Tőkés László püspök, európai parlamenti képviselő a 2016. február 13-i műsoros gálaesten vett részt és beszédet tartott, ahol őszinte elismerését fejezte ki a hagyományteremtő polgári közösség iránt, mely határtalan, nemzeti összetartozásunkat építő kezdeményezésével, évekkel megelőzte a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény 2010-es elfogadását.

A találkozó az egész város összefogását és munkáját igényli és élvezi. Míg a civil szervezetek és intézmények képviselői, különösen a Polgári Kör, a Nők Klubja, a Nyugdíjasok Klubja, az Erdélyi Kör, a Kacamajka táncegyesület tagjai és a Roszicska Hagyományőrző Egyesület, illetve az önkormányzat, a Maglód Projekt, a Tefü és a MagHáz munkatársai a programszervezésből és a vendéglátásból veszik ki a részüket, addig a lakosság a vendégek elszállásolásában nyújt segítséget és a közönség soraiban foglalnak helyet.

Idén, az ünnepi műsorban, Nyisztor Ilona vezetésével nagy sikert arattak a csángó magyar pusztinai hagyományőrzők. A fellépő vendégek sorában szerepeltek még a székelyföldi Lövéte fiataljai, az erdélyi Magyarlapádi néptánccsoport.  A felvidéki Hosszúszó műsorát különleges figyelem övezte, mert a zárónapon Maglód testvér-települési kapcsolatra lépett a Gömörhosszúszói községgel. A maglódiakat a Kacamajka Néptáncegyesület és a Vermesy Kamarakórus képviselte. Az említettek mellett idén képviseltette magát a felvidéki Komárom, Kárpátalja, Berzéte, a bácskai Doroszló és a drávaszögi Várdaróc, az muravidéki Lendva, Lövéte, Magyarlapád, Kászonaltíz, Nyikómalomfalva, Tibód, Bonyhád-Börzsöny, Százd, valamint a magyarországi Mátraszentimre.

A szellemi-lelki feltöltődést biztosítják az ökumenikus istentiszteletek: határon túli magyar lelkészek szolgálnak többnyire ilyen alkalmakkor, például Szász Tibor Felsősófalváról vagy Mudi Róbert Berzétéről. Idén, Székely Miklós magyarlapádi református lelkész szolgált.

A találkozó vendégei közül Tőkés Lászlón kívül dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és ifj. dr. Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Fórum szóvivője is írásbeli nyilatkozattal támogatták az Apáink nyomdokain – Kárpát-medencei Magyarok Találkozója felvételét a Pest Megyei Értéktárba is.

 

GALÉRIA

 

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login