2017. 10 éve város Maglód

Ígéreteinkhez híven

Három év telt el a 2014-es önkormányzati választások óta, itt az ideje az összegzésnek, a visszatekintésnek és a még előttünk álló bő két év célkitűzései előkészítésének. A Maglódi Polgári Kör és a FIDESZ-KDNP jobb oldali választási szövetsége három fő vállalást fogalmazott meg a kampány során, új óvoda, bölcsőde, és új iskola építésére tettünk ígéretet.

A maglódi polgárok akaratából neki láthattunk a nagyszabású ígéretek megvalósításának, melyben teljes értékű partnereink a más színekben politizáló képviselőtársaink is. Az elmúlt időszakban pályázatok sorozatát készítettük el, melyek nélkül csak az üres szólamok maradtak volna utánunk. Az eredményességhez a jó pályázatokon kívül azonban támogató szövetségesekre is szükség van. Gyümölcsöző együttműködést tudtunk kialakítani többek között körzetünk országgyűlési képviselőjével és a monori tankerület vezetőjével.

2015-ben pályázati pénzből megépült városunk harmadik óvodája a klenovai városrészben. A beruházás révén sikerült megszüntetnünk az óvodai férőhelyhiányt településünkön. A tavalyi évben két pályázat előkészítésén dolgoztunk, mindkettőn eredményesen. 249.000.- Ft pályázati támogatásból megújult a nyaralói iskola épületegyüttese és a központi iskola régi szárnya, amelynek teljes megfiatalítása a  jövő évi tetőhéjazat cserével fejeződik be.

Nagy sikerként könyveljük el, hogy bölcsőde építési pályázatunk is támogatást nyert, így az év végén kiírásra került a kivitelezés közbeszerzési eljárása, melynek lezárását követően a jövő év elején megkezdődik az építkezés is a Szivárvány Óvoda melletti telken. A beruházás várható befejezésére a jövő év végén kerül sor.

Az idén plusz vállalásként elkészítettük negyedik pályázatunkat, melyből új egészségügyi komplexumot szeretnénk megvalósítani a központban. Terveink szerint a pályázatból megvalósuló új épület fogadná be felnőtt háziorvosainkat és fogorvosainkat, a Rákóczi utcai épületben pedig bővítenénk a védőnői szárnyat és a gyermekorvosi részleget.

 

Az év végén megérkezett a régóta várt hír egy kormányhatározat formájában, amelyben  megkaptuk legnagyobb születésnapi ajándékunkat. A magyar kormány 169 millió forintot szavazott meg egy zöldmezős maglódi iskola építésének előkészítésére. A tíz tantermes komplett iskolaépület becsült beruházási költsége meghaladja a két milliárd forintot. Az összeg már-már súrolja a kormányzat modern városok program keretében előirányzott támogatásait, melyekből a megyeszékhelyeket és régióközpontokat fejlesztenek. A maglódi iskola kivitelezése . - amely a harmadik, egyben legmerészebb vállalásunk - várhatóan 2019-ben fejeződik be.

A pályázatok mellett a városfejlesztés nélkülözhetetlen forrását képezik az önkormányzat saját bevételei. Nagy öröm számunkra, hogy a helyi gazdasági potenciál évről évre erősödik. Iparűzési bevételeink folyamatosan emelkedő tendenciát mutatnak, melyek tágabb mozgásteret biztosítanak fejlesztési terveink megvalósításához. A főként kereskedelemre és szolgáltatásra épülő helyi gazdaság mellett örvendetes az ipari tevékenység térhódítása is. Számos cég üzletpolitikájának része a társadalmi szerepvállalás is, mely a különböző szervezetek, intézmények támogatása mellett a városszépítésben is tetten érhető. 

Saját fejlesztési bevételeinket szinte teljes mértékben a helyi aszfaltos úthálózat bővítésére fordítjuk. Az elmúlt három évben nyolc utca kapott új aszfalt borítást és több gyenge minőségű burkolt útszakaszt felújítottunk. 2017-re a még burkolatlan utak arányát a teljes úthálózathoz képest 20 %-ra szorítottuk le. Mindösszesen 12 km-nyi út aszfaltozásával vagyunk adósak, melynek megépítéséhez nagy segítséget jelenthet a jövő év elején megnyíló pályázat. Kilenc utca tervezéséről hoztunk döntést, amely lehetővé teszi a következő útépítési pályázaton való indulást.

Az oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi létesítmény hálózat fejlesztése, felújítása, ill. fejlesztésének előkészítése után az önkormányzat figyelme egy sportcélú fejlesztés irányába fordult. Településfejlesztési koncepciónkban már korábban megfogalmaztuk egy maglódi sportcsarnok megépítésének szükségességét. Elérkezettnek látjuk az időt, hogy a megvalósítás érdekében hathatós intézkedéseket tegyünk. A helyi sportegyesülettel együttműködve a társasági adó támogatás lehetőségét kihasználva szeretnénk egy kézilabda pálya méretű több funkciós csarnokot létesíteni a kereskedelmi park területén. Az építési költségek 70%-át vállalkozói támogatás révén kívánjuk előteremteni.

Bátran elmondhatjuk, hogy városunk életének eseménydús és eredményes időszakát hozta el az idei jubileumi esztendő, és minden esélyünk megvan arra, hogy a közeljövőben is további sikereknek örülhessünk. Képviselőtestületünk nevében városunk valamennyi polgárának Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok!

Tabányi Pál, polgármester

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login