Maglód Város Önkormányzat hatályos rendeletei

 

 

 

A Képviselő-testület 2022. december 15-i ülésén elfogadott rendeletei  

 

A Polgármester által megalkotott 2021. május 25-én kihirdetett rendeletek  

 

A Polgármester által megalkotott 2021. május 18-án kihirdetett rendeletek  

 

A Polgármester által megalkotott 2021. április 27-én kihirdetett rendeletek  

 

A Polgármester által megalkotott 2021. április 20-án kihirdetett rendeletek  

 

A Polgármester által megalkotott 2021. április 13-án kihirdetett rendeletek  

 

A Polgármester által megalkotott 2021. március 6-án kihirdetett rendeletek  

 

A Polgármester által megalkotott 2021. március 2-án kihirdetett rendeletek  

 

A Polgármester által megalkotott 2021. február 12-én kihirdetett rendeletek  

 

A Polgármester által megalkotott 2021. február 5-én kihirdetett rendeletek  

 

A Polgármester által megalkotott 2021. január 26-án  kihirdetett rendeletek   

 

A Polgármester által megalkotott 2020. december 22-én  kihirdetett rendeletek   
A Polgármester által megalkotott 2020. december 15-én  kihirdetett rendeletek   
 

 

 

A Polgármester által megalkotott 2020. december 8-án  kihirdetett rendeletek   
 

 

A Polgármester által megalkotott 2020. december 1-jén és december 3-án kihirdetett rendeletek 

(A 35/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet szerint a 19/2020. (XII.1) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel lép hatályba.) fenti rendelet)

 

(A 35/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet alapján a polgármester által megalkotott, 2020. december 1-jén kihirdetett rendeletek közül a következőek NEM LÉPNEK HATÁLYBA:

20/2020. (XII.1.)

21/2020. (XII.1.)

22/2020. (XII.1.)

23/2020. (XII.1.)

24/2020. (XII.1.) )

(A 29/2020. (XII.3.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a

26/2020. (XII.1.) Önk. rend. 1.§-a, valamint a

27/2020.(XII.1.) és a

28/2020. (XII.)

önkormányzati rendeletek

NEM LÉPNEK HATÁLYBA )

 

 

 Maglód Város Önkormányzat rendeletei tematizálva

Témakörök:

1. Általános önkormányzati feladatok   2. Adóügyek, talajterhelési díj
3. Építésügy, településrendezés, helyi értékvédelem   4. Közművelődés, köznevelés, sport, kitüntetések
5. Városüzemeltetés, közterület-felügyelet, kommunális ügyek   6. Szociális ügyek, egészségügy, gyermekvédelem
7. Vagyonügyek   8. Közszolgálat
9. Költségvetési rendeletek    

 


 

 

 

 

1. Általános önkormányzati feladatok

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

20/2007.(X.5.) a mezei őrszolgálatról

8/2016.(IV.25.)

15/2012.(IX.21.) Maglód Város jelképeiről és a névhasználat rendjéről 31/2017. (XII.18.)
8/2014. (V.23.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról -
3/2015. (II.16)

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

 

17/2016.(VIII.22.) 

21/2016.(X.28.)

10/2017.(V.22.) (egyben alaprendelet is)

21/2017.(X.24.)

31/2017. (XII.18.)

17/2018. (XI.26.)

10/2020.(VI.29.)

15/2020.(X.26.)

6/2015. (III.17.)

Maglód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

3/2016.(II.15.)  

28/2016. (XI.21.)

20/2017.(X.24.)

31/2017. (XII.18.)

13/2019. (X.28.)

22/2019. (XII.20.)

33/2020. (XII.15.)

30/2021.(XII.14.)

1/2022.(I.21.)

13/2022. (V.23.)

2/2023. (II.20.)

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről - WORD

 

Vissza a lap tetejére


 

2. Adóügyek, talajterhelési díj

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

2/2002. (II.15.)

a helyi iparűzési adóról

(HATÁLYOS: 2021. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

 

     
3/2002.(II.15.)

a magánszemélyek kommunális adójáról

(HATÁLYOS: 2023. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

 

 

7/2009.(IV.24.)

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

25/2010.(XII.27.)

 

a telekadóról

Melléklet

(HATÁLYOS: 2023. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

 

 

25/2022. (XI.21.)

Az építményadóról

(HATÁLYOS 2023. JANUÁR ELSEJÉTŐLl)

 

Az építményadóról

(HATÁLYOS 2024. JANUÁR MÁSODIKÁTÓL)

 

Vissza a lap tetejére


 

3. Építésügy, településrendezés, helyi értékvédelem

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

4/2016. (III.3.)

Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

(A mellékletek a www.njt.hu oldalról elérhetőek)

5/2017.(III.20.)

1/2018. (I.17.)

 9/2018. (VI.25.)

16/2020.(X.26.)

17/2020.(X.26.)

33/2020. (XII.15.) (mell.)

33/2020. (XII.15.)

4/2021. (II.12.)

9/2021. (IV.27.)

2/2022.(I.21.)

3/2022.(I.21.)  

5/2022.(II.14.)

9/2022. (IV.25.)

10/2022.(IV.25.)

16/2022.(VI.27.)  

19/2022.(VIII.29.)

 9/2019. (V.30.) Változtatási tilalom elrendeléséről   
 10/2019. (VI.24.)

Maglód város településképének védelméről

(1. melléklet)

(2. melléklet)

 

30/2021.(XII.14.)  

15/2022.(VI.27.)

  Építési tárgyú rendeletekkel összefüggő egyéb önkormányzati határozatok  
     

 Önkormányzati határozat száma

Tárgy Módosító határozat
22/2016. (III. 02.)

Maglód Város Településfejlesztési Koncepciója

HATÁLYOS 2016. ÁPRILIS ELSEJÉTŐL

 

-
23/2016. (III.02.)

Maglód Város Településszerkezeti Terve (az alábbi linken érhető el):

Melléklet: (Szerkezeti tervlap )

HATÁLYOS 2022. AUGUSZTUS 25-TŐL 

 

-

 

Vissza a lap tetejére


 

4. Közművelődés, köznevelés, sport, kitüntetések

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

8/1994.(VI.9.) a Díszpolgári cím, a Maglódért Emlékérem, valamint szakmai elismerő díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
6/2011.(IV.1.) A sporttal kapcsolatos részletes feladatokról és kötelezettségekről, valamint a költségvetésből a sportra fordítandó összegről -
18/2022. (VIII.29.) a Maglód Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető fenntartói pótlékról  
33/2022. (XII.19.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról  

Vissza a lap tetejére


 

5. Városüzemeltetés, közterület-felügyelet, kommunális ügyek

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

23/2000. (XII.18.) a középületek és közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
 • 6/2012.(II.29.)
21/2003.(XI.3.) a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról
 • 44/2004.(XII.20.)
 • 28/2005.(XII.19.)
 • 25/2006.(XII.14.)
 • 31/2007.(XII.21.)
 • 20/2008.(XII.19.)
 • 23/2009.(XII.11.)
 • 30/2010.(XII.27.)
 • 29/2011.(XII.19.)
 • 3/2012.(II.29.)
 • 6/2012.(II.29.)
 • 24/2012.(XI.30.)
 • 20/2013.(VIII.26.)
 • 19/2017.(X.24.)
23/2003.(XII.1.)

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság egyes kérdéseiről

 

 • 8/2005.(IV.29.)
 • 14/2005.(VII.1.)
 • 11/2007.(V.25.)
 • 15/2007.(VII.4.)
 • 25/2007.(XI.9.)
 • 10/2008.(V.23.)
 • 6/2009.(IV.24.)
 • 5/2012.(II.29.)
 • 6/2012.(II.29.)
 • 31/2017. (XII.18.)
 • 15/2020.(X.26.)
22/2004.(VI.28.) a közterületen történő szeszesital fogyasztásának korlátozásáról
 • 6/2012.(II.29.) 
35/2004.(XI.29.) a helyi hulladékgazdálkodási tervről

 

6/2006.(III.31.) a járművek elhelyezésének helyi szabályairól 
 • 14/2007.(VII.4.)
 • 7/2008.(IV.4.)
6/2009.(IV.24.) Maglód Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról

 

9/2009.(IV.24.) A Maglódi 17. számú csatorna megnevezésű vízfolyás fenntartásának és kezelésének hozzájárulásáról
 • 2/2010.(I.29.)
18/2010.(VIII.27.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
22/2010.(XI.26.) A sebességcsökkentő küszöbök lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól
 • 30/2013.(XI.25.)
17/2013.(VI.28.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
 • 22/2013.(IX.23.)
15/2014.(XI.19.) a közterület- és városrésznevek, valamint a házszámozás megállapításáról, illetve azok jelöléséről  
12/2016. (VI.27.)

 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

(HATÁLYOS: 2022. JÚLIUS ELSEJÉTŐL)

 

23/2017. (XI.20.)

4/2018. (II.19.)

8/2020.(VI.29.)

14/2021.(IX.20.)

20/2021.(XI.16.)

 

19/2016. (IX.26.)

 

Maglód város területén történő utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról

(HATÁLYOS: 2023. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

 

23/2021.(XI.16.)

32/2022. (XI. 21.)

20/2016.(IX.26.)

 

a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról

  

16/2017. (VIII.21.)

19/2019. (XI.25.)

1/2021. (I.26.)  

15/2021.(IX.20.)

 

10/2017. (V.22.)

 

a közterület használat rendjének helyi szabályozásáról 

(HATÁLYOS: 2023. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

 

25/2017. (XI. 20.)

31/2017. (XII.18.)  

11/2018. (IX.24.)

18/2019. (XI.25.)

12/2020.(VIII.28.)

1/2021. (I.26.)

22/2021.(XI.16.)

30/2022. (XI. 21.)

 

6/2022. (III.28.)

az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

 

 

Vissza a lap tetejére


 

6. Szociális ügyek, egészségügy, gyermekvédelem

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

2/2015.(II.16.)

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról

 

25/2012. (XII.27.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
2/2016. (II. 15.)

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

1. melléklet

1a. melléklet

(HATÁLYOS: 2023. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

 

4/2020. (VI.5.) Az egészségügyi alapellátás biztosítását segítő támogatásról  

Vissza a lap tetejére


 

7. Vagyonügyek

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

28/2004.(VIII.30.)

 

önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

1.melléklet

(HATÁLYOS: 2023. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

 

11/2012.(VI.1.) az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Vissza a lap tetejére


 

8. Közszolgálat

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

15/2015. (XI.23.)

 

hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

(HATÁLYOS: 2023. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

  

15/2011.(VI.17.)

 

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

(HATÁLYOS: 2023. JANUÁR ELSEJÉTŐL)

 

1/2017. (II.20.) a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról  -
34/2022. (XII.19.) a Maglódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjának megállapításáról  

Vissza a lap tetejére


 

9. Költségvetési rendeletek

Alaprendelet száma

Rendelet tárgya

Módosító rendelet

1/2013.(II.18.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
10/2013.(IV.22.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról  -
1/2014.(II.14.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
7/2014.(IV.22.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról  -
1/2015.(II.16.)

Maglód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (számszaki mellékletek)

 

10/2015. (IV.27.)

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról - Mellékletek

 -
 1/2016. (II.15.)

Maglód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet Maglód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről MELLÉKLETEK

 

9/2016.(V.23.)

16/2016.(VIII.22.)

8/2017.(V.22.) (mellékletek)

 

10/2016. (V.23.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról -

2/2017. (II.20.)

melléklet

Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről - MELLÉKLET

 14/2017. (VIII.21.)

22/2017. (XI.20.)

7/2018.(V.28.)

 

11/2017. (V.22.)

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról - mellékletek

-
2/2018. (II.19.)

Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetérésől.

Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről - melléklet

8/2018. (V.28.)

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

-
1/2019. (II.19.)

 Maglód Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Maglód Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről - melléklet

6/2019.(V.30.)  

(melléklet)

11/2019.(VIII.21.)

21/2019. (XII.20.)

5/2020.(VI.29.)

 

8/2019. (V.30.)

Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Maglód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról - melléklet 

 
1/2020. (II.17.)

Maglód Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Melléklet: (PDF)

2/2020. (III.23.)

6/2020.(VI.29.)

 14/2020.(X.26.)

10/2021. (V.18.)

11/2020. (VI.29.)  Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról  
3/2021. (II.12.)  Maglód Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

12/2021.(VI.28.)  

13/2021.(IX.20.)

16/2021.(X.6.)

11/2022. (V.23.)

 

11/2021. (V.25.)

Maglód Város önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Maglód Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról - MELLÉKLETEK 

 
4/2022. (II.14.) Maglód Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

12/2022.(V.23.) 

17/2022.(VIII.29.)  

23/2022.(X.24.)

14/2022. (V.23.)  az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról    
1/2023. (II.20.) Maglód Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről  

Vissza a lap tetejére


Megjegyzések:

 • Az önkormányzatnak hatályos tanácsrendelete nincs.
 • A nyilvántartás a 2013 előtti költségvetési és zárszámadási rendeleteket nem tartalmazza.
 • A módosító rendeletek többsége a Jat. 12. § (3) bekezdése értelmében már nincs hatályban.

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login