Személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló jelentés a 2013. évről

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

A 2013. ÉVRŐL

A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (1) bekezdése és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján Maglód Város Önkormányzata az alábbi összevont jelentést teszi közzé a honlapján a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről:

 

Maglód Város Önkormányzata (2234 Maglód, Fő utca 12.) és az 5-BUS Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1., adószáma: 23449884-2-19) között 2013. május 21-én közszolgáltatási szerződés jött létre Maglód város helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátására. A közszolgáltatási szerződés időbeli hatálya: 2013. július 1. – 2015. június 30. A szerződést Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 35/2013.(IV.18.) önkormányzati határozatával fogadta el. A közszolgáltatási szerződés rendelkezik a közszolgáltató (5‑BUS Kft.) közszolgáltatási kötelezettségeiről, a részére biztosított ellentételezésekről és kizárólagos jogokról. A közszolgáltatási szerződés módosítására még nem volt szükség.

A közszolgáltatási szerződés az önkormányzat honlapján elérhető.

Maglód Város közigazgatási területén közlekedő menetrendszerű helyi autóbusz járatok 2013. július 1-jétől hatályos díjszabását a közszolgáltatási szerződés 5.2.13. pontja tartalmazza.

A menetrend és az Üzletszabályzat az önkormányzat honlapján megtekinthető.

Maglód Város Önkormányzata a 2013. évben a közszolgáltatónak a helyi közösségi közlekedés fenntartásához – a közszolgáltatási szerződés 5.1.3. pontja alapján – támogatást (ellentételezést) nem nyújtott.

Maglód, 2014. május 28.

                          Tabányi Pál. sk.                                           Margruber János sk.
                           polgármester                                                      jegyző

Maglód térkép

szechenyi terv cimlapon feher

 

RizVN Login